> Co robimy > Wolontariat > Projekt Wolontariat Małopolska

Wolontariat Małopolska
- diagnoza, zrozumienie, wzmocnienie

Projekt "Wolontariat Małopolska - diagnoza, zrozumienie, wzmocnienie" jest pierwszym tego typu działaniem, którego celem jest profesjonalna diagnoza sytuacji wolontariatu szkolnego w Małopolsce. Zaplanowane badania społeczną obejmą reprezentatywną grupę nauczycieli oraz uczniów w taki sposób, aby kompleksowo zobrazować aktualną kondycję aktywności wolontariackiej dzieci i młodzieży. Jednocześnie badani ejakościowe pozwoli na przygotowanie przykładów dobrych praktyk dla organizacji pozarządowych działających na terenie województwa małopolskiego.

Cel projektu

Jako organizacja od 21 lat działająca w obszarze wolontariatu, chcemy metodycznie poznać w skali województwa, a następnie podzielić się z podmiotami publicznymi o pozarządowymi - jakie czynniki, zasoby i warunki sprzyjające rozwojowi wolontariatu szkolnego, na jakie bariery i problemy napotykają nauczyciele i uczniowie w rozpoczynaniu lub rozwijaniu aktywności wolontariackiej, jak również zdefiniować potrzeby tym zakresie.

Dodatkowo, wyniki zostaną wykorzystane przez nas w skali całego województwa w perspektywie lat 2021-2023, jako Regionalnego Partnera na Małopolskę ogólnopolskiego Programu Korpus Solidarności, finansowanego przez NIW oraz podmiot prowadzący Sieć Szkolnych Klubów Wolontariatu.

Wynikami badań oraz wnioskami podzielimy się za pośrednictwem strony www projektu i profili społecznościowych, by rezultaty projektu były dostępne także po zakończeniu finansowania dla wszystkich zainteresowanych. Projekt dostarczy równolegle przestrzeni i narzędzi do wsparcia i realizacji aktywności wolontariackiej Małopolan, poprzez konkurs na inicjatywy nieformalnych grup wolontariackich, z których wybrane uzyskają wsparcie merytoryczne i pokrycie kosztów realizacji (wkład własny Stowarzyszenia).

Planowane działania

  • Opracowanie metodologii, narzędzi badawczych i szczegółowego planu realizacji badań, w konsultacji z wybranym podmiotem mającym doświadczenie w badaniach społecznych. 

  • Przeprowadzenie badań społecznych, obejmujących "desk research" - analizę danych wtórnych (statystyk publicznych itp.), badania CAWI - wg proponowanej próby ok. 1000 osób (w 2 grupach - wolontariuszy oraz nauczycieli/opiekunów klubów wolontariackich w szkołach) oraz panel ekspercki podsumowujący część badawczą, celem wyznaczenia rekomendacji działań w zakresie wolontariatu w małopolskich szkołach. 

  • Opracowanie raportu badawczego wraz z wnioskami - udostępnienie materiałów na stronie internetowej projektu. 

  • Konkurs na inicjatywy wolontariackie w Małopolsce - opracowanie regulaminu, organizacja procesu promocji konkursu, wybór laureatów, zapewnienie opiekunów merytorycznych dla grup wolontariuszy. 

  • Realizacja i wsparcie 5 wybranych inicjatyw wolontariackich (w formie mini grantów o wartości do 1.000 zł każdy) - przyznanych wolontariuszom na realizację autorskich działań w małych grupach (po ok. 7 osób), na podstawie złożonych wniosków konkursowych. Stowarzyszenie zrealizuje ze środków zewnętrznych niezbędne zakupy rzeczy i usług (bez zasady "regrantingu"), wynikające bezpośrednio z realizowanych działań przez grupy wolontariackie. 

    GRANTY dla wolontariuszy - Konkurs / Rejestracja

Kto realizuje Projekt?

Projekt "Wolontariat Małopolska - diagnoza, zrozumienie, wzmocnienie" obejmuje swoim zasięgiem województwo małopolskie, a instytucją zarządzającą projektem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Podmiotem realizującym jest Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza, a projekt będzie prowadzony do końca 2021 roku.

Projekt w liczbach

0

badanie społeczne wraz z raportem

0

inicjatyw wolontariackich finansowanych z projektu

0

przebadanych szkół poprzez ankietę badawczą

Wolontariat

Korpus Solidarności

W codziennym życiu warto pamiętać o innych. Możemy pomagać ludziom wokół w osiąganiu tego, co niemożliwe. Wiek nie ma żadnego znaczenia, a najważniejsze, że mamy pomysł i chęci, aby przekazywać dobro drugiemu Człowiekowi. Możesz dołączyć do Korpusu Solidarności i działać w wolontariacie długoterminowym. My już działamy!

Aktualności

Kraków: Bezpłatne szkolenie dla koordynatorów Szkolnego Wolontariatu

Szkolenie będzie okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń, co pozwoli na jeszcze lepsze funkcjonowanie Szkolnych…

Zobacz więcej  

Wolontariat Małopolska. Spotkanie dla uczniów promujące Korpus Solidarności

Tematem spotkania będzie “Wolontariat w Szkolnym Korpusie Solidarności, a uczestnicy dowiedzą się między innymi: Czym…

Zobacz więcej  

Już są! Wyniki ogólnopolskiego konkursu pn. MINI GRANTY !

W drodze konkursu wyłoniliśmy aż 8 najlepszych wolontariackich inicjatyw! Sprawdźcie czy to właśnie Wasz pomysł znalazł się w gronie zwycięzców!

Zobacz więcej  

25 września: Warsztaty dla młodzieży jak przygotować artykuł i materiał wideo o wolontariacie

Jeśli jesteś w wieku 13-18 lat i chcesz nauczyć się jak informować innych o Wolontariacie, jak przygotowywać artykuły oraz materiały wideo, weź udział w BEZPŁATNYCH warsztatach organizowanych w Nowym Sączu przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

Zobacz więcej  

Bezpłatne szkolenie dla Nauczycieli z zakresu Organizacji Wolontariatu Szkolnego

Zapraszamy nauczycieli z województwa małopolskiego do uczestnictwa w szkoleniu pn. „PODSTAWY ZARZĄDZANIA WOLONTARIATEM I PROMOCJĄ WOLONTARIATU W SZKOLE”. Nasze spotkanie w sposób szczególny kierujemy do osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w koordynacji oraz zarządzaniu wolontariatem szkolnym.

Zobacz więcej  

Bezpłatne staże dla Koordynatorów Wolontariatu

Jesteś częścią organizacji/instytucji, która działa na terenie Małopolski? Chciałbyś zajmować się wolontariuszami w swojej organizacji i zostać koordynatorem wolontariatu, ale brakuje Ci praktyki?

Zobacz więcej  

Finansowanie

Koordynator projektu

Co robimy 2 1

Halina Rams

Koordynator ds. wolontariatu

tel. 18 44 11 994
kom. 501 316 271

wolontariat@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić każdego dnia! 

×
Skip to content