Ta witryna używa cookies. Zamknij
Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 


Gdzie pracujemy ?


Wolontariusze skupieni wokół Sądeckiego Centrum Wolontariatu angażują się w pracy na rzecz innych osób,
m.in. na terenie następujących instytucji partnerskich
, z którymi są podpisane odpowiednie porozumienia o współpracy:

  1. Program Starszy Brat - Starsza Siostra
  2. Stowarzyszenie SURSUM CORDA
  3. Dom Pomocy Społecznej
  4. Rodzinne Domy Dziecka
  5. Stowarzyszenie Nadzieja
  6. Świetlice przy Szkołach Podstawowych
  7. Przedszkola Publiczne w Nowym Sączu
W miarę możliwości i pojawiających się ofert jest możliwa praca w innych placówkach oraz na rzecz osób indywidualnych.
 


 

Możliwości pracy, zatrudniające instytucje oraz zapotrzebowanie na wolontariuszy
w Nowym Sączu w r. szk. 2015/2016

 

NAZWA INSTYTUCJICHARAKTER PRACYLICZBA
potrzebnych WOLONTARIUSZY
CHARAKTERYSTYKA INSTYTUCJI
3 przedszkola na terenie Miasta, ze specjalnymi grupami integracyjnymiorganizowanie czasu małym podopiecznym poprzez gry, zabawy i rozmowy, czytanie bajek wspólne spacery14Przedszkola integracyjne to miejsca, gdzie przebywają dzieci w wieku od 3 do 6 lat - są tam dzieci zdrowe i niepełnosprawne fizycznie i umysłowo. W każdym z trzech przedszkoli znajdują się grupy wychowawcze z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi - wolontariusze służą swoją pomocą wszystkim dzieciom
Świetlice:
- szkolna przy SP
- socjoterapeutyczne
 
- pomoc w odrabianiu lekcji
- pomoc w organizacji czasu wolnego dzieciom i jego zagospodarowanie
- zajęcia świetlicowe, turnieje, imprezy,
40Świetlice te są miejscem spędzania czasuwolnego dla dzieci. Są miejscem, gdzie można spędzić wolne chwile, odrobić zadanie, porozmawiać lub wspólnie się pobawić - jest tam zawsze ktoś, kto ma dla nich czas.
Dom Pomocy Społecznej
- dotrzymywanie czasu podopiecznym
- ogólna pomoc mieszkańcom, w tym także niepełnosprawnym
- pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych i czasu wolnego,
10Dom Pomocy Społecznej to miejsce, gdzie wolontariusze spotykają się ze starszymi, chorymi osobami. Swoją obecnością starają się urozmaicić im czas poprzez rozmowy, spacery, wspólne słuchanie muzyki, oglądanie ulubionych programów telewizyjnych itp.

Rodzinne Domy Dziecka
 
- pomoc w odrabianiu lekcji
- pomoc w organizowaniu czasu wolnego
3W domach tych aktualnie przebywa ok. 35 dzieci, wolontariusze włączają się w zajęcia i rytm życia domu dziecka, szczególnie pomagając podopiecznym w nauce i wspólnie, pozytywnie spędzając czas
Stowarzyszenie NADZIEJA- pomoc w organizowanie czasu niepełnosprawnym podopiecznym10Stowarzyszenie NADZIEJA to organizacja zajmująca się opieką i rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. W tym miejscu podopieczni uczą się wielu przydatnych w codziennym życiu czynności, wykonują różnorakie ćwiczenia fizyczne oraz spędzają miło czas w towarzystwie swoich rówieśników.
Stowarzyszenie SURSUM CORDA

- pomoc przy organizacji akcji „Świąteczne Kartki Dobroczynne” oraz kampanii 1%=1:)
- pomoc podczas zbiórek charytatywnych, koncertów, itp

- pomoc w prowadzeniu spraw biurowych i organizacyjnych
- realizacja autorskich projektów lub pomoc przy realizacji prowadzonych projektów przez Stowarzyszenie
- fundrasing - czyli pozyskiwanie środków na realizację projektów pomocowych, kampanie charytatywne
- działania public relations oraz dokumentacyjno-dziennikarskie

40
akcyjnie więcej
Stowarzyszenie SURSUM CORDA jest organizacją pożytku publicznego, prowadzącą działalność głównie w zakresie edukacji, wychowania, profilaktyki i pomocy społecznej. Prowadzi m.in. Młodzieżowe Centrum Wolontariatu, sieć Klubów Wolontariatu, Program Starszy Brat-Starsza Siostra, Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną TĘCZA, letnie kolonie dla dzieci i młodzieży, warsztaty i szkolenia, Chatę - dom dla młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, kampanię Świąteczne Kartki Dobroczynne, program pomocy dzieciom chorym Na Ratunek
Program Starszy Brat Starsza SiostraIndywidualna praca z dziećmi potrzebującymi pomocy:
- pomoc w nauce
- wspólne spędzanie czasu
- budowanie pozytywnej relacji
- rozwijanie pasji i zainteresowań
- dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań
25Program opiera się na indywidualnej relacji wolontariusza z dzieckiem, trwającej przez okres co najmniej 1 roku szkolnego.
Program jest oparty o metodę mentoringu planowanego, spotkania w domach dzieci.
Minimalny czas poświęcany na pracę to 2 godz. w tygodniu.
Wymagania wobec wolontariuszy: min. 17 lat, udział w szkoleniu, pozytywna opinia psychologa, dojrzałość, udział w grupach wsparcia.

 

Aktualne zapotrzebowanie na pomoc indywidualną:

Komu ?Charakter pracyIlość potrzebnych wolontariuszy
Pomoc indywidualna w nauce pomoc w nauce 4


 

Wszystkie osoby zainteresowane pracą jako wolontariusze zgłaszają się najpierw do Koordynatora do spraw Wolontariatu i po uzupełnieniu ankiet, weryfikacji, przygotowaniu i podpisaniu porozumienia o wykonywaniu świadczeń są delegowane do w/w instytucji.
Wolontariusze mają także możliwość korzystania z cyklicznych szkoleń tematycznych.

 

Chętny ? Zadzwoń, napisz !
 

Halina Rams - Koordynator ds. wolontariatu

tel. 18 540 40 40 
kom. 501 316 271

wolontariat@sc.org.pl

  

|   Wizyty: teraz 1 , dzisiaj 5 , miesiąc 80 , rok 1479  |   Ostatnia aktualizacja: 07-08-2019   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |