> Inne projekty > KARTA DOBRA dla seniorów – edycja 2022/2023

KARTA DOBRA

edycja 2022/2023
Karta dobra - button na www

Stowarzyszenie Sursum Corda, w ramach Programu "Karta dobra" Fundacji Biedronki, dystrybuuje karty przedpłacone do sieci sklepów Biedronka.

Karty są przeznaczone dla potrzebujących, dotkniętych wykluczeniem socjalnym lub społecznym seniorów w wieku 65+.

Celem jest poprawa jakości życia osób, których sytuacja życiowa nie pozwala na zaspokajanie podstawowych potrzeb, uniemożliwia np. zakup odpowiednich ilości produktów spożywczych, przepisanych leków, okularów, skorzystanie z rehabilitacji, czy też zakup opału na zimę.

O programie

Kto może otrzymać Kartę dobra?

Program "Karta dobra" skierowany jest do seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej w wieku 65+, posiadających obywatelstwo polskie i zamieszkujących teren: Miasta Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach nowotarskiego i olkuskiego.

Sytuacja socjalno-bytowa każdego seniora zostaje stwierdzona na podstawie kwalifikacji przez pracownika, lidera, bądź wolontariusza Stowarzyszenia Sursum Corda lub przedstawiciela instytucji zgłaszającej na podstawie bezpośredniego spotkania oraz przeprowadzonego wywiadu.

Podczas spotkania nasi wolontariusze zwracają szczególną uwagę m.in. na następujące kryteria:
- osamotnienie – osoby pozbawione pomocy ze strony rodziny, bezdzietne, opuszczone, które z różnych względów nie mogą liczyć na wsparcie najbliższych lub otrzymują je w wąskim zakresie,
- stan zdrowia (niepełnosprawność, choroba przewlekła) seniora lub członka bliskiej rodziny seniora, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym – co ze względu na konieczność zakupu leków, specjalistycznego sprzętu, rehabilitacji, czy wizyt lekarskich znacząco wpływa na obniżenie poziomu życia,
- poziom samodzielności – ruchowej i umysłowej, której brak doprowadza do wycofania z różnych aspektów życia,
- ilość ciepłych posiłków przyjmowanych w ciągu tygodnia – mała ich ilość może prowadzić do niedożywienia,
- niskie dochody, które sprawiają, że po odliczeniu kosztów utrzymania, zakupu leków, wizyt u lekarza itp. pozostałe środki nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb,
- zdarzenie losowe – np. wypadek, pożar, powódź, śmierć członka rodziny, czyli nieprzewidziane sytuacje, które wpłynęły dramatycznie na życie seniora, obniżając znacząco poziom jego życia,
- indywidualna sytuacja socjalno-bytowa – jeśli przyczyna ubóstwa nie leży w żadnej z powyższych kategorii, ale na podstawie przeprowadzonego wywiadu, obserwacji warunków życiowych i mieszkaniowych otrzymana karta poprawiłaby znacząco sytuację materialną seniora oraz standard życia – Karta dobra może zostać przyznana.

W jaki sposób i kto może zgłosić seniora?

Senior nie może sam zgłosić się do Programu "Karta dobra". Zgłoszenia może dokonać organizacja pozarządowa, placówka edukacyjna lub pomocowa, parafia, Caritas, władza samorządowa, sąsiad lub członek rodziny, ale też lider lub wolontariusz Stowarzyszenia Sursum Corda.

W celu zgłoszenia seniora należy wypełnić FORMULARZ. 

Ile Kart dobra można otrzymać?

Stowarzyszenie Sursum Corda może przekazać jednej osobie – seniorowi maksymalnie jedną kartę.

Jaka jest wartość Karty dobra?

Łączna wartość karty to iloczyn jednorazowego miesięcznego doładowania jednej Karty dobra (170 zł) oraz łącznej ilości miesięcy doładowania (od 1.10.2022 r. lub od pierwszego miesiąca następującego po wydaniu karty, do 1.06.2023 r. lub do dnia dezaktywacji karty lub podjęcia przez Stowarzyszenie Sursum Corda decyzji o wstrzymaniu doładowań), czyli łącznie nie więcej niż 1 530 zł na jedną kartę.

W jaki sposób Karty dobra są doładowywane?

Doładowanie kart następuje automatycznie pierwszego dnia nowego miesiąca kalendarzowego, począwszy od 1.09.2022 r. lub od momentu otrzymania karty. Ostatnie doładowanie karty nastąpi 1.06.2023 r.

Kiedy Karta dobra zostanie aktywowana?

W momencie otrzymania Karta dobra jest aktywna.

Gdzie można zrealizować płatność Kartą dobra?

Karta działa wyłącznie w sieci sklepów Biedronka zlokalizowanych na terenie całego kraju. 

Za jakie towary można zapłacić Kartą dobra?

Senior sam decyduje na co chce przeznaczyć środki. Wyłączeniom podlegają takie produkty jak: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, produkty z kategorii tekstylia oraz artykuły przemysłowe i usługi (w szczególności doładowania telefonów oraz wszelkich innych kart typu pre-paid).

Czy wszystkie zgromadzone na karcie środki trzeba wydać podczas jednorazowych zakupów?

Nie, Kartą dobra można dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania limitu doładowania lub do upływu ważności karty. Aby nie uległa dezaktywacji trzeba nią zapłacić przynajmniej jeden raz w okresie 60 dni.

W jakim czasie można wykorzystać zgromadzone na karcie środki?

Środki pieniężne, którymi została zasilona Karta dobra w danym miesiącu, a które nie zostały wykorzystane, pozostają do dyspozycji użytkownika w kolejnym miesiącu, ale tylko w ramach kwartału kalendarzowego. Po zakończeniu kwartału zerują się one automatycznie. Nastąpi to w dniach: 30.09.2022 r., 31.12.2022 r., 31.03.2023 r.

Środki, którymi zostanie doładowana Karta dobra w pierwszym dniu kwietnia, maja i czerwca w przypadku niewykorzystania wyzerują się z dniem 31.08.2023 r.

Jaka jest ważność karty?

Karta dobra jest ważna do 31.08.2023 r. Po upływie tego terminu karta traci ważność i wykorzystanie środków, które na niej pozostały nie będzie możliwe. Ponadto środki, którymi została zasilona karta zerują się automatycznie po zakończeniu każdego kwartału, tzn. 30.09.2022 r., 31.12.2022 r., 31.03.2023 r. W przypadku braku aktywności na karcie w okresie min. 60 dni karta ulega dezaktywacji.

W jaki sposób można dokonać płatności kartą?

Aby dokonać płatności należy przeciągnąć kartę przez czytnik znajdujący się przy kasie. Saldo karty zostanie pomniejszone o wartość zakupów.

W jaki sposób można sprawdzić wartość dostępnych na karcie środków pieniężnych?

Stowarzyszenie Sursum Corda nie ma możliwości sprawdzenia pozostałych na karcie środków.

Wartość dostępnych na karcie środków można sprawdzić jedynie w sieci sklepów Biedronka, przy kasie lub w czytnikach/skanerach kodów kreskowych zlokalizowanych w sklepie Biedronka.

Gdzie można uzyskać więcej informacji nt. Programu?

Koordynator projektu: Anna Gądek
tel.: 18 44 11 994 (pn. - pt.: 7.00 - 15.00)
e-mail: agadek@sc.org.pl

Zgłoś Seniora
lub zostań Liderem / Wolontariuszem

Piękna idea, prawda? Nie poradzimy sobie jednak sami… Byśmy mogli trafić do osób najbardziej potrzebujących, rozsądnie i adekwatnie do potrzeb rozdysponować powierzone środki potrzebujemy Twojej pomocy. Sprawdź, w jaki sposób możesz się zaangażować!

Co robimy 3

0

Kart dobra

0

miesięcy działania

0

wartość pomocy

Aktualności

12 czerwca biuro Stowarzyszenia nieczynne

Ważna informacja!
Jutro (tj. środa) – biuro Stowarzyszenia Sursum Corda będzie NIECZYNNE z powodu szkolenia .
Zapraszamy w czwartek! ❤️

Zobacz więcej  

Run 4 a Smile

Udanego długiego weekendu. Przypominamy, że 31 maja biuro Stowarzyszenia Sursum Corda będzie nieczynne.

Zobacz więcej  

31 maja biuro Stowarzyszenia nieczynne

Udanego długiego weekendu. Przypominamy, że 31 maja biuro Stowarzyszenia Sursum Corda będzie nieczynne.

Zobacz więcej  

Kwiecień 2024. Wsparcie finansowe dla podopiecznych z programu Chcepomagac.org

W kwietniu Stowarzyszenie Sursum Corda przekazało 69 664,94 zł na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Podopiecznych z programu chcepomagac.org.

Zobacz więcej  

Zapraszamy na Piknik Rodzinny Stowarzyszenia Sursum Corda

Już 8 czerwca br. (sobota) Piknik Rodzinny Stowarzyszenia Sursum Corda. Serdecznie zapraszamy naszych Podopiecznych z programu Chcepomagac.org wraz z najbliższymi. Przygotowaliśmy moc atrakcji. Wstęp wolny. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 1 czerwca br.

Zobacz więcej  

BO Małopolska: Zdecyduj jakie projekty warto zrealizować. Do wydania 16 mln zł

W ramach Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy Małopolski będą mogli zadecydować na co przeznaczyć 16 milionów złotych! O głosy powalczą aż 232 projekty. Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu od 15 maja do 14 czerwca.

Zobacz więcej  

Zgłoś Seniora potrzebującego wsparcia

senior-karty-dobra

Znasz osobę mającą ponad 65 lat, samotną, ubogą, może przewlekle chorą lub niepełnosprawną, znajdującą się w trudnej życiowej sytuacji?

Zgłoś Ją do naszego programu, razem możemy więcej! Możemy przywrócić radość na Jej twarzy oraz nadzieję na godne życie w społeczeństwie!

Są dwa WAŻNE WARUNKI:
- senior, którego zgłaszasz musi wyrazić na to zgodę,
- senior nie może zgłosić się osobiście.

 • Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zaznaczając powód, dlaczego akurat Twoim zdaniem tej osobie powinniśmy pomóc.
  UWAGA: wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu i otrzymaniem pomocy!

 • Po rozpatrzeniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, by poinformować o kwalifikacji i dalszych krokach.

 • W przypadku pozytywnego wyniku pierwszej oceny wniosku poprosimy Cię o umówienie naszej wizyty w domu seniora. Zakładamy, że potencjalny beneficjent „Karty Dobra” Cię zna i zapowiedzenie przez Ciebie naszej wizyty wykluczy ryzyko obawy o swoje bezpieczeństwo. Nie jest to konieczne, ale byłoby świetnie, gdyby udało Ci się tam z nami pojechać.

  W przypadku stanu zdrowia pozwalającego na przemieszczanie się zaprosimy seniora do siedziby naszego biura (ul. Lwowska 11, Nowy Sącz).

 • Po przeprowadzeniu wywiadu dot. sytuacji socjalno-bytowej seniora pracownik, lider lub wolontariusz Stowarzyszenia podejmie decyzję o zakwalifikowaniu osoby do programu i przekaże Kartę dobra.

Zostań Liderem / Wolontariuszem

senior-zakupy

Potrzebujemy Ciebie, by działać w Twojej okolicy! Zmieniaj z nami świat, dawaj nadzieję, buduj historie ludzi potrzebujących.

Mamy narzędzie, doświadczenie i sponsora: dajemy pomoc materialną postaci kart przedpłaconych od Fundacji Biedronki.

Bez Twojej pomocy nie dotrzemy do osób potrzebujących wsparcia.

Zaangażuj się wybierając jedną z ról!

ZOSTAŃ: Liderem Kart Dobra lub Wolontariuszem.
UWAGA! Lider musi być osoba pełnoletnią.

Zadania Lidera

 • współtworzy zespół wolontariuszy, którzy chcą nieść pomoc, staje się częścią społeczności o podobnych wartościach

 • zachęca i motywuje grupę wolontariuszy do działań na rzecz seniorów, sam korzysta ze wsparcia zespołu pracowników stowarzyszenia

 • koordynuje pracę wolontariuszy, wspiera, buduje relacje, przekazuje zadania i kontroluje efekty pracy

 • nominuje seniorów wymagających wsparcia lub przyjmuje bezpośrednie zgłoszenia od Stowarzyszenia Sursum Corda

 • kontaktuje się z koordynatorem programu „Karty dobra” przy Stowarzyszeniu Sursum Corda, zachęca innych do zaangażowania się i wskazania osób w ciężkiej sytuacji

Zadania Wolontariusza

 • podlega pod Lidera lub bezpośrednio pod pracownika Stowarzyszenia Sursum Corda

 • w swoim lokalnym środowisku szuka seniorów, którzy znajdują się w ciężkiej życiowej sytuacji i zgłasza ich do programu

 • odwiedza seniora w domu, weryfikuje jego sytuację na podstawie specjalnej ankiety, kwalifikuje do przyznania pomocy, wydaje Kartę dobra i tłumaczy zasady jej użycia

 • jeśli sytuacja tego wymaga i istnieją ku temu okoliczności – pomaga seniorowi w zakupach (w miarę wolnego czasu)

 • nawiązuje wartościowe znajomości, także międzypokoleniowe

Angażujesz się i zyskujesz!

#noweznajomości

poznajesz ciekawych ludzi, zawierasz znajomości
z osobami o podobnych wartościach

#doświadczenie

zdobędziesz ciekawe doświadczenie, które z pewnością zaowocuje w przyszłości

#satysfakcja

działania pomocowe dają ogromną satysfakcję, dzięki Tobie seniorzy mają impuls do zmiany

#rozwójkompetencji

rozwijasz swoje kompetencje poprzez szkolenia, które proponujemy

#benefity

czekają na Ciebie spotkania integracyjne i inne fajne benefity

Finansowanie i patronat

Program "Karta dobra" jest organizowany i finansowany przez Fundację Biedronki.

Patronat medialny nad edycją 2022/2023

Koordynatorka projektu

Anna Gądek

Anna Gądek

18 44 11 994

pn. - pt.: 7.00 - 15.00

agadek@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content