> Co robimy > Wolontariat > Projekt Wolontariat Małopolska

Wolontariat Małopolska
- diagnoza, zrozumienie, wzmocnienie

Projekt "Wolontariat Małopolska - diagnoza, zrozumienie, wzmocnienie" jest pierwszym tego typu działaniem, którego celem jest profesjonalna diagnoza sytuacji wolontariatu szkolnego w Małopolsce. Zaplanowane badania społeczną obejmą reprezentatywną grupę nauczycieli oraz uczniów w taki sposób, aby kompleksowo zobrazować aktualną kondycję aktywności wolontariackiej dzieci i młodzieży. Jednocześnie badani ejakościowe pozwoli na przygotowanie przykładów dobrych praktyk dla organizacji pozarządowych działających na terenie województwa małopolskiego.

Cel projektu

Jako organizacja od 21 lat działająca w obszarze wolontariatu, chcemy metodycznie poznać w skali województwa, a następnie podzielić się z podmiotami publicznymi o pozarządowymi - jakie czynniki, zasoby i warunki sprzyjające rozwojowi wolontariatu szkolnego, na jakie bariery i problemy napotykają nauczyciele i uczniowie w rozpoczynaniu lub rozwijaniu aktywności wolontariackiej, jak również zdefiniować potrzeby tym zakresie.

Dodatkowo, wyniki zostaną wykorzystane przez nas w skali całego województwa w perspektywie lat 2021-2023, jako Regionalnego Partnera na Małopolskę ogólnopolskiego Programu Korpus Solidarności, finansowanego przez NIW oraz podmiot prowadzący Sieć Szkolnych Klubów Wolontariatu.

Wynikami badań oraz wnioskami podzielimy się za pośrednictwem strony www projektu i profili społecznościowych, by rezultaty projektu były dostępne także po zakończeniu finansowania dla wszystkich zainteresowanych. Projekt dostarczy równolegle przestrzeni i narzędzi do wsparcia i realizacji aktywności wolontariackiej Małopolan, poprzez konkurs na inicjatywy nieformalnych grup wolontariackich, z których wybrane uzyskają wsparcie merytoryczne i pokrycie kosztów realizacji (wkład własny Stowarzyszenia).

Planowane działania

  • Opracowanie metodologii, narzędzi badawczych i szczegółowego planu realizacji badań, w konsultacji z wybranym podmiotem mającym doświadczenie w badaniach społecznych. 

  • Przeprowadzenie badań społecznych, obejmujących "desk research" - analizę danych wtórnych (statystyk publicznych itp.), badania CAWI - wg proponowanej próby ok. 1000 osób (w 2 grupach - wolontariuszy oraz nauczycieli/opiekunów klubów wolontariackich w szkołach) oraz panel ekspercki podsumowujący część badawczą, celem wyznaczenia rekomendacji działań w zakresie wolontariatu w małopolskich szkołach. 

  • Opracowanie raportu badawczego wraz z wnioskami - udostępnienie materiałów na stronie internetowej projektu. 

  • Konkurs na inicjatywy wolontariackie w Małopolsce - opracowanie regulaminu, organizacja procesu promocji konkursu, wybór laureatów, zapewnienie opiekunów merytorycznych dla grup wolontariuszy. 

  • Realizacja i wsparcie 5 wybranych inicjatyw wolontariackich (w formie mini grantów o wartości do 1.000 zł każdy) - przyznanych wolontariuszom na realizację autorskich działań w małych grupach (po ok. 7 osób), na podstawie złożonych wniosków konkursowych. Stowarzyszenie zrealizuje ze środków zewnętrznych niezbędne zakupy rzeczy i usług (bez zasady "regrantingu"), wynikające bezpośrednio z realizowanych działań przez grupy wolontariackie. 

    GRANTY dla wolontariuszy - Konkurs / Rejestracja

Diagnoza wolontariatu szkolnego
w województwie małopolskim

Oddajemy do otwartego i powszechnego użytku wyniki analizy skali, motywacji i obszarów aktywności uczniów oraz nauczycieli, a także informacje
o możliwościach, oczekiwaniach i ograniczeniach
w rozwijaniu wolontariatu szkolnego – na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. na zlecenie Stowarzyszenia Sursum Corda.

Wszystko po to, by łącząc wiedzę, doświadczenie,
z faktami i rekomendacjami wielu uczniów i nauczycieli - móc mądrze i systemowo rozwijać ideę wolontariatu.
By porywy serca, chęci i entuzjazm były jak najlepiej zamieniane na konkretne działanie dla dobra wspólnego.

Pamiętajcie! W wolontariacie szkolnym drzemie siła
i potencjał!

Projekt w liczbach

0

badanie społeczne wraz z raportem

0

inicjatyw wolontariackich finansowanych z projektu

0

przebadanych szkół poprzez ankietę badawczą

Wolontariat

Korpus Solidarności

W codziennym życiu warto pamiętać o innych. Możemy pomagać ludziom wokół w osiąganiu tego, co niemożliwe. Wiek nie ma żadnego znaczenia, a najważniejsze, że mamy pomysł i chęci, aby przekazywać dobro drugiemu Człowiekowi. Możesz dołączyć do Korpusu Solidarności i działać w wolontariacie długoterminowym. My już działamy!

Aktualności

Startuje projekt „Wolontariat Małopolska – diagnoza, zrozumienie, wzmocnienie”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenie Sursum Corda rozpoczynają realizację projektu pn. „Wolontariat Małopolska – diagnoza, zrozumienie, wzmocnienie.

Zobacz więcej  

Światowy dzień wolontariatu START! 19

5 grudnia. Światowy Dzień Wolontariatu!

Jak co roku 5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Wolontariatu. To czas kiedy wolontariusze Stowarzyszenia Sursum Corda spotykają się przed Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”, aby najpierw zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, a potem wyruszyć na ulice Nowego Sącza i promować ideę pracy na rzecz innych osób, często chorych i potrzebujących. W tym roku wolontariusze nie odpuszczają i również świętują, ale inaczej niż zwykle.

Zobacz więcej  

„Aktywni razem” – kolejna akcja Korpusu Solidarności

Dziesięciu wolontariuszy wspierających Stowarzyszenie Sursum Corda zaangażowało się w akcję wsparcia dla naszych podopiecznych programu…

Zobacz więcej  

Wsparcie wolontariuszy Korpusu Solidarności w czasie pandemii

W ramach akcji Korpusu Solidarności 10 wolontariuszy włączyło się w organizację POMOCowej INFOlinii Stowarzyszenia Sursum…

Zobacz więcej  

Finansowanie

Projekt realizowany przy wsparciu fianansowym Województwa Małopolskiego

Koordynator projektu

Zdjęcie - Halina Rams

Koordynator ds. wolontariatu

Halina Rams

tel. 18 44 11 994
kom. 501 316 271

wolontariat@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content