> Co robimy > Nieodpłatna pomoc prawna > Nasze punkty pomocy > Powiat Nowotarski – archiwum 2021

Powiat Nowotarski - archiwum 2021

Herb Powiatu Nowotarskiego

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowotarskiego. Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Ważne informacje

Publikacja medialna pn.: „Prawo do mieszkania socjalnego”

28 września 2021

Mieszkanie socjalne przysługuje osobom w najtrudniejszej sytuacji materialnej i życiowej, może być przyznane na mocy orzeczenia sądu. Do takich mieszkań trafiają zazwyczaj osoby, które zostały eksmitowane ze swojego mieszkania. W przypadku orzeczenia eksmisji przez sąd, należy złożyć pismo do właściwego sądu o przyznanie mieszkania socjalnego, a po uprawomocnieniu się wyroku, należy się udać się do gminy w celu wydzielenia lokalu socjalnego z zasobów gminnych.

Czytaj więcej

Publikacja medialna pn.: „Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej”

31 sierpnia 2021

Zakładając w Polsce działalność gospodarczą podczas jej rejestracji do Centralnej Ewidencji Informacji Gospodarczej – CEIDG, przedsiębiorca zobowiązany jest wskazać odpowiednią formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Publikacja medialna pn.: „Oszustwa względem seniorów”

17 sierpnia 2021

Przestępstwa wobec osób starszych są powszechne. Metody stosowane przez sprawców są coraz bardziej doskonalone, przestępcy wykazują się bardzo wysublimowaną metodą nawiązywania kontaktu i podtrzymywania konwersacji.

Czytaj więcej

Darmowa pomoc dla przedsiębiorców

16 sierpnia 2021

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Czytaj więcej

Publikacja medialna pn.: „Dostępny urząd – obsługa osób ze szczególnymi potrzebami”

26 lipca 2021

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się – osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, która przez ustawę zwana jest „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z specjalnych form pomocy podczas załatwienia spraw w urzędzie.

Czytaj więcej

Wznowienie bezpośredniej obsługi

30 czerwca 2021

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Nowotarskiego od dnia 1 lipca 2021r. (czwartek) do pracy stacjonarnej wracają wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (wyjątek – punkt NPO w Czarnym Dunajcu – wraca do pracy stacjonarnej od 2 lipca 2021r.).

Czytaj więcej

Nieodpłatne świadczenia w praktyce – darmowe szkolenie OnLine

11 maja 2021

Stowarzyszenie Sursum Corda, zaprasza na bezpłatne szkolenie online: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJE – ZASADY, ZAKRES, DOSTĘPNOŚĆ, KORZYSTANIE.

Czytaj więcej

Publikacja medialna pn.: „Ja jako firma, czyli o zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej”

29 kwietnia 2021

Zastanawiasz się nad założeniem firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale nie wiesz od czego zacząć? W kilku krokach pokażemy Ci jakie to proste!

Czytaj więcej

Publikacja medialna pn.: „Karta Dużej Rodziny”

23 marca 2021

Karta Dużej Rodziny wprowadzona została ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2020.1348) i jest niczym innym jak systemem zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych, czyli takich, które mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – co ważne – bez względu na ich wiek, niezależnie od uzyskanego dochodu. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Czytaj więcej

Gdzie uzyskasz pomoc?

Komu i w jakim zakresie przysługuje pomoc?

Rejestracja na porady

Aby skorzystać z darmowej pomocy należy się wcześniej zarejestrować. Możesz to zrobić telefonicznie w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (dotyczy dużych miast, na prawach powiatu). W przypadku większości powiatów jest też możliwa całodobowa rejestracja elektroniczna przez stronę: np.ms.gov.pl.

Uwaga! W czasie epidemii samorząd lokalny może podjąć decyzję o udzielaniu świadczeń zdalnie.

Zapisy na porady

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

tel. 18 266 13 00
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Infolinia poradnicza

Tu uzyskasz: informację o systemie, warunkach korzystania i zakresie świadczeń dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji, a także informację o sposobie rejestracji na wizytę w najbliższej lokalizacji.

Stowarzyszenie Sursum Corda

tel. 18 44 11 994
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Najczęściej zadawane pytania

Jak i gdzie możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy w trudnej sprawie? Poznaj najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie. W ten sposób dowiesz się więcej na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, które od 2016 roku są świadczone na terenie całej Polski.

Edukacja prawna

Służebność

Służebności to generalnie prawa, które ograniczają własność przez to, że obciążają cudzą nieruchomość w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości albo zaspokojenia potrzeb innej niż właściciel osoby fizycznej. Służebności dzieli się na trzy rodzaje: służebności gruntowe, osobiste i służebność przesyłu.

Zobacz więcej  

Przysposobienie a rodzina zastępcza

Pojęcia przysposobienia (tzw. adopcji) oraz rodziny zastępczej są bardzo często mylone. Stanowią one jednak dwie zupełnie różne instytucje, których celem jest pomoc dziecku, które nie może wychowywać się w swojej rodzinie biologicznej. Najważniejszą różnicą pomiędzy adopcją a rodziną zastępczą jest fakt, że rodzice adopcyjni przejmują obowiązki rodziców biologicznych na całe życie, dziecko otrzymuje ich nazwisko, natomiast rodzina zastępcza to jedynie czasowa forma pomocy.

Zobacz więcej  

Nielegalne zatrudnienie w 2022 r. – sankcje dla pracodawców

Można by powiedzieć, iż Polski Ład ma zrobić ład z nielegalnym zatrudnieniem i wypłatami wynagrodzenia pod tzw. stołem. Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Zobacz więcej  

Umowy najmu

Najczęściej spotykaną w obrocie umową najmu jest umowa najmu mieszkania. Istnieją aż trzy formy takiej umowy: umowa cywilnoprawna, umowa najmu okazjonalnego oraz umowa najmu instytucjonalnego. Każda z ww. umów określa wzajemne prawa i obowiązki stron umowy.

Zobacz więcej  

Prawa i obowiązki konsumenta

Konsument to osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Przepisy prawa przewidują dla konsumenta szczególną ochronę. Instytucją odpowiedzialną za przestrzeganie prawa konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wśród najważniejszych praw konsumentów można wymienić prawo do odstąpienia od umowy i możliwość złożenia reklamacji wadliwego towaru na podstawie rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. To konsument decyduje, z której formy reklamacji skorzystać.

Zobacz więcej  

Mobbing, dyskryminacja

Mobbing czy też dyskryminacja są zjawiskami coraz częściej spotykanymi w różnych miejscach pracy w całej Polsce. Mimo, iż kodeks pracy definiuje obydwa zjawiska oraz wskazuje konsekwencje jakie za sobą niosą to wciąż znajomość tego tematu nie jest duża, a stosowanie zawartych w nim przepisów budzi spore wątpliwości.

Zobacz więcej  

Wideoporadniki tematyczne i Animowane filmiki edukacyjne

#E-Urząd

E-Urząd to możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet. Ponieważ coraz więcej osób decyduje się na taką formę kontaktu ze swoim urzędem, w poradniku prawnym wyjaśniamy w jaki sposób i jakie sprawy możemy załatwiać bez wychodzenia z domu. Więcej na ten temat dowiemy się z rozmowy z radcą prawnym Agnieszką Modrzejewską-Potaczek.

#GwarancjaARękojmia

Nie zawsze nasze zakupy są udane, a czasem zdarza się, że zakupiony przez nas produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Jak sobie radzić w takich sytuacjach? Jak skorzystać z rękojmi lub gwarancji i jakie rozwiązanie będzie dla nas korzystniejsze? Wszystkie te kwestie w poradniku prawnym wyjaśnia specjalista prawa konsumenckiego Leszek Jastrzębski.

#ZajęciaKomornicze

Zajęcia komornicze to szeroki temat, a jednym z jego ważnych aspektów są dosyć powszechne egzekucje z wynagrodzenia za pracę. Szczegóły w tym temacie wyjaśniamy w rozmowie z radcą prawnym Agnieszką Modrzejewską-Potaczek.

#UprawnieniaSamotnegoRodzica

W wideo poradniku prawnym wyjaśniamy ważne społecznie tematy, często zawiłe problemy prawne, a także przypominamy o uprawnieniach, o których czasem sami nie mamy pełnej wiedzy. Tak jest w przypadku uprawnień samotnego rodzica, które stały się tematem kolejnego poradnika. Szczegóły wyjaśniamy w rozmowie z radcą prawnym Joanna Janczy.

#PrzestępstwoAWykroczenie

Poradnik prawny to tematy, które są blisko naszego codziennego życia. Dlatego tym razem wyjaśniamy różnicę między wykroczeniem a przestępstwem. Jak się okazuje, granica między tymi dwoma pojęciami bywa bardzo cienka. Więcej w tym temacie wyjaśnia adwokat Filip Tohl.

#Eksmisja

Eksmisja na pewno nikomu nie kojarzy się pozytywnie. Jednak jest to na tyle ważny temat, że warto mieć wiedzę, która pozwoli obu stronom sporu rozwiązać ten trudny problem. Szczegóły w naszym wideo poradniku prawnym wyjaśnia radca prawny Agnieszka Modrzejewska-Potaczek. Zapraszamy do uważnego oglądania.

#UrlopWypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy to bez wątpienia jeden z ważniejszych tematów dla każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Równie ważny powinien być też dla każdego pracodawcy, bo pozwala na wypoczynek i regenerację zatrudnionych w firmie osób. Co powinniśmy wiedzieć w tym temacie? Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wideoporadnika wyprodukowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

#ZUSDlaPoczątkującychPrzedsiębiorców

W poradniku prawnym poruszamy bardzo ważny dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców temat tzw. „Małego ZUS-u”, który z jednej strony dotyczy osób, które planują otworzyć jednoosobową działalność i przygotowują się do wydatków, które będą ponosić każdego miesiąca, a z drugiej strony w ramach „Małego ZUS-u plus” obejmuje także osoby już prowadzące działalność gospodarczą. Wideoporadnik został wyprodukowany przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

#Cyberprzemoc

Cyberprzemoc to wyrządzenie emocjonalnej krzywdy drugiemu człowiekowi. Osoby, które stosują cyberprzemoc używają do tego celu Internetu albo telefonów komórkowych.

#PrawoKonsumenckie

Konsument jest jednostką słabszą w relacji z przedsiębiorcą – dzieję się tak, ponieważ często nabywa on produkty, o których nie ma wystarczającej informacji i wiedzy. Pokłada on więc pełne zaufanie do sprzedawcy, który jest stroną silniejszą. W związku z tym zostało mu przyznanych wiele praw. Mają one na celu ochronę go przed nieuczciwą praktyką.

#Mediacje

Mediacja czyni cuda – gasi ogień kłótni, łagodzi obyczaje, bywa nawet, że wrogów zmienia w sprzymierzeńców. Trzeba tylko chcieć rozmawiać zamiast bić się – w sensie dosłownym i w przenośni.

#NieodpłatnaPomocPrawna #PoradnictwoObywatelskie #Mediacje

Każdy może napotkać trudności prawne i znaleźć się w kłopotliwej sytuacji. Nie każdy jednak może pozwolić sobie na płatną poradę kancelarii prawnej. Dlatego warto wiedzieć, że darmowa pomoc prawna jest w zasięgu ręki!

#NieodpłatnaPomocPrawna

Na terenie każdego powiatu w Polsce działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Uzyskasz tam informację o sposobach rozwiązania Twojego problemu prawnego, ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu oraz o Twoich prawach, obowiązkach i aktualnym stanie prawnym.

#NieodpłatnePoradnictwoObywatelskie

W punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego możesz liczyć na pomoc, w jaki sposób wyjść z trudnej sytuacji życiowej. Dotyczy to przede wszystkim spraw zadłużenia, mieszkaniowych oraz związanych ze świadczeniami społecznymi.

#NieodpłatnaMediacja

Zanim poprosisz sąd o rozstrzygnięcie Twojego sporu, możesz skorzystać z mediacji w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Co istotne, mediacja jest darmowa, dobrowolna i poufna.

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content