Ta witryna używa cookies. Zamknij
Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 
"Dajcie nam szansę"

opis działań cz. I


Grupę Samodzielnych Wolontariuszy tworzy sześciu członków Młodzieżowego Centrum Wolontariatu (MCW) w Nowym Sączu. Swoje działania skierowaliśmy do dziesięcioosobowej grupy wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (MOW) w Mszanie Dolnej.
Pomysł projektu powstawał przez parę miesięcy, w ciągu których grupa wolontariuszy z sądeckiego MCW uczestniczyła w wyjazdach do MOW w Mszanie Dolnej. Tam, organizując czas wolny wychowankom placówki i starając się pokazać im tę drugą, "lepszą" stronę życia - bez przestępstw i używek, część uczestników zadeklarowała chęć współpracy. Wspólnie później zaczęli pomysł rozwijać, przygotowywać warsztaty i harmonogram działań. Na tej podstawie opracowali projekt.


Wychowankowie MOW to młodzież defaworyzowana, która ma niewielkie szanse na rozwijanie swoich zainteresowań jak również na zetknięcie się z wyższymi wartościami. Chcemy im pokazać, że przy swoim zaangażowaniu mogą udowodnić innym, że mają w sobie coś cennego, coś, co może się przydać, że też swoją osobą coś wnoszą. Szczególnie zależy nam na udowodnieniu społeczności lokalnej, że oni to nie tylko margines społeczny.
Realizując projekt chcemy rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, zdobyć nowe doświadczenia. Chcemy nie tylko przełamywać siebie we współpracy z innymi, ale też czerpać z niej radość. Widząc potrzeby młodych ludzi przebywających w MOW, chcemy wyciągnąć do nich rękę, pokazać, że możemy razem dużo zdziałać, a to, co wspólnie wypracujemy, może zmienić opinię społeczności lokalnej o nich samych.


Do tej pory udało nam się zrealizować większą część działań, które założyliśmy w harmonogramie. Wstępem był wyjazd integracyjny do Zakopanego, poprzez który nie tylko lepiej się poznaliśmy, ale również wprowadziliśmy chłopców z ośrodka w projekt - wyjaśniliśmy jakie są nasze cele, na czym będzie polegał projekt i czego od nich oczekujemy. Podzieliliśmy się również na dwie grupy - aktorską i dziennikarską. Po powrocie z Zakopanego, zabraliśmy się do pracy w grupach: dziennikarze przygotowali pierwszy numer gazetki, którą rozprowadziliśmy na terenie MOW i Mszany Dolnej, a aktorzy rozpoczęli próby do spektaklu, który wystawimy w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu i w Nowym Sączu.


W marcu odwiedziliśmy nowosądecką redakcję Dziennika Polskiego oraz lokalną rozgłośnię radiową, by zobaczyć jak pracują zawodowi dziennikarze. W kwietniu również oglądaliśmy pracę zawodowców - tym razem w dużej krakowskiej redakcji Dziennika Polskiego oraz w Radiu Kraków.
Aktorzy też znaleźli w Krakowie coś dla siebie, odwiedziliśmy bowiem Teatr Bagatela - poznaliśmy jego historię, zobaczyliśmy co dzieje się za kulisami, a także obejrzeliśmy spektakl "Naczelny".
Wszystko na bieżąco dziennikarze opisywali w gazetce, którą co miesiąc wydajemy. Do tej pory ukazały się cztery numery. W międzyczasie na nasz temat ukazało się kilka artykułów w prasie, nawiązaliśmy kontakt z sądeckim dziennikarzem Wojciechem Chmurą, który udziela wskazówek młodym dziennikarzom, oraz nagraliśmy program w lokalnej telewizji dotyczący młodzieży z MOW, tego, jak jest odbierana przez społeczność lokalną, a także samego projektu, poprzez który chcemy tę opinię zmienić.


W dniach 5-7.06 w ramach projektu odbył się również wyjazd do Zakładu Poprawczego w Warszawie, gdzie po raz pierwszy wystawiliśmy spektakl oraz staraliśmy się pokazać podobnym do nas młodym ludziom tam przebywającym, ile można zmienić jeśli się tylko chce. Spektakl wystawiliśmy także w zakładzie karnym w Nowym Wiśniczu. W najbliższym czasie chcemy również odegrać "Brata naszego Boga" w więzieniu w Nowym Sączu.
Ponadto udało nam się zdobyć materiały dotyczące instytucji pracujących z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym w Hiszpanii. Chcemy nawiązać z nimi kontakt, który może okazać się cenny w przyszłości.
|   Wizyty: teraz 1 , dzisiaj 1 , miesiąc 8 , rok 121  |   Ostatnia aktualizacja: 25-05-2019   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |