Ta witryna używa cookies. Zamknij
Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 
"Dajcie nam szansę"

opis działań cz. IIGrupę "Samodzielnych Wolontariuszy" stworzyło sześć osób - członków Młodzieżowego Centrum Wolontariatu (MCW) w Nowym Sączu. Swoje działania skierowaliśmy do dziesięcioosobowej grupy wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (MOW) w Mszanie Dolnej. Są to chłopcy w wieku od 15 do 18 lat po orzeczeniach sądowych związanych z nierealizowaniem obowiązku szkolnego, z udziałem w kradziezch, włamaniach i rozbojach, nadużywaniem alkoholu i innych środków odużających. Pochodzą w wiekszości z tzw. marginesu społecznego. Jest to młodzież defaworyzowana, w ośrodku i poza nim nie ma szans na rozwijanie swoich zainteresowań, nie ma kontaktu z kulturą czy wyższymi wartościami.


Dzięki finansowemu wsparciu Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ zaproponowaliśmy im udział w naszym projekcie, ponieważ, jak się okazało po kilku latach znajomości, mamy wiele wspólnych zainteresowań. Poprzez projekt chcieliśmy pokazać społeczności lokalnej, że oni też coś znaczą, że są sensownymi ludźmi.


W ciągu pięciu miesięcy wydawaliśmy wspólnie gazetkę zawierającą informacje na ich temat, na temat tego, co ich interesuje i co robią. Gazetka rozprowadzana była nie tylko w ośrodku, ale i wśród społeczności lokalnej - poprzez kioski i parafię, co pozwoliło na zmianę opinii ludzi z Mszany na temat chłopaków z "poprawczaka", jak do tej pory o nich mówili.
Fachowych informacji na temat tego, jak pisać gazetkę, jak ją wydać, co zrobić, by ludzie chętnie ją czytali zasięgnęliśmy w dwóch redakcjach "Dziennika Polskiego" - krakowskiej i nowosądeckiej.
Zobaczyliśmy też jak pracują dziennikarze radiowi - w Radiu Złote Przeboje Echo oraz w Radiu Kraków. Jeden z wychowanków MOW gościł z wolontariuszami w lokalnej telewizji - RTK.


W ciągu pięciu miesięcy wspólnej pracy przygotowywaliśmy również spektakl "Brat naszego Boga", który później wystawiliśmy w Zakładzie Poprawczym dla Dziewcząt w Falenicy oraz w dwóch Zakładach Karnych - w Nowy Sączu i w Nowym Wiśniczu. Wszędzie cieszył się dużym powodzeniem. Przez to staraliśmy się pokazać podobnym do nas młodym ludziom, że to my sami decydujemy o tym kim jesteśmy i mamy wpływ na to, jak widzą nas inni.


Projekt pozwolił nam poszerzyć zainteresowania, otworzyć się na innych, uświadomić chłopakom z MOW, że drugi człowiek nie zawsze jest do nich wrogo nastawiony, a nawet jeśli jest, to sami mogą postarać się zmianę opinii o nich. Dzięki projektowi chłopcy mogli zaangażować się z życie społeczne miejscowości, w której żyją i przełamać w niej stereotypy o nich.
Wierzymy, iż udało nam się zrealizować dwa główne tematy naszego projektu: wylkuczenie społeczne i zapobieganie przestępczości, a przy tym wnieść wiele więcej od siebie. To, czego nauczyliśmy się w czasie przygotowania i realizacji działań z pewnością posłuży nam w bardziej śmiałym i odpowiedzialnym kaształtowaniu naszej przyszłości oraz w stawaniu się dobrymi i aktywnymi członkami Unii Europejskiej.
|   Wizyty: teraz 1 , dzisiaj 2 , miesiąc 7 , rok 126  |   Ostatnia aktualizacja: 25-05-2019   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |