> Inne projekty > ZWolontariuj się! Pomagaj bezinteresownie i świętuj stosownie!


Pomagaj bezinteresownie i świętuj stosownie!

Zwolontariuj się 2023

Projekt jest komplementarnym uzupełnieniem realizowanych przez Stowarzyszenie Sursum Corda działań na rzecz rozwoju wolontariatu w Małopolsce po okresie pandemii, który odnotował znaczny spadek zaangażowania obywatelskiego młodzieży. Wzmocnienia wymagają bezpośrednio budowane relacje międzyludzkie, będące fundamentem aktywności społecznej i współodpowiedzialności za siebie i otoczenie.

Wg Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” - wzmacnianie zaangażowania liderów lokalnych i regionalnych w sprawy wspólne wymaga działań wspomagających chęć i możliwości angażowania się. W badaniu opinii Małopolan (2019) zaledwie 6,4% ankietowanych zadeklarowało, że stale podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej. Największym wyzwaniem dla organizacji jest zapewnienie sukcesji przywództwa (ok. 70–80%), 68% organizacji dotyka brak osób gotowych bezinteresownie pracować społecznie. Wspieranie rozwoju wolontariatu w Małopolsce jest zatem koniecznością.

Planowane/zrealizowane

3-dniowy obóz szkoleniowo-integracyjny w Piwnicznej-Zdroju


Obóz dla 24 wolontariuszy Sądeckiego Centrum Wolontariatu i/lub Małopolskiej Sieci Szkolnych Klubów Wolontariatu, działających w strukturach Stowarzyszenia Sursum Corda, w wieku 15-22 lata.

Obóz ma na celu ukierunkowanie młodych ludzi na aktywizację do działania, wzrost motywacji, naukę współpracy w grupie, rozwijanie kompetencji i umiejętności, które są dla młodych uczestników kluczowe do śródrocznej pracy wolontarystycznej na rzecz mieszkańców i podmiotów z terenu Małopolski. Dodatkowo podczas obozu zostanie wypracowana koncepcja obchodów Małopolskiego Dnia Wolontariatu.

6.09.2023 r. - ruszamy z rekrutacją na obóz! 

22-24.09.2023 - FOTOrelacja z Obozu dla wolontariuszy.

Organizacja Małopolskiego Dnia Wolontariusza w Nowym Sączu
  • pochód ulicami Nowego Sącza w barwnym korowodzie z udziałem zaproszonych gości, wolontariuszy oraz wszystkich chętnych w celu promocji wolontariatu i docenienia osób, które na co dzień angażują się w działalność społeczną w swoich środowiskach lokalnych,
  • kampania uliczna promująca wolontariat, rozmowy o podejmowanych aktywnościach,
  • Gala Wolontariatu w Nowym Sączu - finał małopolskiej edycji Konkursu na Wolontariusza i Koordynatora Roku - prezentacja nominowanych w małopolskim konkursie na Wolontariusza i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności, wręczenie nagród wyróżniającym się wolontariuszom i koordynatorom,
  • debata wolontariacka z udziałem zaproszonych gości na temat organizacji wolontariatu młodzieżowego w Małopolsce.

Termin: 05.12.2023 r.

Mówimy o wolontariacie – kampania społeczna

Materiał filmowy promujący wolontariat. Płatna emisja w mediach społecznościowych za pomocą reklamy targetowanej (dotarcie do min. 15.000 Małopolan w wieku 15-22 lata).

Termin: w trakcie realizacji

Projekt

0

 odbiorców kampanii społecznej „Mówimy o wolontariacie”

0

uczestników obozu
szkoleniowo-integracyjnego

0

uczestników Małopolskiego Dnia Wolontariusza w Nowym Sączu

Formularz zgłoszeniowy na obóz dla wolontariuszy
(rekrutacja zakończona)

Rekrutacja na obóz dla wolontariuszy trwa do 15.09.2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Informacja o zakwalifikowaniu się na obóz zostanie przekazana drogą mailową lub telefoniczną, najpóźniej do 18.09.2023 r.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną. Chętne osoby muszą uzupełnić formularz zgłoszeniowy online.

Chcesz wziąć udział w obozie? Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Aktualności

Październik 2023. Wsparcie finansowe dla osób chorych i niepełnosprawnych z programu Chcepomagac.org

W październiku Stowarzyszenie Sursum Corda przekazało 187 426 złotych na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Podopiecznych z programu chcepomagac.org.

Zobacz więcej  

Wyniki konkursu MINI GRANTY. Dziękujemy za zgłoszenia i otwartość na działanie

Końcówka roku, a wolontariusze mają chęci do działania i głowy pełne pomysłów. To niezwykle piękne i poruszające! 

Zobacz więcej  

Cykl wyjątkowych szkoleń dla wszystkich, którym bliski jest temat wolontariatu

Najbliższy miesiąc będzie czasem niezwykłej inspiracji, a to za sprawą szkoleń z zakresu wolontariatu. Zapraszamy wszystkich, którym bliski jest temat wolontariatu lub osób, które chciałyby rozpocząć z nim przygodę w swojej organizacji.

Zobacz więcej  

Co lubię w swojej pracy? Pomagaj z Praca.pl

Dobra zabawa połączona z charytatywnym celem Pomagaj z Praca.pl. Wygraj 2 000 złotych, które Praca.pl przeznaczy na DOBRE działania Twojej, ulubionej organizacji pozarządowej!

Zobacz więcej  

Niezwyciężona – Lachowska Wiara dla Zosi i Gosi

11 listopada podczas koncertu patriotycznego NIEZWYCIĘŻONA, który odbędzie się w AULI ANS w Nowym Sączu zostanie przeprowadzona licytacja, z której dochód zostanie przeznaczony na leczenie podopiecznych z programu chcepomagac.org.

Zobacz więcej  

Tydzień Płatności Bezgotówkowych to doskonała okazja do dobroczynności

Od 6 do 12 listopada trwa Tydzień Płatności Bezgotówkowych. To coroczna, ogólnopolska akcja promująca płatności bezgotówkowe. Jej celem jest edukacja konsumentów oraz podnoszenie świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z najnowszych cyfrowych narzędzi płatniczych.

Zobacz więcej  

Finansowanie

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Koordynator projektu

A.Gądek - circle foto - 2023

Anna Gądek

Koordynator projektu

tel. 18 44 11 994

agadek@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content