> Nieodpłatna pomoc prawna 2021 > Karta Dużej Rodziny. Kto i jak może z niej korzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

20210215_karta_duzej_rodziny_main

15 lutego 2021

Karta Dużej Rodziny. Kto i jak może z niej korzystać?

Karta Dużej Rodziny wprowadzona została Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2020.1348) i jest niczym innym jak systemem zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych, czyli takich, które mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek i niezależnie od uzyskanego dochodu. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje jednak rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

Zgodnie z ustawą, z Karty Dużej Rodziny rodzice mogą korzystać dożywotnio, natomiast dzieci - do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Co istotne w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia, legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności, przez cały okres ważności orzeczenia, nie ma ograniczeń wiekowych. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała powyższe warunki. 

Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach. Firmy, które przystąpiły do programu mają prawo posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.  

Co daje nam posiadanie Karty Dużej Rodziny? 

W związku z tym, iż wiele instytucji publicznych jak i prywatnych, przyłączyło się do programu, a rodziny, które kartę posiadają, mają możliwość tańszego korzystania z oferty różnych podmiotów. Jest ona bardzo szeroka i dotyczy m.in. branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.  Co ważne, zniżki  dostępne są na terenie całej Polski, zarówno w dużych supermarketach, jak i małych lokalnych sklepach. Lista firm przystępujących do programu stale się powiększa. Ze zniżek można korzystać już w ponad 10 tys. instytucji i przedsiębiorstw z całej Polski.

Co zrobić aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny? 

Karty przyznawane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek należy złożyć w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Można też skorzystać z drogi elektronicznej i złożyć go za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Aby złożyć wniosek elektronicznie, konieczne jest jednak posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.  W imieniu rodziny, wniosek złożyć może każdy pełnoletni jej członek.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny, dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej – plastikowej, i elektronicznej – na urządzeniach mobilnych. 

Bardzo dobrą inicjatywą z którą możemy się coraz częściej spotkać jest to, że poszczególne gminy oferują mieszkańcom „swoją”,  lokalną Kartę Dużej Rodziny. Karta taka zapewnia im dodatkowe zniżki i oferty lokalnych przedsiębiorców. 

Czy zatem warto wyrobić sobie sobie Kartę Dużej Rodziny? Biorąc pod uwagę liczne korzyści i przywileje – na pewno tak! 

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/


Aleksandra Papużyńska

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U.2020.1348)

 

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content