Ta witryna używa cookies. Zamknij
Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 


Zarząd Stowarzyszenia SURSUM CORDA

Prezes Zarządu - mgr Marcin Kałużny

WYKSZTAŁCENIE: wyższe z zakresu pedagogiki społeczno-opiekuńczej i pedagogiki rodziny (WSFP IGNATIANUM w Krakowie 2000). Nauczyciel dyplomowany. Studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie w oświacie; menadżer ekonomii społecznej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: praca na stanowisku pedagoga szkolnego, Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TĘCZA, certyfikowany koordynator Programu Starszy Brat Starsza Siostra, były Społeczny Kurator Sądowy Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Krakowie i następnie w Nowym Sączu, współzałożyciel i były Prezes Sądeckiej Federacji Organizacji Pozarządowych, współtwórca Młodzieżowego Centrum Wolontariatu w Nowym Sączu i Klubów Wolontariatu w regionie sądeckim, organizator i kierownik letnich kolonii socjoterapeutycznych. Były członek zespołu konsultacyjnego ds. organizacji pozarządowych przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza, a następnie Nowosądeckiej Rady Pożytku Publicznego, ekspert w dziedzinie wolontariatu w Zespole Zadaniowym d/s przygotowania projektu wieloletnich ram odniesienia dla współpracy Samorządu Województwa Małopolskiego z sektorem pozarządowym. Współzałożyciel i obecnie Prezes Stowarzyszenia SURSUM CORDA. Realizator szkoleń z zakresu III sektora i wolontariatu. Współautor i koordynator projektów z zakresu profilaktyki, pomocy społecznej i wolontariatu.

RODZINA: żona Agnieszka (pedagog), synowie: Adaś i Jaś

HOBBY: turystyka górska, żeglarstwo, majsterkowanie i III sektor


 
 
Skarbnik - mgr Aleksandra Kopycińska

WYKSZTAŁCENIE: wyższe w zakresie pedagogiki społeczno – opiekuńczej, rodzinnej i resocjalizacji (WSFP IGNATIANUM w Krakowie 2001). Nauczyciel dyplomowany. Studia podyplomowe z zakresu „Integralnej Profilaktyki Uzależnień” (UKSW w Warszawie 2003) oraz „Terapii pedagogicznej uczniów z ADHD, dysleksją i zaburzeniami zachowania” (WSSE w Warszawie).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: Pedagog Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej, wcześniej wychowawca, nauczyciel „Przygotowania do życia w rodzinie” i socjoterapii, pedagog rodzinny przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Mszana Dolna, wychowawca kolonijny. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Sursum Corda”, opiekun wolontariuszy przy MOW W Mszanie Dolnej.

RODZINA: mąż Janusz (pedagog, nauczyciel historii, katecheta), syn Jaś i córka Zuzia

HOBBY: teatr, taniec, turystyka górska 
Wiceprezes Zarządu - mgr Halina Rams

WYKSZTAŁCENIE: wyższe w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i katechetyki (WSFP IGNATIANUM w Krakowie 2003). Nauczyciel mianowany

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: wychowawca internatu, katecheta, współzałożyciel Stowarzyszenia SURSUM CORDA. Autor kilku publikacji katechetycznych dla nauczycieli katechetów. Koordynator Młodzieżowego Centrum Wolontariatu w Nowym Sączu. Kierownik i wychowawca kolonijny.

RODZINA: ---

HOBBY: historia, turystyka górska 
Sekretarz - mgr Renata Bugajska

WYKSZTAŁCENIE: wyższe w zakresie strategii rozwoju i doradztwa ekonomicznego (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2010). Absolwent Szkoły Liderów NGO w Krakowie, absolwent Akademii III Sektora w Krakowie. Studia podyplomowe: menadżer ekonomii społecznej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: specjalista ds. projektów, wieloletni wolontariusz Stowarzyszenia SURSUM CORDA (praca na oddziale pediatrycznym oraz z osobami niepełnosprawnymi). Wychowawca kolonijny. Obecnie także Kierownik biura Stowarzyszenia.

RODZINA: mąż Darek

HOBBY: turystyka górska, książki 
Członek Zarządu - mgr Małgorzata Wróbel

WYKSZTAŁCENIE: wyższe w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej (Uniwersytet Jagielloński 1994), licencjat - katechetyka (WSPF Ignatianum w Krakowie), studia podyplomowe - zarządzanie oświatą samorządową (Politechnika Krakowska 2005). Nauczyciel dyplomowany.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej, wcześniej wychowawca, pedagog, katecheta w MOW, realizator programów profilaktycznych w szkołach, inicjator działalności wolontarystycznej w MOW w Mszanie Dolnej, współzałożyciel Stowarzyszenia Sursum Corda, wolontariusz w zakładach karnych, inicjator i realizator projektu "Chata dla usamodzielnianych", przewodnik beskidzki

RODZINA: brak dzieci własnych - liczne "cudze"

HOBBY: turystyka górska, kajakowa, rowerowa, podróże, teatr, resocjalizacja, duchowość


Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – mgr Mariusz Popiela

WYKSZTAŁCENIE: wyższe w zakresie wychowania fizycznego (AWF Kraków 2007) oraz nauczania początkowego (PWSZ Nowy Sącz 2005). Nauczyciel mianowany. Studia podyplomowe – Organizacja i Zarządzanie Oświatą. Instruktor siatkówki.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej oraz gimnazjum, Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Krzemień w Kamionce Wielkiej, kilkuletni wolontariusz w Programie Starszy Brat – Starsza Siostra, wychowawca kolonijny.

RODZINA: żona Anna (pielęgniarka), córeczki Zosia i Hania

HOBBY: muzyka, sport, fotografia 
Sekretarz – mgr Agnieszka Sowiźrał-Orafu

WYKSZTAŁCENIE: wyższe z zakresu pedagogiki społeczno-opiekuńczej, pedagogiki rodziny i pedagogiki resocjalizacyjnej (WSFP IGNATIANUM w Krakowie 2001). Nauczyciel kontraktowy.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: praca na stanowisku specjalisty terapii uzależnień, Małopolski Edukator w zakresie HIV/AIDS Krajowego Centrum ds. AIDS, pedagog szkolny Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2 w Nowym Sączu, Społeczny Kurator Sądowy, współzałożyciel i obecnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SURSUM CORDA.
Aktualnie konsultant naukowy Banku Komórek Macierzystych PROGENIS oraz wolontariusz Warszawskiego Hospicjum Społecznego.

RODZINA: mąż Joy (inż. elektryk)

HOBBY: taniec, off-road, wędrówki górskie, żeglarstwo

 

|   Wizyty: teraz 1 , dzisiaj 1 , miesiąc 124 , rok 1465  |   Ostatnia aktualizacja: 28-05-2020   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |