> Aktualności > Bezpłatne szkolenie „Employment bridge to the future”

Aktualności

Bezpłatne szkolenie "Employment bridge to the future"

02 października 2019

Bezpłatne szkolenie „Employment bridge to the future”

W dniach 14-18 października br. w siedzibie Stowarzyszenia Sursum Corda (ul. Lwowska 11 – wejście od ul. św. Małgorzaty 3) odbędzie się BEZPŁATNE szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Employment bridge to the future”. Ilość miejsc jest ograniczona!  

Spotkania będą miały formę szkoleniowo-doradczą, która będzie skoncentrowana wokół zagadnień dotyczących tworzenia i prowadzenia tzw. „Społecznych Ośrodków Readaptacji”. Pierwszy z nich działa z powodzeniem na terenie Zabrza i jest bardzo dobrym przykładem jak powinna być prowadzona pomoc dla osób chcących rozpocząć swoje życie na nowo.

[Program szkolenia]

Szkolenie jest ofertą dla pracowników instytucji, w ramach których tworzone będą Społeczne Ośrodki Readaptacji lub wdrażane będą wybrane rozwiązania zaproponowane w SOR. Program przewiduje 40 godzin zajęć szkoleniowych prowadzonych przez pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz zespół Fundacji POMOST z Zabrza. 

Jest to jedyne tego typu wydarzenie planowane w województwie małopolskim. Rekrutację uczestników prowadzi sekretariat Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu pod numerem telefonu: 18 44 11 994 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00) oraz pod adresem e-mail: biuro@sc.org.pl.

Program szkolenia

  • Dzień 1. Ogólna koncepcja SOR oparta o wyniki badań naukowych i dotychczasowych projektów.
  • Dzień 2. Omówienie modelu teoretycznego i poszczególnych modułów składających się na SOR.
  • Dzień 3. Struktura i funkcje SOR, zasoby niezbędne do uruchomienia Ośrodka, zarządzanie.
  • Dzień 4. Metody pracy w SOR – diagnoza i planowanie działań, indywidualne plany readaptacji społecznej.
  • Dzień 5. Metody pracy w SOR – metody oddziaływań readaptacyjnych w SOR.

Osoby do kontaktu: 

Projekt pn. „Employment Bridge to the future” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV. IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content