Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 

CHATA - dom dla usamodzielnianych1. Czym NIE jest „Chata”?

Chata NIE jest przechowalnią, NIE jest noclegownią, NIE jest miejscem, gdzie ci, którzy nie mają się gdzie podziać mogą przetrwać bliżej nieokreślony czas nie mając określonego celu pobytu. „Chata” to NIE punkt pomocy społecznej, gdzie przychodzą potrzebujący po to, „co im się należy”.

„Chata” NIE jest też rodziną, ani namiastką rodziny, ani próbą psychologicznej rekompensaty problemów wynikających z braku rodziny lub wzrastania w patologicznej rodzinie.


2. Czym JEST „Chata”?

„Chata” JEST przede wszystkim miejscem wzrostu, gdzie zagubiony człowiek pragnący Nowego Życia, korzystając z pomocy przewodników, podejmuje trud pracy nad sobą i otwiera się na wartości uniwersalne.
Jest wspólnotą, w której rozwija się nowa jakość życia, gdzie zagubiony człowiek porządkuje swoje życie wewnętrzne, przepracowuje problemy wynikłe ze wzrastania w dysfunkcyjnej rodzinie i otwiera się na synostwo duchowe – związane z przyjęciem bezinteresownej miłości i internalizacją norm i wartości moralnych.

Zagubiony człowiek pragnący 

Nowego Życia – to nie ten, który stwierdza „że jest mi źle”, więc szukam alternatywy „żeby mi było dobrze”. To człowiek, który doświadczając własnej nędzy, słabości, grzeszności, uwikłania w zło, braku sensu, braku domu, braku perspektyw, ponoszenia skutków uzależnienia – ma dość dotychczasowego życia i rodzi się w nim pragnienie innego życia: dobrego, pięknego, w świecie wartości, gdzie człowiek odnajduje siebie w darze dla drugiego człowieka

Korzystając z pomocy przewodników (mentorów) – wiąże się ze zdolnością dostrzeżenia autorytetu, z obdarzeniem zaufaniem jakiejś osoby i z potrzebą zwerbalizowania własnych przeżyć, oczekiwań, doświadczeń. Często to bardzo trudna sprawa, ale konieczna do znalezienia właściwej drogi. Brak przewodnictwa w szukaniu Nowego Życia przez osoby z dużym bagażem życiowym – często prowadzi do wzmocnienia indywidualizmu, utwierdzania się w coraz większym egoizmie, zamykaniu się na najniższym etapie rozwoju społeczno – moralnego, gdzie dobrem nazywa się tylko to, co przynosi własną korzyść.

Podejmuje trud pracy nad sobą – ważne założenie, że nie mi ma być dobrze, ale mam się stawać człowiekiem sensownym, który będzie realizował się w pełnieniu określonych ról społecznych. To zgoda na codzienną walkę z własną słabością, przywarami, egoizmem, lenistwem i innymi wadami, które w ciągu historii życia mocno zakorzeniły się
w osobowości. To świadomość, że mimo upadków i zniechęceń nie mogę się poddać i codziennie na nowo muszę iść do przodu – bo nie ma innej drogi ku nowemu życiu, jak droga trudu pracy nad sobą.

Otwiera się na wartości uniwersalne. Człowiek zagubiony na ogół jest bardzo mocno zamknięty w sobie. Nie doświadczywszy miłości nie wie czym ona jest. Często w jego świecie dominujące było prawo pięści i fałsz. Ten sposób na życie jest dla niego znany i sprawdzony. Często nie zna innego życia – choć gdzieś w głębi serca bardzo go pragnie. Potrzeba czasu i wytrwałości, by mógł doświadczyć Nowego Życia w prawdzie i miłości, które podnosi człowieka na wyższe etapy rozwoju społeczno – moralnego, gdzie odnajduje wartości: miłości, przyjaźni, dobra, piękna, prawdy, sensu, nadziei, altruizmu i inne. To droga, która otwiera także człowieka na życie duchowe, na rzeczywistość Bożej Miłości.


3. Duchowość „Chaty”

Idea „Chaty”, a więc i jej duchowość, wyrasta z osobistego doświadczenia więzi z Bogiem. Jest owocem (który jeszcze ciągle dojrzewa) modlitwy, osobistych zmagań, pracy nad sobą, korzystania z kierownictwa duchowego, poznawania środowiska zdemoralizowanego i towarzyszenia w pracy nad sobą ludziom uwikłanym w zło.

Światłem w szukaniu możliwości pomocy osobom
pragnącym Nowego Życia było:
  • Doświadczenia ks. Guy Gilberta – owczarnia w Faucon
    na południu Francji
  • Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II „ Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki
  • Droga życia wielu świętych i autorytetów: Matka Teresa
    z Kalkuty, Jan Paweł II, brat Roger, Franciszek Blachnicki, Maksymilian Kolbe, brat Albert, o. Pio, Wanda Półtawska, ks. Guy Gilbert, Jean Vanier, i inni
Droga ku Nowemu Życiu wiedzie
przez szukanie odpowiedzi na trzy ważne pytania:

skąd pochodzę?, po co żyję?, dokąd zmierzam?
 


4. Regulamin - kontraktZadanie – obszar

Co otrzymuję

Co daję z siebie

Organizacja domu

Mam gdzie mieszkać

Mam swoje miejsce do spania

Mogę zagospodarować swoje miejsce zgodnie z upodobaniem, uwzględniając obecność innych i obowiązującą kulturę.

Mogę korzystać z urządzeń znajdujących się w „Chacie”

Utrzymuję porządek w swoim pokoju

Sprzątam wyznaczone miejsca

Segreguję śmieci

Dbam o gospodarność (segreguję śmieci, zapełniam pralkę, gaszę niepotrzebne światło)

Dbam o bezpieczeństwo domu – przed wyjściem sprawdzam wyłączenie sprzętów AGD, gazu, zamykam okna

Mam co jeść

Mogę korzystać ze sprzętów AGD znajdujących się w „Chacie”

Korzystam z posiłku przyrządzanego przez innych, sam przygotowuję posiłki

Przygotowuję posiłek dla siebie i innych

Najpierw spożywam produkty otwarte i które mogą wcześniej się zepsuć

Nakładam na talerz tyle ile mogę zjeść

Nie marnuję pożywienia

Dbam o właściwe używanie sprzętów znajdujących się w „Chacie”

Po skończeniu posiłku myję naczynia

Korzystam z prądu, wody, gazu

Mam opał na zimę

Korzystam ze sprzętu AGD, RTV

Poznaję koszty utrzymania domu

Uczę się właściwego gospodarowania pieniędzmi – ustalam hierarchę ważności wydatków

Co miesiąc wpłacam określoną kwotę na utrzymanie „Chaty”

Korzystając z udogodnień i sprzętów pamiętam o użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem i oszczędności

Biorę czynny udział w przygotowywaniu opału na zimę

Relacje z domownikami

Czuję się bezpiecznie

Jestem szanowany przez innych

Nikt nie używa względem mnie przemocy psychicznej i fizycznej

Mam poczucie własnej wartości

Szanuję wszystkich domowników

Nie używam żadnego rodzaju przemocy

Nie używam wulgaryzmów

Nie poniżam nikogo z domowników

Dbam o dobre imię domowników

Mam z kim porozmawiać o problemach

Mogę liczyć na szczerość

Dostrzegam potrzeby innych i staram się im pomóc

Jestem otwarty na rozmowy z innymi

Domownicy pomagają mi w pracy nad sobą

Mogę liczyć na pomoc i wsparcie psychiczne

Jestem szczery i uczciwy, nie kłamię

Mówię o zauważanych problemach

Zwracam uwagę, gdy ktoś źle postępuje

Potrafię przyjąć krytykę innych

Mam prawo do poszanowania prywatności

Każdy szanuje moje rzeczy osobiste

Moje rzeczy osobiste są bezpieczne

Nie kradnę,

Nie pożyczam, nie używam rzeczy innych bez ich zgody

Nie przeglądam rzeczy innych

Nie czytam korespondencji i zapisków innych

Spędzam czas w miłej atmosferze

Staram się o pogodę ducha (nawet wtedy kiedy przeżywam jakieś trudności)

Nie wyśmiewam się z innych

Umiem śmiać się z siebie

Mam świadomość, że otrzymałem szansę pobytu w Chacie

Jestem wdzięczny za udzieloną mi pomoc

Jestem otwarty na przyjęcie innych do Chaty – pomagam w przystosowaniu się do nowych warunków

Pomagam innym ludziom potrzebującym

Relacje z sąsiadami i innymi osobami

Jestem akceptowany i szanowany w środowisku sąsiedzkim

 

Jestem życzliwy względem innych

Chętnie podejmuję krótkie rozmowy sąsiedzkie

Jestem pogodny, żartuję

W razie potrzeby mogę liczyć na pomoc innych

Jestem gościnny względem ludzi odwiedzających „Chatę”

Podejmuję współpracę i kontakt z osobami pomagającymi „Chacie”

Chętnie pomagam innym w drobnych pracach

Uczę się postawy otwarcia na potrzeby innych

Podejmuję prace społeczne na rzecz innych osób

Nauka i praca

Mogę liczyć na pomoc w znalezieniu szkoły

Mogę liczyć na pomoc w załatwieniu formalności w PCPR, itp

Uczęszczam do szkoły zgodnie z planem lekcji

Staram się o poszerzanie wiedzy i zdobywanie umiejętności

Mogę liczyć na pomoc w znalezieniu pracy

Podejmuję trud codziennego, punktualnego chodzenia do pracy

W pracy jestem uczciwy

Formacja osobista

 

Następuje mój rozwój osobisty

Uczę się pozytywnego rozwiązywani problemów

Uczę się panowania nad emocjami

Uczę się dystansu do siebie

Uczę się wyrażania własnych emocji, spostrzeżeń

Coraz bardziej rozumiem innych

Dbam o rozwój osobisty

Poddaję refleksji miniony dzień

Jestem otwarty na rozwiązywanie problemów

Uczę się panowania nad emocjami

Uczę się dystansu do siebie

Uczę się wyrażania własnych emocji, spostrzeżeń

Przygotowuję się do odkrycia powołania – życia małżeńskiego

Spotykam się z kolegami, koleżankami

Dbam o higienę psychiczną

Dbam o czystość myśli - nie oglądam filmów i gazet pornograficznych

Wypracowuję umiejętność panowania nad własnym ciałem

Nie podejmuję współżycia

Rozwiązuję własne problemy

Zyskuję coraz większy pokój wewnętrzny

Zyskuję zaufanie u innych

Uczę się rozmawiać o problemach – jestem szczery, nie kłamię

Coraz bardziej otwieram się na innych

Przebywam na wolności

Nie wchodzę w konflikt z prawem

Żyję zgodnie z normami moralnymi

Nie utrzymuję kontaktów ze środowiskiem patologicznym

Nie wchodzę w niejasne interesy

Mam możliwość tworzenia się we wspólnocie i porządkowania mojej przeszłości

Nie oczekuję rekompensaty braków rodzinnych – co rodzi wygórowane oczekiwania, konflikty, zazdrość, ale otwieram się na synostwo duchowe

Praktyki religijne

Rozumiem coraz bardziej otaczający świat

Poznaję coraz bardziej siebie

Otwieram się na życie duchowe

Zyskuję pokój wewnętrzny

Porządkuję swoje życie

Uczestniczę w niedzielnej Mszy Świętej

Uczestniczę w spotkaniach formacyjnych w „Chacie” i w modlitwie wieczornej

Żyję zgodnie z Prawem Bożym i Kościelnym (m.in. nie wykonuję prac niepotrzebnych w niedzielę, nie robię zakupów, nie jem mięsa w piątek, zachowuję ustalone posty)

Korzystam z przewodnictwa duchowego (spowiedź, rozmowy formacyjne)


Uwagi końcowe

1.      Funkcjonowanie „Chaty” jest zależne od osoby prowadzącej, które podejmuje ostateczne decyzje po ewentualnej konsultacji w domownikami.

2.      „Chata” nie jest dla wszystkich – jest dla swoistej elity, która nie cofnie się przed wieloma trudnościami na drodze do Nowego Życia.

3.      Osoby, które nie odnajdują się w „Chacie” i opuszczają ją – nie mogą osiedlać się (w tym też wynajmować stancję lub mieszkanie) na terenie Mszany Dolnej

Zapraszamy do galerii zdjęć.O Chacie w Gazecie Krakowskiej >>
 

  |   Ostatnia aktualizacja: 28-05-2020   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |