Ta witryna używa cookies. Zamknij
Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 

Wolontariat w szkole podstawowej ? 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”) z N. Sącza zaprasza do udziału w projekcie „Na dobry początek”,
mającym na celu wdrożenie i rozpowszechnienie działań o charakterze wolontarystycznym
wśród uczniów szkół podstawowych subregionu sądeckiego. 

 

Projekt zakłada utworzenie 8 Szkolnych Klubów Wolontariatu - SKW
(angażujących po 15 uczniów z klas 4-6 oraz po dwóch nauczycieli – opiekunów)

w szkołach wytypowanych w rekrutacji. 

 

Projekt obejmuje działania zaplanowane do grudnia 2017r.

 

 

 

 

 

 

 Kto może się zgłosić ? 

Uczestnikami mogą zostać Szkoły Podstawowe oraz Zespoły Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z subregionu sądeckiego
(z terenu Miasta Nowego Sącza oraz powiatów: nowosądeckiego i limanowskiego)
,
które wezmą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 8 szkół podstawowych
(reprezentowanych przez 16 nauczycieli, po 2 z każdej szkoły)
,
w których powstaną Szkolne Kluby Wolontariatu (SKW),
angażujące w aktywne działania po min. 15 dzieci z klas 4-6

 

 

 

 

 Planowane działania, czyli na co można liczyć w ramach uczestnictwa ? 

 

Mnóstwo aktywności, wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego, a wszystko po to, by pokazać, że wolontariat to super przygoda !

 

„Akademia Opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu” 

– obowiązkowe wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli, opiekunów Szkolnych Klubów Wolontariatu

(3 wyjazdy 2-dniowe: 17-18 marca, 7-8 kwietnia oraz 21-22 kwietnia, w trybie piątek od godz. 15.00 – sobota do godz. 16.00

Krynica Zdrój, Hotel Pegaz****

 

Zajęcia wychowawcze rozwijające u uczniów cechy sprzyjające aktywności prospołecznej,
na podstawie 4 scenariuszy zajęć (realizowane przez nauczycieli)

 

„Festiwale Aktywności” w szkołach, czyli wydarzenia z udziałem społeczności szkolnej i lokalnej 

(gwarantujemy wynajem sprzętu do animacji, w tym typu dmuchana zjeżdżalnia i animatorów)

 

Warsztaty tematyczne dla wolontariuszy, realizowane przez kadrę stowarzyszenia we wszystkich 8 szkołach 

(po 2 godziny warsztatów w każdym SKW)

 

Motywujące materiały identyfikacyjne dla uczestników, 

tj. koszulki, smycze z identyfikatorami, legitymacje do zbierania kolejnych sprawności + doposażenie szkół w tablice informacyjne

 

Realizacja inicjatyw lokalnych przez SKW, w tym sfinansowanie zakupu materiałów lub usług dla SKW

 

Wizyta studyjna w lokalnych podmiotach pomocowych

 

Wsparcie opiekuna merytorycznego

 

Wymiana doświadczeń na spotkaniu śródrocznym dla opiekunów SKW

 

„Poradnik pozytywnego działania” – publikacja wspierająca rozwijanie wolontariatu szkolnego

 

Konkursy dla wszystkich Szkolnych Klubów Wolontariatu i atrakcyjne nagrody 

(I miejsce - laptop, II miejsce - urządzenie wielofunkcyjne, III miejsce – aparat cyfrowy)

 

Wspólne świętowanie „Szkolnych Dni Wolontariatu”

 

Działania promocyjne – artykuły prasowe i kalendarz dokumentujący projekt

 

 

 

 

 Rekrutacja – czyli jak zgłosić szkołę ? 

I Etap naboru – do 8 marca 2017r.

Przyjmowanie elektronicznych zgłoszeń uczestnictwa w projekcie w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego 
na adres biuro@sc.org.pl lub w formie papierowej w siedzibie stowarzyszenia.

II Etap naboru – do 10 marca 2017r.:

Weryfikacja pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz analiza motywacji do udziału w projekcie; 

wyłonienie przez Komisję Rekrutacyjną max. 20 szkół do rozmów kwalifikacyjnych, 

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych (osobiście lub telefonicznie) 

dot. otwartości szkoły na uwzględnienie w programie wychowawczym szkoły działań prospołecznych 

oraz znajomości lokalnego środowiska i jego potrzeb – wyłonienie ostatecznych uczestników projektu – 8 szkół podstawowych,

Opracowanie listy uczestników projektu,

Opracowanie listy rezerwowej,

Poinformowanie drogą telefoniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie.

 

 

 

 

Konkurs "Działam bo lubię" 

1 kwietna ruszamy z konkursem "Działam bo lubię" realizowanym w ramach Projektu "Na dobry początek" ! :)

Szkolne Kluby Wolontariatu będą miały za zadanie zaplanować i przeprowadzić akcje w swoich środowiskach lokalnych (od kwietnia do listopada). Zaplanowane inicjatywy mogą mieć dowolny charakter, uwzględniając potrzeby środowiska lokalnego, np. wystawa tematyczna, sprzątanie lasu, przedstawienie dla seniorów, zabawa charytatywna, zbiórka karmy dla zwierząt, itp. Członkowie SKW będą mogli zaprosić do współpracy swoich rówieśników, rodzeństwo, a nawet rodziców - ma to na celu włączenie i zaangażowanie społeczne jak najszerszej grupy osób.

Ważna informacja -> wszystkie działania w ramach konkursu należy uwiecznić na fotografiach, które będą pomocne przy sporządzaniu prezentacji  konkursowej.

To sie opłaca! Pierwsze trzy miejsca zostaną odbarowane nagrodami rzeczowymi o łącznej kwocie 5000 zł !

Do dzieła ! :)

 

  Regulamin Konkursu "Działam bo lubię" 

 

 

 Potrzebujesz więcej informacji ? 

 

Koordynator projektu: Katarzyna Leśniak, tel. 18 540 40 40, 18 44 11 994 (pon.-pt., 8.00-16.00), mail: biuro@sc.org.pl

 

 

 

 

 Formularz zgłoszeniowy dla szkół

 Regulamin uczestnictwa

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

|   Wizyty: teraz 1 , dzisiaj 1 , miesiąc 12 , rok 445  |   Ostatnia aktualizacja: 24-05-2018   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |