> Inne projekty > Wspólnota, doświadczenie, wiedza – nowe oblicze wolontariatu

Wspólnota, doświadczenie, wiedza
- nowe oblicze wolontariatu

Pomocne Małopolskie (www)

Ze względu na nagłość oraz skalę kryzysu uchodźczego, który wystąpił w wyniku działań wojennych rozpoczętych na terenie Ukrainy w lutym 2022 r. - organizacje pozarządowe zajmujące się organizacją wolontariatu stanęły przed wyzwaniem dostosowania się do nowej sytuacji społeczno-politycznej. Skala i zakres działań różnią się od tych dotychczas podejmowanych i tym samym wymagają szczególnego przygotowania i zorganizowanej odpowiedzi na potrzeby napływających uchodźców.

Nabycie wiedzy i doświadczenia w zakresie koordynacji działań uchodźczych, jak również rozwój wolontariatu kompetencji są niezbędne, aby w sposób efektywny i gospodarny, także z wykorzystaniem środków publicznych, świadczyć pomoc na rzecz uchodźców.
Chcąc poszerzać kompetencje liderów i działać w obszarze promocji i organizacji wolontariatu przystąpiliśmy do realizacji projektu, którego celem jest wsparcie instytucji, organizacji prowadzących i koordynujących działania wolontarystyczne na terenie województwa małopolskiego, szczególnie na rzecz obywateli Ukrainy.
Projekt zaangażuje lokalnych przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów Sądeckiego Centrum Wolontariatu, koordynatorów Szkolnych Klubów Wolontariatu oraz mieszkańców i obywateli Ukrainy, budując ich świadomość w zakresie roli wolontariatu oraz możliwości lokalnego zaangażowania się w działania pomocowe i zasilenia szeregu wolontariuszy.
Projekt ma na celu także rozwój wolontariatu kompetencji, w szczególności w zakresie koordynacji działań uchodźczych.

Obszar realizacji projektu obejmuje całe województwo małopolskie.

Planowane/zrealizowane działania

 • Wizyta studyjna w woj. podkarpackim

  8 osób z małopolskich podmiotów wspierających uchodźców odwiedzi organizacje specjalizujące się w pracy z uchodźcami z Ukrainy na terenie woj. podkarpackiego (Ustrzyki Dolne, Sanok, Rzeszów). Podczas wizyty przewidziane są:
  1. wymiany doświadczeń i konsultacje oraz obserwacja bieżącej działalności organizacji podkarpackich,
  2. udział w warsztatach "Praca z uchodźcą: wyzwania i dobre praktyki",
  3. wizyty terenowe w punktach recepcyjnych dla uchodźców.
  Termin: 18-20 września 2022 r.
  Formularz zgłoszeniowy na wyjazd
  [18-20 IX] FOTOrelacja z wizyty studyjnej

 • wizyta studyjna w woj. lubelskim

  8 osób z małopolskich podmiotów wspierających uchodźców odwiedzi organizacje specjalizujące się w pracy z uchodźcami z Ukrainy na terenie woj. lubelskiego. Podczas wizyty przewidziane są:
  1. wymiany doświadczeń i konsultacje oraz obserwacja bieżącej działalności organizacji, w tym zarówno działań interwencyjnych dla uchodźców, jak i działań integracyjnych, w tym m.in. autorskiego programu organizacji Centrum Wolontariatu z Lublina - "Partnerstwo Rodzin", wspierającego integrację, nawiązywanie i rozwój więzi pomiędzy rodzinami polskimi i ukraińskimi,
  2. udział w szkoleniu "Wolontariat w kryzysie", w kontekście koordynacji działań pomocowych dla uchodźców.
  Termin: 14-15 października 2022 r.
  Formularz zgłoszeniowy na wyjazd
  [14-15 X] FOTOrelacja z wizyty studyjnej

 • Szkolenie dla Liderów Sądeckiego Centrum Wolontariatu

  Rozwijanie kompetencji prowadzenia działań na rzecz obywateli Ukrainy.
  Termin: październik 2022 r.

 • Katalog Dobrych Praktyk

  Zbiór efektów zdobytej wiedzy podczas wizyt studyjnych w woj. podkarpackim i lubelskim w zakresie działań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy
  Pobierz TUTAJ

 • Szkolenie dla Szkolnych Klubów Wolontariatu

  Rozwiniemy kompetencje w zakresie integracji i komunikacji społecznej.
  Termin: październik 2022 r.

 • Konkurs o mini grant

  Szkolny Klub Wolontariatu, który przygotuje najciekawszy projekt działań społecznych na rzecz dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego - otrzyma mini grant w wysokości 3.000 zł na realizację działań.
  Termin: październik - grudzień 2022 r.
  OGŁOSZENIE KONKURSU
  [25 X] !!! Wyniki konkursu o mini grant

 • Kampania informacyjno-promocyjna

  Zrealizowana zostanie kampania społeczna (spot wyświetlany na ekranach LCD w komunikacji miejskiej) w zakresie propagowania idei wolontariatu na rzecz uchodźców z Ukrainy, mająca na celu przeciwdziałanie międzynarodowym napięciom społecznym.
  Termin: październik - grudzień 2022 r.

Kampania promująca wolontariat dla Uchodźców z Ukrainy


POMAGAJMY RAZEM PRZEZ WOLONTARIAT! 

Konflikt zbrojny na Ukrainie pokazał, jak wielu wśród nas jest ludzi o ogromnych sercach, którzy bezinteresownie niosą pomoc Uchodźcom każdego dnia. Wielu Uchodźców w ramach wdzięczności włącza się w wolontariat i również pomaga swoim rodakom stawiać pierwsze kroki w zupełnie nowej rzeczywistości - tuż po przekroczeniu granicy.

Zachęcamy i Ciebie! Niezależnie skąd jesteś, kim jesteś i ile masz lat... Jeśli tylko masz chęci i czas - poświęć go innym, a zobaczysz, jak wiele satysfakcji to przynosi! 🙂 I pamiętaj - DOBRO WRACA!

Formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja na wizyty studyjne trwa od 8 IX do 14 IX 2022 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu się na wyjazd studyjny zostanie przekazana drogą mailową lub telefoniczną, najpóźniej do 14.09.2022 r.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną. Chętne osoby mogą uzupełnić także formularz zgłoszeniowy w siedzibie Stowarzyszenia Sursum Corda, ul. Lwowska 11, Nowy Sącz.

Chcesz wziąć udział w wizytach studyjnych ? Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >

Projekt w liczbach

0

uczestników wizyt studyjnych

0

godzin szkoleniowych

0

odbiorców emisji spotu promującego ideę wolontariatu

Aktualności

Campus Wolontariat 2023

CAMPUS WOLONTARIAT 2023 – wspaniała przygoda dla najaktywniejszych wolontariuszy

Tegoroczny CAMPUS WOLONTARIAT jest drugą edycją obozu wakacyjnego dla wolontariuszy. Wydarzeniem realizowanym w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

Zobacz więcej  

Poczta obiadowa

Ruszyły dostawy darmowych, ciepłych posiłków do seniorów z Nowego Sącza

Dzisiaj (29 maja) dostarczone zostały pierwsze, ciepłe posiłki do seniorów z terenu Nowego Sącza, w ramach pilotażowego programu Fundacji Biedronki.

Zobacz więcej  

Kraków! Bezpłatne szkolenie dla koordynatorów wolontariatu

Stowarzyszenie Sursum Corda zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla koordynatorów wolontariatu, które odbędzie się 10 czerwca br. w Krakowie. Szkolenie jest szansą na zdobycie wiedzy, która pozwoli rozwijać Twoją organizację, znaleźć skuteczny sposób na pozyskiwanie wolontariuszy oraz na dobrą współpracę.

Zobacz więcej  

Grafika z dziewczynką i napisami

Wolontariat Nowy Sącz. „Wizytownik – zobacz jak działamy” – 2023

31 maja odbędzie się kolejne spotkanie w pn. „Wizytownik – zobacz jak działamy”, z przedstawicielami Stowarzyszenia SURSUM CORDA oraz Gminnego Schroniska dla zwierząt w Wielogłowach.

Zobacz więcej  

Grafika przedstawiająca dwie kobiety

Pięknego Dnia Mamy

Mama – najpiękniejsze słowo w językach świata.❤️ Drogie Mamy, przesyłamy Wam najlepsze życzenia z okazji Waszego święta! Dziękujemy za bezwarunkową miłość!

Zobacz więcej  

Rozmowy, warsztaty, wyróżnienia. W Warszawie trwa V Forum Wolontariatu

V Forum Wolontariatu to ogólnopolskie spotkanie z udziałem wolontariuszy, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych zaangażowanych w działania wolontariackie.

Zobacz więcej  

Finansowanie

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Koordynator projektu

Anna Gądek

Anna Gądek

Koordynator projektu

tel. 18 44 11 994

agadek@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content