Ta witryna używa cookies. Zamknij
Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 

 

Wolontariat w szkole to dobry pomysł!

 

 

  Stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”) z N. Sącza zaprasza szkoły z Województwa Małopolskiego, do udziału w projekcie, którego celem jest wzmocnienie kompetencji organizatorów wolontariatu szkolnego, upowszechnienie pozytywnego wizerunku wolontariatu i wolontariuszy oraz stworzenie warunków do aktywnosci w formie wolontariatu.

 


Działania w ramach projektu "Wolontariat ma sens":

⇒ Akademia Szkolnego Koordynatora Wolontariatu- odbędą się dwie edycje Akademii Koordynatora SKW, w których weźmie udział łącznie 24 nauczycieli z małopolskich szkół. Każda z nich będzie się składać z dwóch jednodniowych zjazdów szkoleniowych, 12 godz. zajęć oraz odbędą dwie wizyty studyjne w lokalnych organizacjach pozarządowych współpracujących z wolontariuszami.

⇒ Konkurs „Działam bo lubię”- zostanie wybranych 5 SKW z najlepszymi inicjatywami, które będą mogły odbywać się w dowolnej formie (np. festyn, zbiórki, wydarzenie kulturalne, wyjazd itp.) Szkolnym Klubom Wolontariatu, które zostaną wyłowione w konkursie zostaną przekazane środki finansowe na pokrycie kosztów  z tym związanych.

⇒ Ekspert do spraw wolontariatu- konsultacje merytoryczne dla szkół- eksperci Stowarzyszenia przeprowadzą 40 nieodpłatnych konsultacji w godzinach pracy Stowarzyszenia  (poniedziałek- piątek w godz. 8:00-16:00), za pomocą poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub telefonu, lub podczas osobistej wizyty w naszym biurze. W wymagających tego sytuacjach, konsultacje mogą się odbyć bezpośrednio na terenie szkoły.

⇒ Światowy Dzień Wolontariatu- spotkanie filmowo- dyskusyjne dla wolontariuszy- zostanie zorganizowane spotkanie dyskusyjno- filmowe dla 150 wolontariuszy ze SKW prowadzących aktywność wolontariacką. Będzie to forma moderowanej przez przedstawiciela organizacji pozarządowej dyskusji panelowej z zaproszonymi gośćmi.

⇒ Kampanie uliczne promujące wolontariat- Z okazji Światowego Dnia Wolontariatu przeprowadzone zostaną kampanie uliczne w 20 miejscach Małopolski. Kampanie będą realizowane przez wolontariuszy i będą zachęcać przechodniów do wolontariatu i aktywności społecznej. W trakcie wydarzeń będą rozdawane materiały informacyjne o wolontariacie oraz słodkie upominki. Szacunkowo przekaz trafi do 1000 mieszkańców regionu.


Regulamin uczestnictwa w projekcie

Uczestnikami Projektu może zostać:

  • 24 nauczycieli małopolskich szkół- uczestników „Akademii Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu”,
  • 150 wolontariuszy z małopolskich szkół- uczestników spotkania filmowo- dyskusyjnego,
  • 5 Szkolnych Klubów Wolontariatu- które wygrają konkurs pn. „Działam bo lubię”.

 

  Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu >>>

 


Akademia Szkolnego Koordynatora Wolontariatu 

W ramach projektu odbędą się dwie edycje Akademii Koordynatora SKW, w których weźmie udział 24 nauczycieli z Małopolskich szkół. Szkolenia odbędą się w Nowym Sączu (4 i 19 października 2019 r.) i Krakowie (5 i 18 października 2019 r.).

Cykl szkoleniowy rozwinie kompetencje osób zarządzających wolontariuszami w SKW. Poprzez udział w zajęciach szkoleniowych nauczyciele zostaną przygotowani i wdrożeni do całorocznej pracy w zakresie bezpośredniego wspierania i nadzorowania aktywności w środowisku szkolnym i lokalnym. Dodakkowo udział w wizytach studyjnych w lokalnych organizacjach pozarządowych zatrudniających wolontariuszy, pozwoli im dodatkowo na wymianę doświadczeń, zdobycie inspiracji i zasobów do angażowania uczniów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny! Liczba miejsc ograniczona!

  Program szkolenia N. Sącz >>>

  Program szkolenia Kraków >>>

 

Do 25 września 2019r. należy odesłać do nas wypełniony elektroniczny formularz zgłoszeniowy,

 max. 2 nauczycieli z jednej szkoły, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w wybranym szkoleniu.

  Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu  >>>

 


Konkurs "DZIAŁAM, BO LUBIĘ"

Konkurs ten ma na celu rozwinięcie kreatywości i potencjału działania SKW, które będą mogły zrealizować inicjatywy, o których formach zdecydują sami po rozpoznaniu lokalnych potrzeb. Grupy otrzymają wsparcie merytoryczne i rzeczowe, m.in. w postaci zakupu usług i materiałów, koniecznych do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć społecznych.

Rekrutacja do konkursu „Działam bo lubię” będzie prowadzona w okresie od 15.09.- 15.10.2019 r

 Formularz zgłoszeniowy do konkursu >>>

 Kryteria oceny >>> 

 


Światowy Dzień Wolontariatu- spotkanie filmowo- dyskusyjne dla wolontariuszy

W ramach obchodów Światowego Dnia Wolontariatu (5 grudnia 2019 r.), zostanie zorganizowane w Małopolskim Centrum  Kultury Sokół w Nowym Sączu spotkanie dyskusyjno- filmowe dla 150 wolontariuszy SKW. Będzie to forma moderowanej przez przedstawiciela organizacji pozarządowej dyskusji panelowej z zaproszonymi gośćmi: aktywnym lokalnym liderem społecznym oraz przedstawicielem organizacji pozarządowych i wolontariuszem. Formuła przewiduje aktywny udział publiczności. 

Rekrutacja na spotkanie filmowo- dyskusyjne w Małopolskim Centrum Kultury Sokół prowadzona będzie od 15.11- 01.12.2019 r. za pośrednictwem szkół prowadzących aktywność wolontariacką , wymagane będzie wcześniejsze przesłanie zgłoszenia. Kryterium rekrutacji będzie tu kolejność zgłoszeń.

 


Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

|   Wizyty: teraz 1 , dzisiaj 1 , miesiąc 42 , rok 875  |   Ostatnia aktualizacja: 28-05-2020   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |