> Nieodpłatna pomoc prawna 2021 > 2020 rok: Mediacje w każdym punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Centrum mediacji

20200106_mediacje_main

06 stycznia 2020

2020 rok: Mediacje w każdym punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie stają się coraz bardziej dostępną i popularną formą wsparcia dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów komercyjnej porady prawnej. Także w 2020 roku na tych samych zasadach można korzystać w pomocy w tym zakresie, a dodatkowo w każdym punkcie prowadzonym w ramach systemu Nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązkowo prowadzone są również mediacje.

To kolejne rozszerzenie usługi społecznej, która spowodowała, że poradnictwo prawne stało się dostępne dla osób, które dotychczas – głównie ze względów finansowych – nie mogły skorzystać z pomocy prawnika.

Sięgając do historii zmian w tym zakresie warto przypomnieć, że wszystko zmieniło się w 2016 roku kiedy zaczęła obowiązywać Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji. Tyle, że w tamtym czasie grupa beneficjentów została dosyć mocno zawężona do określonych odbiorców, a wśród nich m.in. do posiadaczy Karty Dużej Rodziny, osób w wieku poniżej 26 lat czy do tych, które ukończyły 65. rok życia. Zabrakło wówczas na tej liście choćby osób bezrobotnych, które z pewnością nie miały możliwości korzystania z płatnych porad prawnych.

Krokiem naprzód były przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Kancelarię Prezydenta RP zmiany w ustawie, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. To dzięki nim cały system nieodpłatnej pomocy prawnej stał się bardziej elastyczny i dostosowany do potrzeb społecznych, a przede wszystkim otworzył się na grupy osób, które według wcześniejszych zasad z takiego wsparcia nie mogły korzystać. Najważniejsza zmiana, która zaczęła obowiązywać zawiera się w poniższym zdaniu:

Od 1 stycznia 2019 roku, do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej!”

W ten sposób skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej stało się naprawdę proste. Wystarczy wybrać najbliższy punk świadczący tego typu pomoc i prowadzony przez STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA, a potem zarejestrować się na wizytę choćby poprzez kontakt telefoniczny. Kolejnym ważnym krokiem jest wizyta w wybranym punkcie i złożenie odpowiedniego oświadczenia, potwierdzającego, że nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów płatnej porady. Jest to warunek uzyskania wsparcia w postaci nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzona została kolejna zmiana, która dotyczy mediacji. Dotychczas takie usługi były już świadczone, ale tylko w wybranych punktach. Od nowego roku mediacje są prowadzone obowiązkowo we wszystkich punktach będących częścią systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Przypominamy również, że w ramach usługi nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymamy wsparcie w zakresie prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, spadkowego, rzeczowego, a także prawa do opieki zdrowotnej. Katalog związany z nieodpłatną pomocą prawną nie obejmuje jednak kwestii związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wyjątkiem jest okres przygotowania do jej rozpoczęcia.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content