> Inne projekty > ZWolontariuj się! Pomagaj bezinteresownie i świętuj stosownie!


Pomagaj bezinteresownie i świętuj stosownie!

Zwolontariuj się 2023

Projekt jest komplementarnym uzupełnieniem realizowanych przez Stowarzyszenie Sursum Corda działań na rzecz rozwoju wolontariatu w Małopolsce po okresie pandemii, który odnotował znaczny spadek zaangażowania obywatelskiego młodzieży. Wzmocnienia wymagają bezpośrednio budowane relacje międzyludzkie, będące fundamentem aktywności społecznej i współodpowiedzialności za siebie i otoczenie.

Wg Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” - wzmacnianie zaangażowania liderów lokalnych i regionalnych w sprawy wspólne wymaga działań wspomagających chęć i możliwości angażowania się. W badaniu opinii Małopolan (2019) zaledwie 6,4% ankietowanych zadeklarowało, że stale podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej. Największym wyzwaniem dla organizacji jest zapewnienie sukcesji przywództwa (ok. 70–80%), 68% organizacji dotyka brak osób gotowych bezinteresownie pracować społecznie. Wspieranie rozwoju wolontariatu w Małopolsce jest zatem koniecznością.

Planowane/zrealizowane

3-dniowy obóz szkoleniowo-integracyjny w Piwnicznej-Zdroju


Obóz dla 24 wolontariuszy Sądeckiego Centrum Wolontariatu i/lub Małopolskiej Sieci Szkolnych Klubów Wolontariatu, działających w strukturach Stowarzyszenia Sursum Corda, w wieku 15-22 lata.

Obóz ma na celu ukierunkowanie młodych ludzi na aktywizację do działania, wzrost motywacji, naukę współpracy w grupie, rozwijanie kompetencji i umiejętności, które są dla młodych uczestników kluczowe do śródrocznej pracy wolontarystycznej na rzecz mieszkańców i podmiotów z terenu Małopolski. Dodatkowo podczas obozu zostanie wypracowana koncepcja obchodów Małopolskiego Dnia Wolontariatu.

6.09.2023 r. - ruszamy z rekrutacją na obóz! 

22-24.09.2023 - FOTOrelacja z Obozu dla wolontariuszy.

Organizacja Małopolskiego Dnia Wolontariusza w Nowym Sączu
  • pochód ulicami Nowego Sącza w barwnym korowodzie z udziałem zaproszonych gości, wolontariuszy oraz wszystkich chętnych w celu promocji wolontariatu i docenienia osób, które na co dzień angażują się w działalność społeczną w swoich środowiskach lokalnych,
  • kampania uliczna promująca wolontariat, rozmowy o podejmowanych aktywnościach,
  • Gala Wolontariatu w Nowym Sączu - finał małopolskiej edycji Konkursu na Wolontariusza i Koordynatora Roku - prezentacja nominowanych w małopolskim konkursie na Wolontariusza i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności, wręczenie nagród wyróżniającym się wolontariuszom i koordynatorom,
  • debata wolontariacka z udziałem zaproszonych gości na temat organizacji wolontariatu młodzieżowego w Małopolsce.

05.12.2023 - FOTOrelacja z Międzynarodowego Dnia Wolontariusza po Sądecku

Mówimy o wolontariacie – kampania społeczna

Projekt

0

 odbiorców kampanii społecznej „Mówimy o wolontariacie”

0

uczestników obozu
szkoleniowo-integracyjnego

0

uczestników Małopolskiego Dnia Wolontariusza w Nowym Sączu

Formularz zgłoszeniowy na obóz dla wolontariuszy
(rekrutacja zakończona)

Rekrutacja na obóz dla wolontariuszy trwa do 15.09.2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Informacja o zakwalifikowaniu się na obóz zostanie przekazana drogą mailową lub telefoniczną, najpóźniej do 18.09.2023 r.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną. Chętne osoby muszą uzupełnić formularz zgłoszeniowy online.

Chcesz wziąć udział w obozie? Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Kampania społeczna „Mówimy o wolontariacie”

Mówimy o wolontariacie!

Wyobraź sobie, że milion innych osób czyni to samo... Zmieniaj świat na lepsze. Zostań wolontariuszem!

Przeżyj niezapomnianą przygodę, która będzie mieć pozytywny wpływ na Twoje dalsze życie.  Pomagaj innym, zdobywaj bezcenne doświadczenie życiowe, rozwijaj umiejętności społeczne i buduj trwałe przyjaźnie...

Zobacz, w jaki sposób celebrowaliśmy 5 grudnia, czyli Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Aktualności

FOTORELACJA! Świąteczna radość podczas Śniadania Wielkanocnego dla seniorów

Tradycyjne świąteczne smaki, radosne rozmowy i uśmiech od ucha do ucha! Śniadanie wielkanocne to wydarzenie pełne prawdziwej radości ze wspólnego spędzenia czasu i możliwości spotkania się z innymi. Spotkanie na długo pozostanie w naszej i mamy nadzieję, że również w pamięci seniorów

Zobacz więcej  

Radość wielkanocnego wsparcia! Świąteczne Paczki Dobra trafiły do potrzebujących z programu chcepomagac.org

Paczki nadziei i dobroci zostały przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom, podopiecznym Stowarzyszenia Sursum Corda. To dzięki hojności naszych darczyńców oraz zaangażowaniu Szkolnych Klubów Wolontariatu oraz szkół z regionu, udało się dostarczyć świąteczne paczki żywnościowo-chemiczne.

Zobacz więcej  

Ogłoszenie wyników konkursu na Mini Granty dla Wolontariuszy

Z ogromną radością ogłaszamy wyniki naszego konkursu na Mini Granty na działania społeczne dla wolontariuszy! Wasze zaangażowanie i kreatywność są niesamowite.

Zobacz więcej  

Konkurs MINI GRANTY dla wolontariuszy. Podzielcie się tym, co Wam w duszy gra!

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Sursum Corda. Do wygrania 4 MINI GRANTY, każdy o wartości 1.500 złotych. Konkurs adresowany jest do wolontariuszy z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Zobacz więcej  

Pełen wyzwań, dobrej energii, wartościowych spotkań. Taki był 2023 rok!

To budujące, że nie brakło otwartych serc gotowych nieść radość i nadzieję. 2023 był niewątpliwie dobrym rokiem!

Zobacz więcej  

Piękny czas. Międzypokoleniowe spotkanie wigilijne w Starym Sączu

Wigilia dla seniorów z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz była niezwykłym wydarzeniem pełnym ciepła i radości! Podczas wspólnej kolacji wigilijnej goście mogli cieszyć się niepowtarzalną atmosferą. Nie zabrakło również pięknych kolęd, które wypełniły sale radosnym śpiewem.

Zobacz więcej  

Finansowanie

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Koordynator projektu

A.Gądek - circle foto - 2023

Anna Gądek

Koordynator projektu

tel. 18 44 11 994

agadek@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content