Ta witryna używa cookies. Zamknij
Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 

Klub Wolontariatu
przy Gimnazjum im. ks. J.Woźniackiego w RytrzeAdres:
33-343 Rytro 99
tel. (018) 446 96 78


Terminy spotkań:

środy - 14:10

 

Koordynator:

mgr Maria Izworska - nauczyciel geografii, oligofrenopedagog
tel. (018) 446 94 55

 

Liczba wolontariuszy:

25 osób

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Współpracujemy z:

  • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy Urzędzie Gminy Rytro
  • Gminną Biblioteką Publiczną
  • Gminnym Przedszkolem w Rytrze
  • Szkołą Podstawowa w Rytrze
  • Świetlicą Terapeutyczną

 Plan pracy na rok 2013/2014:
 

Lp

Planowane działanie

Termin

Miejsce realizacji

Ilość zaangażowanych wolontariuszy

Partnerzy 

Osoba odpowiedzialna
lider

1

Zebranie organizacyjne
- dyskusja nad planem pracy

Przeprowadzenie badań diagnostycznych
w środowisku lokalnym w celu
zaangażowania wolontariuszy do działań

wrzesień

Rytro

25

-

Koordynator klubu

2

Nabór wolontariuszy

wrzesień - październik

Gimnazjum Rytro

-

-

Koordynator klubu

3

Przeprowadzenie warsztatów mających
na celu promowanie idei wolontariatu
na terenie szkoły

 

wrzesień

Gimnazjum Rytro

25

Przedstawiciel Stowarzyszenia Sursum Corda

Koordynator klubu

4

Podpisanie porozumienia
o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem
Sursum Corda
i Gimnazjum w Rytrze
• Podpisanie porozumień
  z instytucjami
• Podpisanie porozumień
  z wolontariuszami
• Zapoznanie
  wolontariuszy
  z prowadzeniem
  niezbędnej dokumentacji
• Aktualizowanie
  strony internetowej klubu
• Monitorowanie
  aktywności wolontariuszy
• Udział wolontariuszy
  w różnych imprezach
  organizowanych
  przez Stowarzyszenie
  Sursum Corda
• Wspieranie i nagradzanie
  wolontariuszy
• Pozyskiwanie środków
  finansowych
  na funkcjonowanie klubu
• Współpraca ze
  Stowarzyszeniem
  Sursum Corda
  w Nowym Sączu
• Promocja idei
  wolontariatu - filmy,
  warsztaty, prezentacje,
  udział w konkursach

wrzesień
październik

październikpaździernik


Na bieżąco

 

 

 

 

 

 


Na bieżąco
 

obóz szkoleniowo- integracyjny w Ochotnicy

Obozy w Szczawnicy

Wizyty studyjne w Krakowie 

Gimnazjum Rytro

Gimnazjum
w Rytrze


Gimnazjum
w Rytrze

Gimnazjum
w Rytrze

Gimnazjum
w Rytrze

 

Wszyscy wolontariusze


2 wolontariuszy

wg wskazań koordynatora


 

Stowarzyszenie Sursum Corda;
Gimnazjum
w Rytrze

Instytucje partnerskie


Stowarzyszenie Sursum Corda
sponsorzy
 

Koordynator klubu

Dyrektor szkoły

5

Zaangażowanie wolontariuszy
w działania pomocowe
i nadzór nad nimi

Październik
czerwiec

-

25

Biblioteka Publiczna,
Przedszkole
w Rytrze,
Świetlica Środowiskowa w Rytrze;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa

Koordynator klubu

6

Zaangażowanie wolontariuszy do pomocy
w Publicznej Bibliotece – porządkowanie zbiorów

 Październik

- czerwiec

 Biblioteka Publiczna
w Rytrze

2

biblioteka szkolna
biblioteka publiczna 


kierownik biblioteki

7

Zaangażowanie wolontariuszy do pomocy w Gminnym Przedszkolu
w Rytrze

 Październik

- czerwiec

Gminne Przedszkole
w Rytrze

2

Gminne Przedszkole
w Rytrze

 Dyrektor przedszkola

8

Zaangażowanie wolontariuszy do pomocy
w świetlicy szkolnej
Szkoły Podstawowej
w Rytrze

 Październik

- czerwiec

 Świetlica szkolna

 6

 Świetlica szkolna Szkoły Podstawowej
w Rytrze


Dyrektor szkoły

i wychowawca świetlicy

9

Zaangażowanie wolontariuszy do pomocy
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
- praca na rzecz
  mieszkańców Rytra

 Październik
- czerwiec

Domy osób wytypowanych
przez GOPS 

 2

 GOPS
w Rytrze

kierownik GOPS 

10

Zaangażowanie wolontariuszy do pomocy
w Świetlicy Środowiskowej Organizacja pikniku rodzinnego

 Październik
- czerwiec 8 październik

Świetlica Środowiskowa przy Urzędzie Gminy Rytro 

          12

Świetlica Środowiskowa przy Urzędzie Gminy Rytro 

 p. Agata Stepień
p. Zbozień

11

Program
Podzielmy się wiedzą
(pomoc w nauce
uczniom słabszym)

 Listopad     czerwiec

Gimnazjum w Rytrze
Szkoła Podstawowa
w Rytrze

 7

 Gimnazjum
w Rytrze
Szkoła Podstawowa
w Rytrze

Koordynator klubu

12

Obchody Światowego Dnia Wolontariusza

grudzień

Nowy Sącz

Gimnazjum Rytro

wszyscy wolontariusze

 Gimnazjum Rytro, Stowarzyszenie Sursum Corda

 Koordynator klubu

13

Końcowa ewaluacja projektu.
Podsumowanie
i ocena pracy

Czerwiec

Impreza plenerowa

 wszyscy wolontariusze

 Impreza plenerowa

Wszyscy wolontariusze wraz
z koordynatorem

 


 Będąc wolontariuszami możemy pomóc wielu ludziom potrzebującym, chorym, niepełnosprawnym, starszym i samotnym. Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który jej od nas potrzebuje. Najlepszą zapłatą za pracę jest uśmiech i ciepłe słowo od podopiecznego.

Pomagając innym zdobywamy również nowe doświadczenia, które mogą nam być potrzebne w podejmowaniu decyzji w naszym dorosłym życiu. Praca wolontariusza nie jest łatwa, ale to nas nie zniechęca - chcemy pomagać innym! Jesteśmy grupą młodzieży otwartą na potrzeby drugiego człowieka.

Zachęcamy innych do pracy na rzecz drugiego człowieka !

 

 Wykaz wolontariuszy pracujących w klubie:

 


 

Zapraszamydo współpracy wszystkich, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny - Dołącz do nas !!!

 


 

|   Wizyty: teraz 1 , dzisiaj 1 , miesiąc 16 , rok 189  |   Ostatnia aktualizacja: 12-02-2020   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |