> Inne projekty > Wspólnota, doświadczenie, wiedza – nowe oblicze wolontariatu

Wspólnota, doświadczenie, wiedza
- nowe oblicze wolontariatu

Pomocne Małopolskie (www)

Ze względu na nagłość oraz skalę kryzysu uchodźczego, który wystąpił w wyniku działań wojennych rozpoczętych na terenie Ukrainy w lutym 2022 r. - organizacje pozarządowe zajmujące się organizacją wolontariatu stanęły przed wyzwaniem dostosowania się do nowej sytuacji społeczno-politycznej. Skala i zakres działań różnią się od tych dotychczas podejmowanych i tym samym wymagają szczególnego przygotowania i zorganizowanej odpowiedzi na potrzeby napływających uchodźców.

Nabycie wiedzy i doświadczenia w zakresie koordynacji działań uchodźczych, jak również rozwój wolontariatu kompetencji są niezbędne, aby w sposób efektywny i gospodarny, także z wykorzystaniem środków publicznych, świadczyć pomoc na rzecz uchodźców. Chcąc poszerzać kompetencje liderów i działać w obszarze promocji i organizacji wolontariatu przystąpiliśmy do realizacji projektu, którego celem jest wsparcie instytucji, organizacji prowadzących i koordynujących działania wolontarystyczne na terenie województwa małopolskiego, szczególnie na rzecz obywateli Ukrainy. Projekt zaangażuje lokalnych przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów Sądeckiego Centrum Wolontariatu, koordynatorów Szkolnych Klubów Wolontariatu oraz mieszkańców i obywateli Ukrainy, budując ich świadomość w zakresie roli wolontariatu oraz możliwości lokalnego zaangażowania się w działania pomocowe i zasilenia szeregu wolontariuszy. Projekt ma na celu także rozwój wolontariatu kompetencji, w szczególności w zakresie koordynacji działań uchodźczych.
Obszar realizacji projektu obejmuje całe województwo małopolskie.

Planowane działania

 • 3-dniowa wizyta studyjna dla 8 osób w podmiotach specjalizujących się w pracy z uchodźcami z Ukrainy w organizacjach na terenie woj. podkarpackiego (Ustrzyki Dolne, Sanok, Rzeszów). Podczas wizyty przewidziane są:
  1. wymiany doświadczeń i konsultacje oraz obserwacja bieżącej działalności organizacji podkarpackich,
  2. udział w warsztatach "Praca z uchodźcą: wyzwania i dobre praktyki",
  3. wizyty terenowe w punktach recepcyjnych dla uchodźców.
  Termin: 18-20 września 2022 r.
  Formularz zgłoszeniowy na wyjazd

 • 2-dniowa wizyta studyjna dla 8 osób w podmiotach specjalizujących się w pracy z uchodźcami z Ukrainy w organizacjach na terenie woj. lubelskiego. Podczas wizyty przewidziane są:
  1. wymiany doświadczeń i konsultacje oraz obserwacja bieżącej działalności organizacji, w tym zarówno działań interwencyjnych dla uchodźców, jak
  i działań integracyjnych, w tym m.in. autorskiego programu organizacji Centrum Wolontariatu z Lublina - "Partnerstwo Rodzin", wspierającego integrację, nawiązywanie i rozwój więzi pomiędzy rodzinami polskimi i ukraińskimi,
  2. udział w szkoleniu "Wolontariat w kryzysie", w kontekście koordynacji działań pomocowych dla uchodźców.
  Termin: 14-15 października 2022 r.
  Formularz zgłoszeniowy na wyjazd

 • Opracowanie Katalogu Dobrych Praktyk, jako efektu zdobytej wiedzy podczas wizyt studyjnych.
  Termin: październik - listopad 2022 r.

 • Szkolenie dla Liderów Sądeckiego Centrum Wolontariatu w zakresie rozwoju kompetencji prowadzenia działań na rzecz obywateli Ukrainy.
  Termin: październik 2022 r.

 • Szkolenie dla Szkolnych Klubów Wolontariatu w zakresie integracji i komunikacji społecznej.
  Termin: październik 2022 r.

 • Realizacja mini grantu dla Szkolnych Klubów Wolontariatu na realizację działań społecznych na rzecz dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego.
  Termin: październik - grudzień 2022 r.

 • Kampania informacyjno-promocyjna na poziomie lokalnym w zakresie propagowania idei wolontariatu na rzecz uchodźców z Ukrainy, mająca na celu przeciwdziałanie międzynarodowym napięciom społecznym.
  Termin: październik - grudzień 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja na wizyty studyjne trwa od 8 IX do 14 IX 2022 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu się na wyjazd studyjny zostanie przekazana drogą mailową lub telefoniczną najpóźniej do 14.09.2022 r. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną. Chętne osoby mogą uzupełnić także formularz zgłoszeniowy w siedzibie Stowarzyszenia Sursum Corda, ul. Lwowska 11, Nowy Sącz.

Chcesz wziąć udział w wizytach studyjnych ? Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Projekt w liczbach

0

uczestników wizyt studyjnych

0

godzin szkoleniowych

0

odbiorców emisji spotu promującego ideę wolontariatu

Aktualności

Bezpłatne szkolenie dla Koordynatorów Szkolnego Wolontariatu już 27 września w Nowym Sączu

Stowarzyszenie Sursum Corda zaprasza do udziału w darmowym szkoleniu dla Koordynatorów Szkolnego Wolontariatu, działających w szkołach na terenie województwa małopolskiego.

Zobacz więcej  

Pomoc socjalna dla Uchodźców z Ukrainy

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców wojennych z Ukrainy”, realizowanym przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

Zobacz więcej  

Konkurs! MINI GRANTY na realizację inicjatyw społecznych na rzecz Uchodźców z Ukrainy

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Sursum Corda. Do wygrania 10 MINI GRANTÓW, każdy o wartości 1.000 euro. Konkurs adresowany jest do podmiotów oraz grup nieformalnych, działających na terenie Województwa Małopolskiego

Zobacz więcej  

Gratulujemy zwycięzcom konkursu „Akcje Wolontariackie 2022”

Znamy zwycięzców realizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda Konkursu KORPUSU SOLIDARNOŚCI na realizację Akcji Wolontariackich.

Zobacz więcej  

Ruszyły konkursy na wybór Wolontariusza i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności 2022

Stowarzyszenie Sursum Corda, partner regionalny Programu Korpus Solidarności, zaprasza do udziału w konkursach organizowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zobacz więcej  

WAŻNE! Przedłużamy nabór do projektu „Wolontariat szkolny – wiedza i narzędzia”

WAŻNA informacja! Przedłużamy nabór szkół podstawowych do projektu pn. „Wolontariat szkolny – wiedza i narzędzia”!

Zobacz więcej  

Finansowanie

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Koordynator projektu

Anna Gądek

Anna Gądek

Koordynator projektu

tel. 18 44 11 994

agadek@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content