Ikona nagłówka głównego - Nieodpłatna pomoc prawna w 2023 roku

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie,
mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.

Ikona nagłówka - powiat/miasto

Powiat Wieluński

Herb Powiatu Wieluńskiego

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać Cię na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Wieluńskiego.

Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Ikona nagłówka - gdzie otrzymasz darmową pomoc?

otrzymasz DARMOWĄ pomoc?

Ikona nagłówka - komu i w jakim zakresie przysługuje darmowa pomoc?

i w jakim zakresie przysługuje DARMOWA pomoc?

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest dodatkowe oświadczenie, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

Obowiązuje rejestracja na porady za pośrednictwem urzędu starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu. Elektroniczny ogólnopolski system rejestracji działa na stronie zapisy-np.ms.gov.pl.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna
 • informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 • wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw
  w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 • poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
 • nieodpłatną mediację.
Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
 • skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
 • nieodpłatną mediację.
Co obejmuje nieodpłatna mediacja

NPP i NPO obejmuje także świadczenie nieodpłatnej mediacji (jeśli nie skierował do niej sąd lub inny podmiot). Możesz liczyć na:

 • poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna pomoc dla Uchodźcow z Ukrainy / Безкоштовна допомога біженцям з України

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.sc.org.pl/ukraina/nieodplatna-pomoc-prawna-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Для отримання додаткової інформації відвідайте:
www.sc.org.pl/ukraina/nieodplatna-pomoc-prawna-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Ikona nagłówka - rejestracja na darmowe porady

na DARMOWE porady

Aby skorzystać z darmowej pomocy należy się wcześniej zarejestrować. Możesz to zrobić telefonicznie w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (dotyczy dużych miast, na prawach powiatu). W przypadku większości powiatów jest też możliwa całodobowa rejestracja elektroniczna przez stronę: zapisy-np.ms.gov.pl.

Uwaga! W czasie epidemii samorząd lokalny może podjąć decyzję o udzielaniu świadczeń zdalnie.

Grafika - zapisy na porady nieodpłatnej pomocy prawnej

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

Starostwo Powiatowe w Wieluniu
tel.: 43 843 79 44

REJESTRACJA poprzez E-MAIL:

oz@powiat.wielun.pl

REJESTRACJA ONLINE:

Grafika - infolinia poradnicza nieodpłatnej pomocy prawnej

Stowarzyszenie Sursum Corda prowadzi infolinie:

 • dla osób chcących uzyskać informację o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji, warunkach korzystania i rodzajach świadczeń, a także o sposobie rejestracji na wizytę w najbliższej lokalizacji
  tel.: 18 44 11 994,  poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
 • dla osób opuszczających zakłady karne oraz areszt śledczy - w zakresie pomocy postpenitencjarnej
  tel.: 18 44 11 994, poniedziałki: 12.00 - 20.00, środy: 10.00 - 18.00
Ikona nagłówka - najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Jak i gdzie możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy w trudnej sprawie? Poznaj najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie. W ten sposób dowiesz się więcej na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji, które od 2016 roku są świadczone na terenie całej Polski.

Ikona nagłówka - spot edukacyjno-promocyjny

Animowane spoty, panele szkoleniowe, webinaria prawne

#Tobie też możemy pomóc

Każdy może napotkać trudności prawne i znaleźć się w kłopotliwej sytuacji. Nie każdy jednak może skorzystać z płatnej porady prawnej.
Dlatego warto wiedzieć, że DARMOWA POMOC PRAWNA jest w zasięgu ręki!
Materiał promocyjno-edukacyjny wyprodukowano dodatkowo w wersjach dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami:

#Tobie też możemy pomóc

Każdy może napotkać trudności prawne i znaleźć się w kłopotliwej sytuacji. Nie każdy jednak może skorzystać z płatnej porady prawnej.
Dlatego warto wiedzieć, że DARMOWA POMOC PRAWNA jest w zasięgu ręki!

#PomocMaMoc

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, osobą jej najbliższą lub świadkiem przestępstwa? Przysługuje Ci prawo do skorzystania z nieodpłatnej pomocy. 

... skorzystaj z bezpłatnej pomocy w najbliższym ośrodku pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Informacje o ośrodkach znajdziesz TUTAJ.

#UpadłośćKonsumencka #WebinariumPrawne #BliżejPrawa

Każdy z nas może wpaść w kłopoty finansowe, jednak ważne, aby umieć znaleźć drogę wyjścia z tej trudnej sytuacji. Pomocne mogą być informacje dotyczące upadłości konsumenckiej. Kto i kiedy może z niej skorzystać? Temat rozjaśni Ewa Latacz - mgr prawa, doradca obywatelski i mediator.

#PozewoOrzeczeniuRozwoduLubSeparacji #WebinariumPrawne #BliżejPrawa

Rozwód czy separacja to trudny czas w życiu małżeństwa. Jest do decyzja, która wpływa nie tylko na małżonków, ale również na ich dzieci. Webinarium poprowadzi Joanna Jańczy - radca prawny.

#MediacjeRówieśnicze #WebinariumPrawne #BliżejPrawa

Mediacja rówieśnicza to skuteczna metoda rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej, w obecności mediatora rówieśnika. Webinarium w tym temacie poprowadzi Ewa Latacz - mgr prawa, doradca obywatelski i mediator.

#RozporządzanieMajątkiemZaŻyciaiNaWypadekŚmierci #WebinariumPrawne #BliżejPrawa

Każdy ma prawo do swobodnego rozporządzania własnym majątkiem i dysponowania nim wedle uznania. Posiadane mienie można przekazać jednej osobie bądź kilku. Ważne, aby kwestie majątkowe uregulować przed śmiercią. Webinarium poprowadzi Monika Piękoś - adwokat, doradca obywatelski i mediator.

10 lat spotkań.

Stało się już tradycją, że od kilku lat w Krynicy-Zdroju odbywają się spotkania dla specjalistów z obszaru readaptacji społecznej oraz pomocy postpenitencjarnej. Także w tym roku, Stowarzyszenie Sursum Corda zorganizowało 3-dniowe szkolenie, którego temat był związany przede wszystkim z praktycznymi wyzwaniami, jakie stają przed instytucjami i pracownikami zajmującymi się readaptacją społeczną.

#1PanelSzkoleniowy. O sztuce w więzieniu i procesie readaptacji społecznej.

Zapraszamy do wysłuchania 1 panelu 3-dniowego szkolenia pn. "Sztuka w więzieniu i proces readaptacji społecznej". A rozważał na ten temat dr hab. Przemysław Piotrowski, prof. UJ z Zakładu Psychologii Sądowej i Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

#2PanelSzkoleniowy. Readaptacja społeczna z perspektywy psychologii ewolucyjnej.

Zapraszamy do wysłuchania 2 panelu 3-dniowego szkolenia pn. "Readaptacja społeczna z perspektywy psychologii ewolucyjnej". Szkolenie poprowadził dr Stefan Florek z Zakładu Psychologii Sądowej i Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

#3PanelSzkoleniowy. Przygotowanie do opuszczenia ZK. Zaburzenia w procesie readaptacji.

Temat readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności oraz psychologiczne aspekty przygotowania do opuszczenia zakładu karnego przedstawiła omówiła st. szer. Kinga Bury - psycholog penitencjarny z Zakładu Karnego w Tarnowie. Natomiast o ograniczeniach zaburzeń uprawiania hazardu w procesie readaptacji dyskutowały dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ oraz dr Małgorzata Piasecka z Zakładu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Ikona nagłówka - spot edukacyjno-promocyjny

Słuchowiska prawne: porozmawiajmy o prawie

ZADATEK, A ZALICZKA

Zapraszamy do cyklu 6 słuchowisk prawnych (z różnych dziedzin prawa).

Rozmowę z Panią Moniką Piękoś (adwokat, doradca obywatelski i mediator) przeprowadził dziennikarz Sławomir Wrona

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zapraszamy do cyklu 6 słuchowisk prawnych (z różnych dziedzin prawa).

Rozmowę z Panią Moniką Piękoś (adwokat, doradca obywatelski i mediator) przeprowadził dziennikarz Sławomir Wrona

PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNICZE

Zapraszamy do cyklu 6 słuchowisk prawnych (z różnych dziedzin prawa).

Rozmowę z Panią Moniką Piękoś (adwokat, doradca obywatelski i mediator) przeprowadził dziennikarz Sławomir Wrona

CZYM SIĘ RÓŻNI ROZWÓD OD SEPARACJI?

Zapraszamy do cyklu 6 słuchowisk prawnych (z różnych dziedzin prawa).

Rozmowę z Panią Joanną Jańczy (radca prawny) przeprowadził dziennikarz Sławomir Wrona.

ALIMENTY - KOMU PRZYSŁUGUJĄ, KTO JEST UPRAWIONY I JAK DŁUGO JE PŁACIĆ?

Zapraszamy do cyklu 6 słuchowisk prawnych (z różnych dziedzin prawa).

Rozmowę z Panią Joanną Jańczy (radca prawny) przeprowadził dziennikarz Sławomir Wrona.

WŁADZA RODZICIELSKA PO ROZWODZIE - CO OZNACZA JEJ OGRANICZENIE

Zapraszamy do cyklu 6 słuchowisk prawnych (z różnych dziedzin prawa).

Rozmowę z Panią Joanną Jańczy (radca prawny) przeprowadził dziennikarz Sławomir Wrona.

Ikona nagłówka - edukacja prawna - artykuły tematyczne

Edukacja prawna - artykuły tematyczne

Obowiązek alimentacyjny: rodziców względem dzieci, dzieci względem rodziców, małżonków - artykuł prawny 2023

Obowiązek alimentacyjny: rodziców względem dzieci, dzieci względem rodziców, małżonków.

Przepisy dotyczące obowiązku płacenia alimentów są opisane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wyjaśniają one kto musi płacić alimenty, komu przysługują, ile powinny wynosić oraz jak można wystąpić z wnioskiem o ich przyznanie przed sądem.

Cały artykuł  

Artykuł prawny - Prawo do wypoczynku w świetle Kodeksu Pracy i umów cywilnoprawnych

Prawo do wypoczynku w świetle Kodeksu Pracy i umów cywilnoprawnych

Efektywność świadczonej pracy i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków pracowniczych zależy w dużej mierze od kondycji psychofizycznej osoby, która ją wykonuje. Dla utrzymania jej w dobrym stanie nieodzowne jest zapewnienie każdemu pracownikowi odpowiedniej ilości wypoczynku.

Cały artykuł  

Pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich – co oznacza? artykuł prawny 2023

Pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich – co oznacza?

Na gruncie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego skonstruowane zostały prawa i obowiązki rodziców wobec ich małoletniego dziecka. I choć co do zasady sprawowanie władzy rodzicielskiej oznacza wypełnianie przez rodziców ich praw i obowiązków, to zdarzają się sytuacje, w których prawa te mogą zostać rodzicom bądź rodzicowi odebrane.

Cały artykuł  

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Jednym z głównych zadań państwa jest ochrona obywateli, tak aby nie stawali się oni ofiarami przestępstw, a w razie gdyby do tego doszło udzielenie im pomocy oraz schwytanie i ukaranie sprawców. Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na niwelowanie skutków przestępstwa.

Cały artykuł  

Błąd w sztuce lekarskiej. Kiedy pacjent ma prawo do odszkodowania - artykuł prawny

Błąd w sztuce lekarskiej – kiedy pacjent ma prawo do odszkodowania?

Każdy pacjent ma prawo oczekiwać, że uzyska od lekarza należytą pomoc medyczną. Lekarz ma obowiązek wykonywać swój zawód zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, stosując odpowiednie metody leczenia i środki zapobiegania, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i należytą starannością.

Cały artykuł  

Artykuł prawny - Prawa i ulgi przysługujące seniorom w życiu codziennym - 2023

Prawa i ulgi przysługujące seniorom w życiu codziennym

Nie każdy senior zdaje sobie sprawę, że przysługują mu ulgi, które korzystnie kształtują ceny jakie musi ponieść za standardowe usługi. Do skorzystania z niektórych zniżek wymagane jest wyrobienie przez seniora legitymacji emeryta/rencisty. Inne zaś ulgi przysługują każdemu po osiągnięciu określonego wieku lub na mocy przepisów prawa.

Cały artykuł  

Ikona nagłówka - materiały edukacyjne do pobrania

Materiały edukacyjne do pobrania

Kwartalniki młodzieżowe "Z paragrafem na Ty"

Informator dla cudzoziemców (w czterech wersjach językowych)

Poradniki prawne

E-plansze edukacyjne dot. prawa konsumenckiego

Prezentacje multimedialne o systemie nieodpłatnego poradnictwa

SYSTEM NPP - prezentacja 2023 autorstwa Stowarzyszenie Sursum Corda
SYSTEM NPO - prezentacja 2023 autorstwa Stowarzyszenie Sursum Corda

Kampania społeczna dla seniorów – pakiet materiałów edukacyjnych dla osób starszych

SENIOR NA ZAKUPACH - prezentacja autorstwa Stowarzyszenie Sursum Corda

E-ulotka prawna dla młodzieży

apTECZKA prawna dla rodziców

Wzory dokumentów prawnych

Tutaj znajdziesz 10 wzorów formularzy/pism do pobrania, dotyczących spraw, z którymi najczęściej spotykają się nasi prawnicy w punktach nieodpłatnej pomocy.

Oświadczenie o stanie rodzinnym majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej (DOCX)

Pobierz

Pozbawienie władzy rodzicielskiej (DOCX)

Pobierz

Pozew o alimenty (DOCX)

Pobierz

Pozew o rozwód (DOCX)

Pobierz

Zgoda na odrzucenie spadku w imieniu maloletniego (DOCX)

Pobierz

Stwierdzenie nabycia spadku (DOCX)

Pobierz

Stwierdzenie prawomocności (DOCX)

Pobierz

Ustalenie kontaktów z małoletnim (DOCX)

Pobierz

Ustalenie miejsca pobytu dziecka (DOCX)

Pobierz

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (DOCX)

Pobierz

Kalkulator podatkowy

W ustawie o podatku od spadków i darowizn mamy co do zasady trzy grupy podatkowe, do których zalicza się (zgodnie z art. 14 ust. 3 ww. ustawy):
Grupa I – małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itd.), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
Grupa II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
Grupa III – innych nabywców.

Oprócz ww. trzech zasadniczych grup podatkowych istnieje tzw. grupa zerowa, do której należą członkowie najbliższej rodziny (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha). Przynależność do tej grupy zarówno darczyńcy jak i obdarowanego (także spadkobiercy i spadkodawcy) oznacza, że można skorzystać z pełnego zwolnienia z podatku określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy spełnieniu warunków wskazanych w tym przepisie.

Ikona nagłówka - edukacja prawna w social mediach

Edukacja prawna w social mediach

Newsletter prawny

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami prawnymi na naszym serwisie? Zostaw swój mail, a my raz na miesiąc prześlemy Ci sporą dawkę ciekawostek!

Ikona nagłówka - finansowanie

Finansowanie

Herb Powiatu Wieluńskiego

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej przekazanej Powiatowi Wieluńskiemu

Ikona nagłówka - finansowanie

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Wieluńskim - archiwum

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content