> Co robimy > Wolontariat > Projekt Wolontariat Małopolska

Wolontariat Małopolska
- diagnoza, zrozumienie, wzmocnienie

Projekt "Wolontariat Małopolska - diagnoza, zrozumienie, wzmocnienie" jest pierwszym tego typu działaniem, którego celem jest profesjonalna diagnoza sytuacji wolontariatu szkolnego w Małopolsce. Zaplanowane badania społeczną obejmą reprezentatywną grupę nauczycieli oraz uczniów w taki sposób, aby kompleksowo zobrazować aktualną kondycję aktywności wolontariackiej dzieci i młodzieży. Jednocześnie badani ejakościowe pozwoli na przygotowanie przykładów dobrych praktyk dla organizacji pozarządowych działających na terenie województwa małopolskiego.

Cel projektu

Jako organizacja od 21 lat działająca w obszarze wolontariatu, chcemy metodycznie poznać w skali województwa, a następnie podzielić się z podmiotami publicznymi o pozarządowymi - jakie czynniki, zasoby i warunki sprzyjające rozwojowi wolontariatu szkolnego, na jakie bariery i problemy napotykają nauczyciele i uczniowie w rozpoczynaniu lub rozwijaniu aktywności wolontariackiej, jak również zdefiniować potrzeby tym zakresie.

Dodatkowo, wyniki zostaną wykorzystane przez nas w skali całego województwa w perspektywie lat 2021-2023, jako Regionalnego Partnera na Małopolskę ogólnopolskiego Programu Korpus Solidarności, finansowanego przez NIW oraz podmiot prowadzący Sieć Szkolnych Klubów Wolontariatu.

Wynikami badań oraz wnioskami podzielimy się za pośrednictwem strony www projektu i profili społecznościowych, by rezultaty projektu były dostępne także po zakończeniu finansowania dla wszystkich zainteresowanych. Projekt dostarczy równolegle przestrzeni i narzędzi do wsparcia i realizacji aktywności wolontariackiej Małopolan, poprzez konkurs na inicjatywy nieformalnych grup wolontariackich, z których wybrane uzyskają wsparcie merytoryczne i pokrycie kosztów realizacji (wkład własny Stowarzyszenia).

Planowane działania

  • Opracowanie metodologii, narzędzi badawczych i szczegółowego planu realizacji badań, w konsultacji z wybranym podmiotem mającym doświadczenie w badaniach społecznych. 

  • Przeprowadzenie badań społecznych, obejmujących "desk research" - analizę danych wtórnych (statystyk publicznych itp.), badania CAWI - wg proponowanej próby ok. 1000 osób (w 2 grupach - wolontariuszy oraz nauczycieli/opiekunów klubów wolontariackich w szkołach) oraz panel ekspercki podsumowujący część badawczą, celem wyznaczenia rekomendacji działań w zakresie wolontariatu w małopolskich szkołach. 

  • Opracowanie raportu badawczego wraz z wnioskami - udostępnienie materiałów na stronie internetowej projektu. 

  • Konkurs na inicjatywy wolontariackie w Małopolsce - opracowanie regulaminu, organizacja procesu promocji konkursu, wybór laureatów, zapewnienie opiekunów merytorycznych dla grup wolontariuszy. 

  • Realizacja i wsparcie 5 wybranych inicjatyw wolontariackich (w formie mini grantów o wartości do 1.000 zł każdy) - przyznanych wolontariuszom na realizację autorskich działań w małych grupach (po ok. 7 osób), na podstawie złożonych wniosków konkursowych. Stowarzyszenie zrealizuje ze środków zewnętrznych niezbędne zakupy rzeczy i usług (bez zasady "regrantingu"), wynikające bezpośrednio z realizowanych działań przez grupy wolontariackie. 

    GRANTY dla wolontariuszy - Konkurs / Rejestracja

Diagnoza wolontariatu szkolnego
w województwie małopolskim

Oddajemy do otwartego i powszechnego użytku wyniki analizy skali, motywacji i obszarów aktywności uczniów oraz nauczycieli, a także informacje
o możliwościach, oczekiwaniach i ograniczeniach
w rozwijaniu wolontariatu szkolnego – na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. na zlecenie Stowarzyszenia Sursum Corda.

Wszystko po to, by łącząc wiedzę, doświadczenie,
z faktami i rekomendacjami wielu uczniów i nauczycieli - móc mądrze i systemowo rozwijać ideę wolontariatu.
By porywy serca, chęci i entuzjazm były jak najlepiej zamieniane na konkretne działanie dla dobra wspólnego.

Pamiętajcie! W wolontariacie szkolnym drzemie siła
i potencjał!

Projekt w liczbach

0

badanie społeczne wraz z raportem

0

inicjatyw wolontariackich finansowanych z projektu

0

przebadanych szkół poprzez ankietę badawczą

Wolontariat

Korpus Solidarności

W codziennym życiu warto pamiętać o innych. Możemy pomagać ludziom wokół w osiąganiu tego, co niemożliwe. Wiek nie ma żadnego znaczenia, a najważniejsze, że mamy pomysł i chęci, aby przekazywać dobro drugiemu Człowiekowi. Możesz dołączyć do Korpusu Solidarności i działać w wolontariacie długoterminowym. My już działamy!

Aktualności

Startuje projekt „Wolontariat Małopolska – diagnoza, zrozumienie, wzmocnienie”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenie Sursum Corda rozpoczynają realizację projektu pn. „Wolontariat Małopolska – diagnoza, zrozumienie, wzmocnienie.

Zobacz więcej  

Światowy dzień wolontariatu START! 19

5 grudnia. Światowy Dzień Wolontariatu!

Jak co roku 5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Wolontariatu. To czas kiedy wolontariusze Stowarzyszenia Sursum Corda spotykają się przed Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”, aby najpierw zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, a potem wyruszyć na ulice Nowego Sącza i promować ideę pracy na rzecz innych osób, często chorych i potrzebujących. W tym roku wolontariusze nie odpuszczają i również świętują, ale inaczej niż zwykle.

Zobacz więcej  

„Aktywni razem” – kolejna akcja Korpusu Solidarności

Dziesięciu wolontariuszy wspierających Stowarzyszenie Sursum Corda zaangażowało się w akcję wsparcia dla naszych podopiecznych programu…

Zobacz więcej  

Wsparcie wolontariuszy Korpusu Solidarności w czasie pandemii

W ramach akcji Korpusu Solidarności 10 wolontariuszy włączyło się w organizację POMOCowej INFOlinii Stowarzyszenia Sursum…

Zobacz więcej  

Finansowanie

Projekt realizowany przy wsparciu fianansowym Województwa Małopolskiego

Koordynator projektu

Zdjęcie - Halina Rams

Koordynator ds. wolontariatu

Halina Rams

tel. 18 44 11 994
kom. 501 316 271

wolontariat@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content