Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 


Gdzie pracujemy ?


Wolontariusze skupieni wokół Sądeckiego Centrum Wolontariatu angażują się w pracy na rzecz innych osób,
m.in. na terenie następujących instytucji partnerskich
, z którymi są podpisane odpowiednie porozumienia o współpracy:

  1. Stowarzyszenie SURSUM CORDA
  2. Dom Pomocy Społecznej
  3. Świetlice przy Szkołach Podstawowych
  4. Przedszkola Publiczne w Nowym Sączu
  5. SOSW - Nowy Sącz
  6. Praca ze zwierzętami 
  7.  
W miarę możliwości i pojawiających się ofert jest możliwa praca w innych placówkach oraz na rzecz osób indywidualnych.
 


 

Możliwości pracy, zatrudniające instytucje oraz zapotrzebowanie na wolontariuszy
w Nowym Sączu w r. szk. 2015/2016

 

NAZWA INSTYTUCJICHARAKTER PRACYLICZBA
potrzebnych WOLONTARIUSZY
CHARAKTERYSTYKA INSTYTUCJI
3 przedszkola na terenie Miasta, ze specjalnymi grupami integracyjnymiorganizowanie czasu małym podopiecznym poprzez gry, zabawy i rozmowy, czytanie bajek wspólne spacery14Przedszkola integracyjne to miejsca, gdzie przebywają dzieci w wieku od 3 do 6 lat - są tam dzieci zdrowe i niepełnosprawne fizycznie i umysłowo. W każdym z trzech przedszkoli znajdują się grupy wychowawcze z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi - wolontariusze służą swoją pomocą wszystkim dzieciom
Świetlice:
- szkolna przy SP
- pomoc w odrabianiu lekcji
- pomoc w organizacji czasu wolnego dzieciom i jego zagospodarowanie
- zajęcia świetlicowe, turnieje, imprezy,
10Świetlice te są miejscem spędzania czasuwolnego dla dzieci. Są miejscem, gdzie można spędzić wolne chwile, odrobić zadanie, porozmawiać lub wspólnie się pobawić - jest tam zawsze ktoś, kto ma dla nich czas.
Dom Pomocy Społecznej
- dotrzymywanie czasu podopiecznym
- ogólna pomoc mieszkańcom, w tym także niepełnosprawnym
- pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych i czasu wolnego,
10Dom Pomocy Społecznej to miejsce, gdzie wolontariusze spotykają się ze starszymi, chorymi osobami. Swoją obecnością starają się urozmaicić im czas poprzez rozmowy, spacery, wspólne słuchanie muzyki, oglądanie ulubionych programów telewizyjnych itp.
Stowarzyszenie NADZIEJA- pomoc w organizowanie czasu niepełnosprawnym podopiecznym10Stowarzyszenie NADZIEJA to organizacja zajmująca się opieką i rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. W tym miejscu podopieczni uczą się wielu przydatnych w codziennym życiu czynności, wykonują różnorakie ćwiczenia fizyczne oraz spędzają miło czas w towarzystwie swoich rówieśników.
Stowarzyszenie SURSUM CORDA

- pomoc przy organizacji akcji „Świąteczne Kartki Dobroczynne” oraz kampanii 1%=1:)
- pomoc podczas zbiórek charytatywnych, koncertów, itp

- pomoc w prowadzeniu spraw biurowych i organizacyjnych
- realizacja autorskich projektów lub pomoc przy realizacji prowadzonych projektów przez Stowarzyszenie
- fundrasing - czyli pozyskiwanie środków na realizację projektów pomocowych, kampanie charytatywne
- działania public relations oraz dokumentacyjno-dziennikarskie

20
akcyjnie więcej
Stowarzyszenie SURSUM CORDA jest organizacją pożytku publicznego, prowadzącą działalność głównie w zakresie edukacji, wychowania, profilaktyki i pomocy społecznej. Prowadzi m.in. Młodzieżowe Centrum Wolontariatu, sieć Klubów Wolontariatu, Program Starszy Brat-Starsza Siostra, Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną TĘCZA, letnie kolonie dla dzieci i młodzieży, warsztaty i szkolenia, Chatę - dom dla młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, kampanię Świąteczne Kartki Dobroczynne, program pomocy dzieciom chorym Na Ratunek
    

 

Aktualne zapotrzebowanie na pomoc indywidualną:

Komu ?Charakter pracyIlość potrzebnych wolontariuszy
Pomoc indywidualna w nauce pomoc w nauce  


 

Wszystkie osoby zainteresowane pracą jako wolontariusze zgłaszają się najpierw do Koordynatora do spraw Wolontariatu i po uzupełnieniu ankiet, weryfikacji, przygotowaniu i podpisaniu porozumienia o wykonywaniu świadczeń są delegowane do w/w instytucji.
Wolontariusze mają także możliwość korzystania z cyklicznych szkoleń tematycznych.

 

Chętny ? Zadzwoń, napisz !
 

Halina Rams - Koordynator ds. wolontariatu

tel. 18 441 19 94
kom. 501 316 271

hrams@sc.org.pl

  

  |   Ostatnia aktualizacja: 28-05-2020   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |