Ikona nagłówka głównego - Nieodpłatna pomoc prawna w 2023 roku

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie,
mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.

Ikona nagłówka - powiat/miasto

Powiat Ostródzki

Herb Powiatu Ostródzkiego

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać Cię na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Ostródzkiego.

Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Ikona nagłówka - gdzie otrzymasz darmową pomoc?

otrzymasz DARMOWĄ pomoc?

Ikona nagłówka - komu i w jakim zakresie przysługuje darmowa pomoc?

i w jakim zakresie przysługuje DARMOWA pomoc?

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest dodatkowe oświadczenie, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

Obowiązuje rejestracja na porady za pośrednictwem urzędu starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu. Elektroniczny ogólnopolski system rejestracji działa na stronie zapisy-np.ms.gov.pl.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna
 • informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 • wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw
  w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 • poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
 • nieodpłatną mediację.
Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
 • skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
 • nieodpłatną mediację.
Co obejmuje nieodpłatna mediacja

NPP i NPO obejmuje także świadczenie nieodpłatnej mediacji (jeśli nie skierował do niej sąd lub inny podmiot). Możesz liczyć na:

 • poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna pomoc dla Uchodźcow z Ukrainy / Безкоштовна допомога біженцям з України

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.sc.org.pl/ukraina/nieodplatna-pomoc-prawna-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Для отримання додаткової інформації відвідайте:
www.sc.org.pl/ukraina/nieodplatna-pomoc-prawna-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Ikona nagłówka - rejestracja na darmowe porady

na DARMOWE porady

Aby skorzystać z darmowej pomocy należy się wcześniej zarejestrować. Możesz to zrobić telefonicznie w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (dotyczy dużych miast, na prawach powiatu). W przypadku większości powiatów jest też możliwa całodobowa rejestracja elektroniczna przez stronę: zapisy-np.ms.gov.pl.

Uwaga! W czasie epidemii samorząd lokalny może podjąć decyzję o udzielaniu świadczeń zdalnie.

Grafika - zapisy na porady nieodpłatnej pomocy prawnej

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
tel.: 89 642 98 03 (pon - pt: 8.00 - 15.00)

REJESTRACJA ONLINE:

Grafika - infolinia poradnicza nieodpłatnej pomocy prawnej

Stowarzyszenie Sursum Corda prowadzi infolinie:

 • dla osób chcących uzyskać informację o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji, warunkach korzystania i rodzajach świadczeń, a także o sposobie rejestracji na wizytę w najbliższej lokalizacji
  tel.: 18 44 11 994,  poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
 • dla osób opuszczających zakłady karne oraz areszt śledczy - w zakresie pomocy postpenitencjarnej
  tel.: 18 44 11 994, poniedziałki: 12.00 - 20.00, środy: 10.00 - 18.00
Ikona nagłówka - najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Jak i gdzie możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy w trudnej sprawie? Poznaj najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie. W ten sposób dowiesz się więcej na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji, które od 2016 roku są świadczone na terenie całej Polski.

Ikona nagłówka - spot edukacyjno-promocyjny

Spot edukacyjno-promocyjny

#WersjaOgólna

Każdy może napotkać trudności prawne i znaleźć się w kłopotliwej sytuacji. Nie każdy jednak może skorzystać z płatnej porady prawnej.
Dlatego warto wiedzieć, że DARMOWA POMOC PRAWNA jest w zasięgu ręki!
Materiał promocyjno-edukacyjny wyprodukowano dodatkowo w wersjach dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami:

#WersjaUA

Вам потрібен юрист, радник чи посередник? Ви в важкій життєвій сутуації, не знаєте до якого офісу звернутися за допомогою, щоб організувати справи після прибуття в Польщу?

У вас трудові проблеми, проблеми з житлом, вам загрожує виселення з квартири, будь-які інші юридичні чи службові проблеми? Крім спеціалізованих установ, що організовують допомогу біженцям, перебуваючи в Польщі, можете скористатися з безкоштовної юридичної допомоги, безкоштовних громадянських консультацій або безкоштовного посередництва(медіації).
Ikona nagłówka - edukacja prawna - artykuły tematyczne

Edukacja prawna - artykuły tematyczne

Ogólnopolska konferencja pt. „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – skutecznie i profesjonalnie”

W dniach 13-15 września 2023 r. Krynica-Zdrój stała się miejscem intensywnych debat, wymiany doświadczeń i inspirujących dyskusji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Cały artykuł  

Prawo wyborcze

Prawo wyborcze to ogół przepisów prawa i ogół norm prawnych regulujących proces wyborczy, na który składają się rozstrzygnięcia w zakresie ordynacji wyborczej i takich kwestii jak: zgłaszanie, organizacja, rejestracja kandydatów, tryb przeprowadzenie wyborów, przebieg kampanii wyborczej, prawa uczestników kampanii wyborczej, warunki ważności wyborów, zasady prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej itd.

Cały artykuł  

Ochrona prawna wizerunku – artykuł prawny na www

Ochrona prawna wizerunku – o czym należy pamiętać publikując zdjęcia w sieci

Wizerunek osoby fizycznej nie został zdefiniowany na gruncie polskiego prawa. Aby podobizna osoby fizycznej mogła być uznana za wizerunek podlegający ochronie prawnej, musi ona pozwalać na rozpoznanie tej osoby szerokiemu gronu odbiorców, a zatem wykraczającemu poza najbliższe grono rodzinne, czy towarzyskie tej osoby.

Cały artykuł  

Akcja rekrutacja! Zatrudnimy doradców obywatelskich, prawników i mediatorów na 2024 r.

Stowarzyszenie Sursum Corda prowadzi rekrutację do pracy w punktach pomocy prawnej (NPP), poradnictwa obywatelskiego (NPO) na terenie całej Polski, prowadzonych na podstawie ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Cały artykuł  

Świadczenia pośmiertne dla członków rodziny - artykuł prawny - 2023

Świadczenia pośmiertne dla członków rodziny

Śmierć osób bliskich zawsze jest bardzo trudnym momentem w życiu członków rodziny, nie tylko w zakresie emocjonalnym, niestety często również wiąże się z gwałtownym pogorszeniem stopy życiowej osób najbliższych zmarłemu.

Cały artykuł  

Artykuł prawny - Kolizja i wypadek samochodowy

Kolizja i wypadek drogowy samochodem – odpowiedzialność karna

Termin wypadek drogowy a kolizja drogowa nie są tożsame. Oba terminy stanowią zdarzenia drogowe, jednak odróżnia je charakter i skala konsekwencji, które powstają na skutek obu tych zdarzeń.

Cały artykuł  

Ikona nagłówka - spot edukacyjno-promocyjny

Słuchowiska prawne: porozmawiajmy o prawie

ZADATEK, A ZALICZKA

Zapraszamy do cyklu 6 słuchowisk prawnych (z różnych dziedzin prawa).

Rozmowę z Panią Moniką Piękoś (adwokat, doradca obywatelski i mediator) przeprowadził dziennikarz Sławomir Wrona

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zapraszamy do cyklu 6 słuchowisk prawnych (z różnych dziedzin prawa).

Rozmowę z Panią Moniką Piękoś (adwokat, doradca obywatelski i mediator) przeprowadził dziennikarz Sławomir Wrona

PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNICZE

Zapraszamy do cyklu 6 słuchowisk prawnych (z różnych dziedzin prawa).

Rozmowę z Panią Moniką Piękoś (adwokat, doradca obywatelski i mediator) przeprowadził dziennikarz Sławomir Wrona

CZYM SIĘ RÓŻNI ROZWÓD OD SEPARACJI?

Zapraszamy do cyklu 6 słuchowisk prawnych (z różnych dziedzin prawa).

Rozmowę z Panią Joanną Jańczy (radca prawny) przeprowadził dziennikarz Sławomir Wrona.

ALIMENTY - KOMU PRZYSŁUGUJĄ, KTO JEST UPRAWIONY I JAK DŁUGO JE PŁACIĆ?

Zapraszamy do cyklu 6 słuchowisk prawnych (z różnych dziedzin prawa).

Rozmowę z Panią Joanną Jańczy (radca prawny) przeprowadził dziennikarz Sławomir Wrona.

WŁADZA RODZICIELSKA PO ROZWODZIE - CO OZNACZA JEJ OGRANICZENIE

Zapraszamy do cyklu 6 słuchowisk prawnych (z różnych dziedzin prawa).

Rozmowę z Panią Joanną Jańczy (radca prawny) przeprowadził dziennikarz Sławomir Wrona.

Ikona nagłówka - finansowanie

Prawo przez 365 dni! Kalendarz 2023 r.

Ikona nagłówka - materiały edukacyjne do pobrania

Materiały edukacyjne do pobrania

Kwartalniki młodzieżowe "Z paragrafem na Ty"

Informator dla cudzoziemców (w czterech wersjach językowych)

Poradniki prawne

E-plansze edukacyjne dot. prawa konsumenckiego

Wzory dokumentów prawnych

Tutaj znajdziesz 10 wzorów formularzy/pism do pobrania, dotyczących spraw, z którymi najczęściej spotykają się nasi prawnicy w punktach nieodpłatnej pomocy.

Oświadczenie o stanie rodzinnym majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej (DOCX)

Pobierz

Pozbawienie władzy rodzicielskiej (DOCX)

Pobierz

Pozew o alimenty (DOCX)

Pobierz

Pozew o rozwód (DOCX)

Pobierz

Zgoda na odrzucenie spadku w imieniu maloletniego (DOCX)

Pobierz

Stwierdzenie nabycia spadku (DOCX)

Pobierz

Stwierdzenie prawomocności (DOCX)

Pobierz

Ustalenie kontaktów z małoletnim (DOCX)

Pobierz

Ustalenie miejsca pobytu dziecka (DOCX)

Pobierz

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (DOCX)

Pobierz
Ikona nagłówka - edukacja prawna w social mediach

Edukacja prawna w social mediach

Newsletter prawny

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami prawnymi na naszym serwisie? Zostaw swój mail, a my raz na miesiąc prześlemy Ci sporą dawkę ciekawostek!

Ikona nagłówka - finansowanie

Finansowanie

Herb Powiatu Ostródzkiego

Projekt finansowany z budżetu Państwa, realizowany przez Powiat Ostródzki

Ikona nagłówka - finansowanie

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Ostródzkim - archiwum

×
Skip to content