> Inne projekty > Poradnictwo – skutecznie i profesjonalnie

- skutecznie i profesjonalnie

w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033

Logo projektu

Zadanie realizowane w 2022 i 2023 r. obejmuje działania, które w sposób komplementarny, poprzez modernizację infrastruktury, wzrost kompetencji kadr, wpłyną na wzmocnienie potencjału organizacyjnego Stowarzyszenia Sursum Corda, przekładającego się na jakość świadczonych usług poradniczych oraz przyczynią się do integracji organizacji poradniczych i upowszechnienia idei poradnictwa, dzięki kampanii edukacyjno-promocyjnej oraz konferencji nt. poradnictwa.

działania

Priorytet 1: Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług

Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji poradniczej

2022 r.:
- poprawienie warunków pracy kadry zarządzającej świadczeniami z zakresu poradnictwa oraz osób bezpośrednio udzielających świadczeń poradniczych w siedzibie organizacji,

- poprawienie jakości infrastruktury w zakresie pomieszczeń i bezpieczeństwa,

- poprawa zarządzania w organizacji poradnictwa, tworzenie i rozwijania strategii działania organizacji oraz podnoszenie standardów działania organizacji poradniczej - doradztwo eksperckie w zakresie podatkowo- finansowym i prawnym.

2023 r.:
- tworzenie i doskonalenie zasobów, podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej organizacją - szkolenia dla kadry zarządzającej świadczeniami w zakresie usług poradniczych,

- podnoszenie kompetencji ekspertów poradnictwa, kursy i szkolenia, w tym także zmierzające do pozyskiwania i zwiększania umiejętności oraz potwierdzenia kwalifikacji - szkoleniu z zakresu mediacji oraz tworzenia ugód,

- standaryzacja świadczonych usług oraz rozwój standardów i systemów kontroli wewnętrznej w organizacji - poddanie rocznego sprawozdania finansowego organizacji badaniu niezależnego, biegłego rewidenta

Priorytet 3: Edukacja - upowszechnienie – integracja

Zwiększanie świadomości osób potrzebujących pomocy poradniczej na temat możliwości skorzystania przez te osoby z potrzebnego im poradnictwa oraz promowanie usług poradniczych.

2022 r.
- kampania społeczna w zakresie dostępu do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

2023 r.
kampania społeczna w zakresie dostępu do systemu nieodpłatnej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem,

- konferencja edukacyjno-promocyjna w obszarze poradnictwa.


pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

#KampaniaSpołeczna

Trudne sytuacja życiowe mogą spotkać każdego. Jednak nie wszystkich stać na skorzystanie z płatnej porady prawnej. Dlatego warto wiedzieć, że NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJE są w zasięgu ręki. Przygotowany materiał odzwierciedla jedynie opinię jego autorów. NIW-CRSO nie jest odpowiedzialne za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.

Edukacja prawna - artykuły tematyczne

Kiedy można strzelać fajerwerkami i petardami?

Kiedy można strzelać fajerwerkami i petardami?

Żadna z ustaw lub innych aktów prawa powszechnie obowiązującego na terenie całego kraju nie wprowadza generalnego zakazu korzystania z fajerwerków i petard.

Zobacz więcej  

Czym jest pełnomocnictwo i jakie są jego rodzaje?

Czym jest pełnomocnictwo i jakie są jego rodzaje?

W codziennym życiu załatwiamy wiele spraw i dokonujemy wielu czynności. Zwykle działamy osobiście, chcąc wykazać się należytą starannością i wierząc, że osobiście najlepiej wszystkiego dopilnujemy. Nie zawsze jednakże możemy działać we własnej osobie, co wyraźnie pokazał nam ostatni stan epidemii. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi nam m.in. instytucja pełnomocnictwa.

Zobacz więcej  

Czynny żal - kto, kiedy i jak może go przygotowywać?

Czynny żal – kto, kiedy i jak może go przygotowywać?

Czynny żal to zawiadomienie złożone do właściwego organu o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Uwalnia od kary za naruszenie przepisów prawa podatkowego, jeżeli spełnia wszystkie ustawowe przesłanki do jego zastosowania.

Zobacz więcej  

Prawo przejazdu, a prawo przechodu i przegonu

Prawo przejazdu, przechodu i przegonu to tzw. prawa służebne. Prawa i obowiązki wynikające ze służebności są uregulowane w księdze trzeciej kodeksu cywilnego.

Zobacz więcej  

Rękojmia za wady i gwarancja w umowie o roboty budowlane

Rękojmia i gwarancja są to pojęcia które często stosujemy w obrocie, niejednokrotnie używamy ich też zamiennie jednak nie zawsze rozumiemy co tak naprawdę kryje się pod każdym z nich i jaki jest ich wzajemny stosunek do siebie.

Zobacz więcej  

Co grozi za nieudzielenie pierwszej pomocy?

Mamy nie tylko prawny, ale i moralny obowiązek udzielenia pierwszej pomocy osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zobacz więcej  

Poradnictwo w liczbach

0

województw, w których
jesteśmy obecni

0

punktów pomocy Sursum Corda w Polsce w 2023 r.

0

porad w 2022 r.

Finansowanie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033.

KdsPP_logo
Untitled
OP_logo
Untitled
Tablica - dofinansowanie

Koordynator projektu

Marcin Kałużny

Marcin Kałużny

Koordynator projektu

tel. 18 44 11 994

mkaluzny@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content