Ta witryna używa cookies. Zamknij
Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 
Klub Wolontariatu przy Zespole Szkół w Chełmcu

 
Adres
Zespół Szkół w Chełmcu
Ul. Marcinkowicka 9
33-395 Chełmiec


Terminy spotkań

piątki 14:10, oraz w zależności od potrzeb i  prowadzonych akcji.

 

Koordynator

Aneta Adewole - nauczyciel chemii i informatyki

Barbara Lorek – nauczyciel języka angielskiego

tel. 018 440-08-62 (szkoła)

e-mail:  aneta.adewole@gmail.com, basialorek@go2.pl


Liczba wolontariuszy:
48


Zapraszamy do naszej galerii zdjęć.
 


Współpracujemy z:
 • Gminną Biblioteką w Chełmcu
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Parafialnym Caritas
 • Parafia Świętego Krzyża
 • NOPS – Nowosadecki Ośrodek Pomocy Społecznej
 • MADA – Fundacja Pomocy Osobom z  Autyzmem
 • Świetlica Środowiskowa w Małej Wsi


Plan pracy na rok szkolny 2013/2014:

Cele:

 • promocja i organizacja wolontariatu młodzieżowego z zaangażowaniem wolontariuszy do działań profilaktyczno-pomocowych           w środowisku lokalnym
 • rozwinięcie i profesjonalizacja form działalności wolontariatu młodzieżowego
 • stworzenie alternatywnych i twórczych form pozytywnego spędzania czasu i zaangażowania młodzieży
 • promocja idei wolontariatu w rejonie
 • współpraca z środowiskowymi instytucjami, które chciałyby korzystać z pracy wolontariuszy
 • wykształcenie w wolontariuszach postawy altruistycznej, empatii i rozwój ich osobowości
 • promowanie postawy aktywnego członka swojej społeczności lokalnej, co prowadzi do pozytywnych zachowań obywatelskich (organizowanie akcji charytatywnych, pozyskiwanie sponsorów, poszerzanie grona wspierających i popierających projekt, nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami).

 

Lp

 

Planowane działania

 

Termin

 

Miejsce realizacji

 

Partnerzy

 

Osoba odpowiedzialna
/lider

1

Spotkanie organizacyjne wolontariuszy. Zapoznanie       z ideą wolontariatu. Przedstawienie planu pracy oraz przydzielenie zadań.

wrzesień 2013

ZS Chełmiec

-

Koordynator Klubu

2

Warsztaty dla koordynatorów.

    wrzesień 2013

Ochotnica

 -

Koordynatorzy Klubu

3

Spotkanie integracyjne dla wolontariuszy.

październik 2013

Nowy Sącz

Sursum Corda

 Koordynator Klubu

wolontariusze

4

Ustalenie szczegółów współpracy z parafialnym oddziałem Caritas oraz zaplanowanie wspólnych działań.

wrzesień/ październik 2013

ZS Chełmiec

Caritas

Koordynator Klubu

Opiekun parafialnego Caritas

5

Wyjazd integracyjny dla wolontariuszy.

listopad 2013

Piwniczna

Stowarzyszenie Sursum Corda

Stowarzyszenie Sursum Corda

6

Spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

2 razy w miesiącu

Punkt katechetyczny

Parafia Św. Krzyża

odpowiedzialni wolontariusze

7

Zajęcia z dziećmi autystycznymi.

raz/ 2 razy w miesiacu

ZS Chełmiec

Dagmara Salamon

 

Odpowiedzialni wolontariusze

 

8

Spotkania podsumowujące prace wolontariuszy za dany miesiąc.

raz w miesiącu

 

ZS Chełmiec

-

Koordynator Klubu

9

Zbiórka słodyczy
i żywności w ZS w Chełmcu.
Paczki mikołajkowe dla dzieci  z ubogich rodzin. Szukanie sponsorów.

grudzień 2013

ZS Chełmiec, rodziny ubogie

Uczniowie szkoły, dyrekcja, Szkolne PCK, sponsorzy

Koordynator Klubu

Lider wolontariuszy

10

Udział w Światowym
Dniu Wolontariatu.

5 grudnia 2013

Rynek miasta
Nowego Sącza

Stowarzyszenie Sursum Corda

Koordynator Klubu

Lider wolontariuszy 

11

Odwiedziny u osób starszych i samotnych       z parafii z życzeniami świątecznymi.

grudzień 2013

marzec 2014

Prywatne domy

Parafia Św. Krzyża

Koordynator Klubu

Parafia św. Krzyża

12

Świąteczna zbiórka żywności.

grudzień 2013

marzec 2014

Hala Handlowa Gorzków,
TESCO, Kościół św. Krzyża

Caritas

Lider wolontariuszy

13

Sprzedaż kartek świątecznych – przekazanie funduszy na cel charytatywny.

grudzień 2013 marzec 2014

ZS Chełmiec

Nauczyciele i uczniowie ZS Chełmiec

Lider wolontariuszy

14

Dokumentowanie działań, prowadzenie kroniki oraz aktualizacja materiałów na stronie internetowej szkoły.

cały rok

ZS Chełmiec

-

Koordynator Klubu

 

Odpowiedzialni wolontariusze

15

Spotkanie podsumowujący pracę Szkolnego Klubu Wolontariatu. Rozdanie podziękowań i zaświadczeń wolontariuszom.

czerwiec 2014

Feleczyn

ZS w Chełmcu

Sursum Corda

Koordynator Klubu

 


Wykaz wolontariuszy pracujących w Klubie

 

 

 

 

 

Klub jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych wolontariatem z naszej miejscowości i okolic. Zapraszamy więc i CIEBIE. Wystarczy przyjść na spotkanie lub skontaktować się z Koordynatorem.

Chcesz pomagać zapraszamy !

|   Wizyty: teraz 1 , dzisiaj 1 , miesiąc 13 , rok 249  |   Ostatnia aktualizacja: 12-02-2020   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |