Ta witryna używa cookies. Zamknij
Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 

O PROJEKCIE

Projekt „Wolontariat ma sens!” jest inicjatywą partnerską, realizowaną przez Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza (Lidera), Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie (Partnera) oraz SPES – Associazione Promozione e Solidarietà z Rzymu (Partnera). Zaplanowane w projekcie działania będą prowadzone w okresie od 1 kwietnia 2013r. do 30 września 2014r.
Działania skupione są na promocji wolontariatu przez cztery Centra Wolontariatu, działające w: Olkuszu, Brzeszczach, Nowym Sączu i w Krakowie.

CELE
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców województwa małopolskiego w formie wolontariatu, na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i rozwiązywania problemów społecznych.
Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

 • promocję wolontariatu wśród mieszkańców Małopolski jako formy aktywności obywatelskiej służącej rozwojowi społeczności lokalnych oraz przejawu współodpowiedzialności za społeczność i jej potrzeby
 • zwiększenie poziomu wiedzy nt. wolontariatu wśród mieszkańców Małopolski i NGOs/instytucji, które współpracują/będą współpracować z wolontariuszami
 • wzmocnienie przygotowania Centrów Wolontariatu do skutecznego upowszechniania wolontariatu jako narzędzia służącego rozwojowi aktywności obywatelskiej i rozwiązywania problemów społecznych.

PROJEKT PRZYCZYNI SIĘ DO REALIZACJI:

 1. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – aktywność obywatelska realizowana poprzez wolontariat daje szansę samorealizacji i rozwiązywania problemów środowiska lokalnego. Wolontariat integruje wymiar społeczny, środowiskowy i ekonomiczny. 
 2. RÓWNOŚCI SZANS – realizowany jest w aspekcie zarządzania projektem na każdym etapie, jak również w kontekście odbiorców projektu, ponieważ wolontariuszem może zostać każdy bez względu na płeć, wiek, kolor skóry, niepełnosprawność, miejsce zamieszkania.
 3. DOBREGO ZARZĄDZANIA – będzie realizowany poprzez włączenie Partnerów w procesy planowania, realizacji i zakończenia poszczególnych działań. Decyzje dot. projektu podejmowane będą odpowiedzialnie, jawnie i zgodnie z prawem.

 

TRWAŁYMI ELEMENTAMI PROJEKTU BĘDĄ:

 • wypracowane diagnozy potrzeb lokalnych, wykorzystane, jako źródło wiedzy służącej rozwiązywaniu problemów społecznych oraz rozwoju wolontariatu w regionie,
 • strona internetowa o wolontariacie w Małopolsce, prowadzona po zakończeniu projektu, będąca podstawowym źródłem informacji nt. wolontariatu
 • cykliczne wydarzenia organizowane z okazji 5 grudnia-Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Mamy nadzieję, że jako dobra praktyka – organizacja wydarzenia spotka się z zainteresowaniem i będzie wdrażana w pozostałych województwach obejmując w przyszłości całą Polskę
 • działalność BPW prowadzonych przez CW zwiększający dostęp do współpracy z wolontariuszami. Współpraca pomiędzy CW przyczyni się do spójnie prowadzonych w przyszłości działań informacyjnych i przekazywaniu obywatelom precyzyjnego oraz tożsamego wizerunku wolontariatu.

ADRESACI:

 • mieszkańcy województwa małopolskiego
 • przedstawiciele małopolskich organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących lub rozpoczynających współpracę z wolontariuszami
 • przedstawiciele 4 małopolskich Centrów Wolontariatu (Kraków, Nowy Sącz, Brzeszcze, Olkusz)

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

DZIAŁANIA:

1) KAMPANIA INFORMACYJNA:

 • portal internetowy poświęcony wolontariatowi w Małopolsce, który będzie źródłem wiedzy na temat wolontariatu, będzie zawierał oferty wolontariatu w Małopolsce, informacje o realizowanych działaniach, w które można się włączyć, a także powstałe w ramach projektu materiały filmowe i przekazy medialne.
 • kampania informacyjna skierowana do mieszkańców Małopolski -  mająca na celu podniesienie świadomości mieszkańców Małopolski w zakresie wolontariatu, który jako jedna z form aktywności obywateli przyczynia się do rozwiązywania problemów lokalnych. Przekaz kampanii skierowany będzie do wszystkich mieszkańców województwa, szczególnie będziemy chcieli dotrzeć do 2 grup odbiorców: młodzieży i studentów oraz osób w wieku 55+.  Zostaną wydane materiały informacyjno-promocyjne, tj. ulotki, zakładki, smycze, wlepki, kalendarze, filmik, strona www, w ujednoliconej i ciekawej koncepcji graficznej. Materiały trafią do wszystkich Centrów Wolontariatu, w celu promocji wolontariatu w regionach oraz zostaną rozkolportowane podczas wydarzeń towarzyszących projektowi
 • Gala podsumowująca Małopolski Etap Ogólnopolskich Konkursów „Barwy Wolontariatu” oraz „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”
 • obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (5 grudnia 2013r.) zorganizowane w Krakowie, Nowym Sączu, Brzeszczach i w Olkuszu

2) AKTYWNY OBYWATEL:

 • Konferencja (25.09.2013) dla przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i instytucji, które współpracują lub zamierzają współpracować z wolontariuszami
 • Biura Pośrednictwa Wolontariatu w Krakowie, Nowym Sączu, Brzeszczach i w Olkuszu
 • Spotkania informacyjne „Dlaczego warto być wolontariuszem?”
 • Cykl szkoleniowy „Akademia Koordynatora Wolontariatu” (2 edycje)

3) CENTRA WOLONTARIATU:

Wsparcie szkoleniowo-edukacyjne dla Centrów Wolontariatu biorących udział w projekcie:

 • Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych
 • Centrum Wolontariatu w Nowym Sączu przy Stowarzyszeniu „Sursum Corda”
 • Centrum Wolontariatu w Brzeszczach przy Ośrodku Pomocy Społecznej
 • Centrum Wolontariatu w Olkuszu przy Stowarzyszeniu Dobroczynnym „Res Sacra Miser”

 

ZESPÓŁ

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (Partner Projektu)
ul. Krasickiego 18, I piętro, 30-503 Kraków, tel. 12412 15 24

 

Stowarzyszenie Sursum Corda (Lider Projektu)
ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 540 40 40
www.sc.org.pl

 • Specjalistka ds. wolontariatu
  Halina Rams: hrams@sc.org.pl ; tel. 501-316-271
   

SPES – Associazione Promozione e Solidarietà (Partner Projektu)
Via Liberiana, 17 – 00185 Rzym, Włochy
www.volontariato.lazio.it

 

Centrum Wolontariatu w Olkuszu
przy Stowarzyszeniu Dobroczynnym „Res Sacra Miser” w Olkuszu
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12, 32-300 Olkusz
tel. 698 211 780, 795 249 037
e-mail:
wolontariat@rsm.olkusz.pl
www.wolontariat.rsm.olkusz.pl
 

Centrum Wolontariatu w Brzeszczach
przy Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 6, (II piętro, pok. nr 13), 32-620 Brzeszcze
tel. 791 334 451
e-mail:
centrumwolontariatu.brzeszcze@gmail.com                 
www. ops.brzeszcze.pl/wolontariat/centrum

 

 

|   Wizyty: teraz 2 , dzisiaj 4 , miesiąc 69 , rok 988  |   Ostatnia aktualizacja: 07-08-2019   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |