> Aktualności > Chwilówka – co warto wiedzieć o szybkiej pożyczce gotówkowej

Nieodpłatna pomoc prawna

nieodplatna_pomoc_prawna_01

15 lipca 2020

Chwilówka – co warto wiedzieć o szybkiej pożyczce gotówkowej

Chwilówki to krótkoterminowe pożyczki o terminie spłaty wynoszącym zwykle od 30 do 60 dni. Z uwagi na szybkość uzyskania gotówki oraz minimum formalności cieszą się wśród klientów dużym powodzeniem. Z tej formy pożyczania pieniędzy korzystają jednak osoby, które obawiają się skomplikowanego procesu bankowego, w tym lustracji sytuacji finansowej czy oceny zdolności kredytowej. O czym powinniśmy wiedzieć zanim zdecydujemy się na tzw. chwilówkę?

Uroszczona procedura stanowi alternatywę dla osób młodych, klientów w wieku emerytalnym, pożyczkobiorców zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, posiadających niekorzystną historię w BIK (Biuro Informacji Kredytowej)  lub o zachwianej płynności finansowej. Pożyczki te są zwykle udzielane online, a ocena wniosku oraz zawarcie umowy na tzw. chwilówkę odbywa się w krótkim czasie. Pozytywna ocena zdolności i wiarygodności klienta skutkuje wręcz natychmiastowym uruchomieniem środków finansowych.

W przypadku oceny produktów oferowanych przez parabanki należy bezwzględnie pamiętać, że na koszt pożyczki składa się nie tylko sam kapitał, ale również odsetki oraz koszty dodatkowe. W związku z powyższym warto zwrócić uwagę czy pożyczkodawca nie wymaga od nas dodatkowo prowizji za udzielenie pożyczki, ubezpieczenia, uregulowania opłaty przygotowawczej (opłaty za sporządzenie wniosku), ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń pożyczki czy opłat administracyjnych.

Szczególnie ważna jest kwestia maksymalnego oprocentowania, która jest prawnie regulowana i wyłącza możliwość swobodnych ustaleń pożyczkodawcy. Odsetki maksymalne mogą wynieść 8 procent. Limity określa Kodeks cywilny i stanowi to dwukrotność odsetek ustawowych (wyliczamy je, dodając 3,5 procent do stopy referencyjnej NBP, która obecnie wynosi 0,5 procent). Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego również jest ograniczona przepisami. W ramach tarczy antykryzysowej ich maksymalna wysokość została zmniejszona i zależy od okresu pożyczki (np. dla produktów krótszych niż 30 dni limit wynosi 5 procent, a dla kredytu konsumenckiego na rok 21 procent).

Poznanie całkowitego kosztu pożyczki jest bardzo istotne, bo tylko w ten sposób ocenimy swoje możliwości finansowe. Bezwzględnie należy sprawdzić podaną w umowie RRSO (rzeczywistą roczną stopę oprocentowania), czyli koszt kredytu określony w procentach w stosunku do kwoty, którą pożyczamy, w ujęciu rocznym. Istotnym jest, że RRSO uwzględnia oprócz oprocentowania także wszystkie dodatkowe koszty pożyczki, wobec czego jej wartość może znacznie przekraczać oprocentowanie określone w umowie. Wartość RRSO stanowi podstawową informację, która musi zostać przekazane konsumentowi oraz jeden z istotniejszych wskaźników służących do porównywania ofert pożyczkowych.

Nie bez znaczenia pozostaje również określony rodzaj zabezpieczenia, którego wartość powinna być adekwatna do wartości udzielonej pożyczki. Należy pamiętać, że w przypadku braku terminowej spłaty pożyczki konsekwencją może być utrata wskazanego zabezpieczenia.

Konsumencie, pamiętaj! Masz prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. W takiej sytuacji jesteś zobowiązany zwrócić otrzymaną kwotę pożyczki, natomiast pożyczkodawca ma obowiązek zwrócić pobrane od Ciebie opłaty. W każdym momencie możesz również wcześniej spłacić pożyczkę!

Wszystkie elementy składające się na całkowity koszt pożyczki muszą zostać przed zawarciem umowy określone przez pożyczkodawcę. Jasno określone zasady oferowania pożyczek, ich refinansowania oraz windykacji należności mogą świadczyć o wiarygodności i rzetelności firmy pożyczkowej. Warto też daną instytucję sprawdzić w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić każdego dnia! 

×
Skip to content