> Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez nieletnich

Podejmując problem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez małoletnich, należy zauważyć, że kwestia ta uregulowana jest w przepisach kodeksu cywilnego, który dokonuje podziału małoletnich na dwie grupy.

Zobacz więcej  

Opieka nad chorym rodzicem

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może starać się o zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko na chore dziecko, ale może z niego skorzystać na przykład osoba, której rodzic potrzebuje pomocy w czasie choroby.

Zobacz więcej  

Zniesławienie w Internecie

Zniesławienie i zniewaga należą do przestępstw, które są uregulowane w art. 212 i 216 kodeksu karnego. Internet jest środkiem masowego komunikowania, za pomocą którego sprawca może dopuścić się obu tych przestępstw.

Zobacz więcej  

Policja, prokuratura, sąd, mediator. Na co można liczyć w trudnej sytuacji?

Niewątpliwie w różnych trudnych sytuacjach kontakt z policją, prokuratorem, sądem bądź mediatorem może budzić wiele obaw. Dlatego warto poznać swoje prawa oraz formy udzielania wsparcia przez te instytucje.

Zobacz więcej  

Ubezwłasnowolnienie. Co warto wiedzieć?

Ubezwłasnowolnienie to pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych, które następuje w formie orzeczenia sądowego. Rozstrzyganiem spraw o ubezwłasnowolnienie zajmują się sądy okręgowe właściwe dla miejsca zamieszkania osób, których dotyczą wnioski o ubezwłasnowolnienie, a w przypadku braku miejsca zamieszkania – sądy miejsca pobytu takich osób. Sprawy tego typu rozpatrywane są w składzie trzech sędziów i co ważne – na wniosek.

Zobacz więcej  

Zajęcia komornicze

Zajęcie wynagrodzenia jest najpopularniejszą formą egzekucji przeprowadzanych przez komorników sądowych. W tym przypadku można mówić o dwóch etapach. Pierwszym jest zawiadomienie dłużnika (także zawiadomienie o wszczęciu egzekucji – art. 805 kpc), a drugim – wezwanie pracodawcy, które jest równoznaczne z zajęciem (art. 883 kpc).

Zobacz więcej  

Krajowe i międzynarodowe organy ochrony prawnej

Czym jest ochrona prawna? Czemu ona służy oraz jakie organy krajowe i międzynarodowe stoją na jej straży? Ochrona prawna ma za zadanie strzec ustanowionego porządku prawnego, a także praw podmiotowych, czyli tych, które przysługują konkretnej osobie na podstawie danego stosunku prawnego i wynikają z norm składających się na ład prawny.

Zobacz więcej  

Nieodpłatne świadczenia prawne

Potrzebujesz pomocy prawnej? Szukasz nieodpłatnego poradnictwa i wsparcia ze strony specjalisty? Na terenie kraju funkcjonuje wiele instytucji, które świadczą darmowe usługi prawne z różnych dziedzin.

Zobacz więcej  

Czym są zawody zaufania publicznego?

Już sama nazwa „zawody zaufania publicznego” wskazuje, że mamy do czynienia z profesjami, które mają szczególne znaczenie dla interesu publicznego, w tym także dla samych obywateli. Skąd się wzięło takie określenie, jakich zawodów dotyczy, a także co warto na ten temat wiedzieć?

Zobacz więcej  

Urlop wypoczynkowy. O czym powinniśmy wiedzieć?

To bez wątpienia jeden z ważniejszych tematów dla każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Urlop wypoczynkowy, bo o nim właśnie mowa, powinien być również ważny dla każdego pracodawcy, bo pozwala na wypoczynek i regenerację zatrudnionych w firmie osób. Co powinniśmy wiedzieć w tym temacie?

Zobacz więcej  

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Regulacje prawne w Polsce wyróżniają cztery formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej do których należą: na zasadach ogólnych, według skali…

Zobacz więcej  

Bieg terminów urzędowych

Każda sprawa ma swój termin wyznaczony do jej załatwienia lub rozpatrzenia. Jak liczyć terminy, o których mowa w pismach urzędowych? Co jeśli termin wypada w dzień wolny od pracy i czy mamy realne możliwości na odzyskanie utraconych terminów i doprowadzenie naszej sprawy do końca?

Zobacz więcej  

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić każdego dnia! 

×
Skip to content