> Aktualności > Czym różni się zadatek od zaliczki?

Nieodpłatna pomoc prawna

20200624_zalicza_a_zadatek_main

24 czerwca 2020

Czym różni się zadatek od zaliczki?

Brak wiedzy podczas zawierania konkretnej umowy może mieć swoje konsekwencje, zwłaszcza jeśli nie do końca wiemy co oznacza wpłata zadatku lub zaliczki. O ile obie formy służą przyszłej realizacji umowy, o tyle różnica między nimi nie jest już taka oczywista. Co zatem powinniśmy wiedzieć?

Jedną kwestię warto wyjaśnić już na początku. Kiedy zawarta przez dwie strony umowa zostanie zrealizowana bez żadnych trudności i przeszkód, nie będzie niemal żadnej różnicy pomiędzy zadatkiem a zaliczką. W obu przypadkach kwoty po prostu zostaną zaliczone na konto określonej wartości całej transakcji. Problem jednak pojawi się wtedy, gdy umowa nie zostanie wykonana. Wtedy różnica między zadatkiem i zaliczką będzie miała ogromne znaczenie! 

Należy wiedzieć, że zaliczka nie jest wprost uregulowana na gruncie polskich przepisów prawnych i nie zabezpiecza zawartej umowy. Samo zastosowanie zaliczki jest możliwe zgodnie z zasadą swobody umów, co oznacza, że przy braku jej określenia w umowie, każda dokonana przez nas przedpłata będzie traktowana jako zadatek! Dlatego zawierając umowę należy szczegółowo ustalić czy przekazywana kwota stanowi zaliczkę czy zadatek. Warto dodać, że użyta przez strony nazwa (zadatek czy zaliczka) o niczym nie przesądza, ponieważ co innego może wynikać z postanowień umowy lub okoliczności jej zawarcia. Jednocześnie zaliczka nie zapewnia doprowadzenia do finału danej transakcji, a każda ze stron może się wycofać z jej realizacji, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji finansowych. 

Sam zadatek pełni funkcję „rezerwacyjną”, a to oznacza, że płacimy część umówionego wynagrodzenia lub ceny zanim otrzymamy towar lub usługę. Gdy umowa zostanie prawidłowo zrealizowana, zarówno zadatek, jak i zaliczka zostają zaliczone na poczet świadczenia, a naszym obowiązkiem jest dopłacić różnicę. Mówiąc inaczej, w przypadku niewykonania umowy, zaliczka podlega zwrotowi.

Zadatek inaczej niż zaliczka jest prawnie uregulowany w Kodeksie cywilnym. W sytuacji braku odmiennego zastrzeżenia, zadatek dany przy zawarciu umowy oznacza, że w razie jej niewykonania przez jedną ze stron, druga może (bez wyznaczenia terminu dodatkowego) odstąpić od umowy, zachowując zadatek. Jeżeli natomiast sama ten zadatek wpłaciła, może żądać sumy dwukrotnie wyższej od kwoty zadatku!

W tym przypadku wprowadzona sankcja finansowa, odnosząca się do zadatku, zabezpiecza przyszłe wykonanie umowy i dyscyplinuje obie strony do prawidłowego i terminowego zrealizowania jej warunków.

Pamiętajmy, że zadatek jest wręczany drugiej stronie „przy zawarciu umowy”. Jeżeli nie ustalimy w umowie innego momentu, w którym może zostać zadatek wręczony, to przekazanie go wcześniej lub później spowoduje, że nie będą mieć zastosowania powyższe reguły kodeksowe.

Zadatek określony w Kodeksie cywilnym można modyfikować zgodnie z wolą stron, ponieważ zapis ma charakter tzw. dyspozytywny, a skutki prawne określone tymi normami mogą wystąpić jedynie w przypadku braku odmiennych postanowień umownych lub zwyczaju. W praktyce strony umowy mogą więc dowolnie uregulować kwestie związane z ewentualnym zwrotem zadatku.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić każdego dnia! 

×
Skip to content