> Inne projekty > Poradnictwo – skutecznie i profesjonalnie

- skutecznie i profesjonalnie

w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033

Logo projektu

Zadanie realizowane w 2022 i 2023 r. obejmuje działania, które w sposób komplementarny, poprzez modernizację infrastruktury, wzrost kompetencji kadr, wpłyną na wzmocnienie potencjału organizacyjnego Stowarzyszenia Sursum Corda, przekładającego się na jakość świadczonych usług poradniczych oraz przyczynią się do integracji organizacji poradniczych i upowszechnienia idei poradnictwa, dzięki kampanii edukacyjno-promocyjnej oraz konferencji nt. poradnictwa.

działania

Priorytet 1: Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług

Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji poradniczej

2022 r.:
- poprawienie warunków pracy kadry zarządzającej świadczeniami z zakresu poradnictwa oraz osób bezpośrednio udzielających świadczeń poradniczych w siedzibie organizacji,

- poprawienie jakości infrastruktury w zakresie pomieszczeń i bezpieczeństwa,

- poprawa zarządzania w organizacji poradnictwa, tworzenie i rozwijania strategii działania organizacji oraz podnoszenie standardów działania organizacji poradniczej - doradztwo eksperckie w zakresie podatkowo- finansowym i prawnym.

2023 r.:
- tworzenie i doskonalenie zasobów, podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej organizacją - szkolenia dla kadry zarządzającej świadczeniami w zakresie usług poradniczych,

- podnoszenie kompetencji ekspertów poradnictwa, kursy i szkolenia, w tym także zmierzające do pozyskiwania i zwiększania umiejętności oraz potwierdzenia kwalifikacji - szkoleniu z zakresu mediacji oraz tworzenia ugód,

- standaryzacja świadczonych usług oraz rozwój standardów i systemów kontroli wewnętrznej w organizacji - poddanie rocznego sprawozdania finansowego organizacji badaniu niezależnego, biegłego rewidenta

Priorytet 3: Edukacja - upowszechnienie – integracja

Zwiększanie świadomości osób potrzebujących pomocy poradniczej na temat możliwości skorzystania przez te osoby z potrzebnego im poradnictwa oraz promowanie usług poradniczych.

2022 r.
- 23-29.12.2022 r. - kampania społeczna w zakresie dostępu do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

2023 r.
- 13-15.09.2023 r. - Konferencja "Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - skutecznie i profesjonalnie",

>> PODSUMOWANIE KONFERENCJI

16-25.10.2023 r. - kampania społeczna w zakresie dostępu do systemu nieodpłatnej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

kampanie społeczne

#PomocPokrzywdzonymPrzestępstwem

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, osobą jej najbliższą lub świadkiem przestępstwa? Przysługuje Ci prawo do skorzystania z nieodpłatnej pomocy. Informacje o ośrodkach nieodpłatnej pomocy znajdziesz TUTAJ.

Wersja spotu z audiodeskrypcją TUTAJ.

Przygotowany materiał odzwierciedla jedynie opinię jego autorów. NIW-CRSO nie jest odpowiedzialne za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.

#NPP #NPO #NM

Trudne sytuacja życiowe mogą spotkać każdego. Jednak nie wszystkich stać na skorzystanie z płatnej porady prawnej. Dlatego warto wiedzieć, że NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJE są w zasięgu ręki. Spot w wersji z audiodeskrypcją TUTAJ.

Przygotowany materiał odzwierciedla jedynie opinię jego autorów. NIW-CRSO nie jest odpowiedzialne za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.

Edukacja prawna - artykuły tematyczne

Obowiązek alimentacyjny: rodziców względem dzieci, dzieci względem rodziców, małżonków - artykuł prawny 2023

Obowiązek alimentacyjny: rodziców względem dzieci, dzieci względem rodziców, małżonków.

Przepisy dotyczące obowiązku płacenia alimentów są opisane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wyjaśniają one kto musi płacić alimenty, komu przysługują, ile powinny wynosić oraz jak można wystąpić z wnioskiem o ich przyznanie przed sądem.

Zobacz więcej  

Artykuł prawny - Prawo do wypoczynku w świetle Kodeksu Pracy i umów cywilnoprawnych

Prawo do wypoczynku w świetle Kodeksu Pracy i umów cywilnoprawnych

Efektywność świadczonej pracy i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków pracowniczych zależy w dużej mierze od kondycji psychofizycznej osoby, która ją wykonuje. Dla utrzymania jej w dobrym stanie nieodzowne jest zapewnienie każdemu pracownikowi odpowiedniej ilości wypoczynku.

Zobacz więcej  

Pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich – co oznacza? artykuł prawny 2023

Pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich – co oznacza?

Na gruncie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego skonstruowane zostały prawa i obowiązki rodziców wobec ich małoletniego dziecka. I choć co do zasady sprawowanie władzy rodzicielskiej oznacza wypełnianie przez rodziców ich praw i obowiązków, to zdarzają się sytuacje, w których prawa te mogą zostać rodzicom bądź rodzicowi odebrane.

Zobacz więcej  

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Jednym z głównych zadań państwa jest ochrona obywateli, tak aby nie stawali się oni ofiarami przestępstw, a w razie gdyby do tego doszło udzielenie im pomocy oraz schwytanie i ukaranie sprawców. Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na niwelowanie skutków przestępstwa.

Zobacz więcej  

Błąd w sztuce lekarskiej. Kiedy pacjent ma prawo do odszkodowania - artykuł prawny

Błąd w sztuce lekarskiej – kiedy pacjent ma prawo do odszkodowania?

Każdy pacjent ma prawo oczekiwać, że uzyska od lekarza należytą pomoc medyczną. Lekarz ma obowiązek wykonywać swój zawód zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, stosując odpowiednie metody leczenia i środki zapobiegania, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i należytą starannością.

Zobacz więcej  

Artykuł prawny - Prawa i ulgi przysługujące seniorom w życiu codziennym - 2023

Prawa i ulgi przysługujące seniorom w życiu codziennym

Nie każdy senior zdaje sobie sprawę, że przysługują mu ulgi, które korzystnie kształtują ceny jakie musi ponieść za standardowe usługi. Do skorzystania z niektórych zniżek wymagane jest wyrobienie przez seniora legitymacji emeryta/rencisty. Inne zaś ulgi przysługują każdemu po osiągnięciu określonego wieku lub na mocy przepisów prawa.

Zobacz więcej  

Poradnictwo w liczbach

0

województw, w których
jesteśmy obecni

0

punktów pomocy Sursum Corda w Polsce w 2023 r.

0

porad w 2022 r.

Finansowanie

OP-NIW-KPP-stopka
Tablica - dofinansowanie

Koordynator projektu

M.Kałużny - circle foto - 2023

Marcin Kałużny

Koordynator projektu

tel. 18 44 11 994

mkaluzny@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content