Ta witryna używa cookies. Zamknij
Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 

KRYSZTAŁY SOLI
Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego

20.12.2007

Nasze Stowarzyszenie zostało uhonorowane prestiżową nagrodą Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w Małopolsce.
Z inicjatywy Prezydenta Miasta Nowego Sącza trafiliśmy do grona 127 uczestniczących w konkursie organizacji i zostaliśmy laureatem w dziedzinie "polityka społeczna".

Jest to dla nas niezwykła nagroda i jednocześnie niebywale zobowiązująca. To wielki honor i radość z tak wysokiej oceny prowadzonych przez nas działań społecznych. Te kryształy będą żywe i będą dalej rosły -
nadal aktywnie będziemy działać i będziemy jeszcze więcej pomagać. Dziękuję wszystkim, którzy mają wkład w dobro, które poprzez działanie rozdajemy innym - powiedział Marcin Kałużny, Prezes Stowarzyszenia, który odbierał nagrodę z rąk Marszałka w auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

W uzasadnieniu przyznania nagrody Kapituła Konkursu napisała: za niezwykle pionierskie i nowatorskie projekty ukierunkowane na kreowanie właściwych postaw i wzorów społecznych wśród dzieci i młodzieży, w tym za wyjątkowo oryginalne i ciekawe sposoby zagospodarowywania dzieciom wolnego czasu; za promocję i organizację wolontariatu, a zwłaszcza za utworzenie na Sądecczyźnie "Młodzieżowego Centrum Wolontariatu"; w szczególności zaś za wielki profesjonalizm i ogromną pasję w prowadzonej na co dzień działalności".

Nagroda zbiegła się dodatkowo z jubileuszem 5-lecia prowadzonych przez Stowarzyszenie programów "Starszy Brat Starsza Siostra" oraz "Młodzieżowe Centrum Wolontariatu".

Więcej o uroczystości i samym konkursie na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego


     

       

       

"Osobowość Roku" Ziemi Limanowskiej
nagroda dla Małgorzaty Wróbel - członka Zarządu Stowarzyszenia Sursum Corda

15.05.2008

 

 

Z wielką radością informujemy, iż pomysłodawca, współtwórca, a obecnie członek Zarządu naszego Stowarzyszenia oraz twórca i koordynator projektu "Chata - dom dla usamodzielnianych", czyli domu dla młodzieży opuszczającej placówki wychowawcze i nie mającej wsparcia w rodzinie oraz jednocześnie Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej - Małgorzata Wróbel - została Osobowością Roku 2007 Ziemi Limanowskiej, w plebiscycie Starostwa Powiatowego w Limanowej i Dziennika Polskiego.
Gosiu - cieszymy się bardzo z Twojego wyróżnienia, na tę nagrodę solidnie zapracowałaś ! Życzymy dalszych sił, wytrwałości, czuwania Opatrzności i dalszego rozwoju "Chaty". Szczegóły tutaj.
"Ludzie Roku"  - Wolontariusze Stowarzyszenia SURSUM CORDA
 wyróżnienie Nowosądeckiej redakcji Dziennika Polskiego

31.12.2008

 

Z wielką radością i dumą informujemy, że wolontariusze skupieni wokół naszej organizacji zostali przez redakcję Dziennika Polskiego uznani za "ludzi roku" w dodatku "Remanent 2008 - czyli 365 dni widziane z perspektywy 31 grudnia" (Dziennik Nowosądecki z dn. 31.12.2008).
W uzasadnieniu można m.in. przeczytać: "To był ich rok. Nie pozostawali głusi na żadne wołanie o pomoc, organizując niezliczoną ilość akcji, które miały wymierny efekt materialny i społeczny. Te najbardziej spektakularne gromadziły ogromne nierzadko pieniądze, potrzebne np. na operacje dzieci w Monachium u polskiego kardiochirurga prof. Edwarda Malca. Społeczny, bowiem wielu ludzi mogło poczuć, że nie zostają sami w sytuacjach, które ich przerastają. Mniej medialne przedsięwzięcia stowarzyszenia (co nie znaczy, że choć odrobinę mniej ważne), to codzienna żmudna praca w ramach wielu programów realizowanych przez młodych wolontariuszy. Ich praca tym bardziej zasługuje na uznanie, że w większości pozostają anonimowi, czyli swoim zaangażowaniem nie zbijają kapitału politycznego ani żadnego innego. W zalewie lizusowskich laurek wystawianych semestralnie w różnych miejscach przy okazji zmiany daty, ich intencje pozostają jasne i klarowne - po prostu chcą pomagać."
Dziękujemy za docenienie i zauważenie pracy wolontariuszy - takie rzeczy, co tu dużo mówić, dodają skrzydeł. Będziemy się jeszcze więcej starać !
ZIARNKO GORCZYCY 
dla Stowarzyszenia Sursum Corda

07.02.2009


 

Z dumą informujemy, iż otrzymaliśmy statuetkę "Ziarnko Gorczycy" za hojne i mądre wspieranie inicjatyw dobroczynnych oraz godną naśladowania postawę wobec potrzebujących na terenie Ziemi Sądeckiej.
Nie jest to jednak wyłączny sukces załogi Stowarzyszenia SURSUM CORDA. To wyróżnienie i docenienie gigantycznej ilości osób, które współpracują z naszą Organizacją Pożytku Publicznego: 700 stałych wolontariuszy działających w kilku programach pomocowych, czy ludzi tworzących "Chatę" - dom dla młodzieży usamodzielniającej się i zagrożonej wykluczeniem społecznym. To Ziarnko ma siłę uśmiechu tysiąca już dzieci, które przeżyły z nami swoją wakacyjną przygodę - kolonię letnią. Ma moc dziesiątek osób, które poświęciły swój czas w programie "Na Ratunek", gdzie walczymy o zdrowie i życie. To Ziarnko skupia w sobie także tysiące osób i firm, które dzielą się z nami swoją radą, dobrym słowem i cząstką dorobku materialnego. JEST TO WIĘC NASZE WSPÓLNE ZIARNKO GORCZYCY!
Dziękujemy, że dzięki Wam możemy skutecznie realizować to, co stałą się naszą wspólną pasją: pomoc drugiemu człowiekowi. Dzięki temu zawołanie Jana Pawła II: "Sursum Corda - w górę serca" może być u nas codziennością !
Obiecujemy, że będziemy dbać o to Ziarnko, żeby dalej przynosiło dobre owoce.

Treść uzasadnienia przyznania nagrody przez kapitułę: Pomagać mądrze - jak to robić? Nie wyręczać! Człowiek jest godzien być samodzielnym. Trzeba więc konsekwentnie realizować działania, które uczą samodzielności, rozwijają postawę wzajemnej pomocniczości, kreatywności oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Jest w Nowym Sączu taka grupa ludzi, która wiele lat temu postanowiła: tworzymy warunki do wzajemnego pomagania, w klimacie zaufania, przejrzystych zasad i konsekwencji. I coraz lepiej udaje im się realizować to postanowienie.
Za wyzwalanie dobra w ludziach oraz porządkowanie i "ogarnianie" jego porywów tak, by przynosiły optymalne efekty, za profesjonalizm i uczciwość, ustanawianie wysokich standardów tak pożądanych w pracy organizacji pozarządowych "Ziarnko Gorczycy 2009" otrzymuje - w górę serca - Stowarzyszenie SURSUM CORDA.

    

   

                     AMICUS HOMINUM
Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego dla Małgorzaty Wróbel ze Stowarzyszenia Sursum Corda


28.12.2009


 

Małgosia Wróbel, członek Zarządu Stowarzyszenia, otrzymała Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”, czyli Przyjaciel Ludzi. W ten sposób doceniane i wyróżniane są wyjątkowe osoby związane z Małopolską, angażujące się na rzecz innych, prowadzące działalność indywidualnie lub w ramach organizacji pozarządowych.

Małgorzata Wróbel została laureatem nagrody jako założycielka placówki mieszkaniowej „Chata” w Mszanie Dolnej dla byłych więźniów i wychowanków ośrodków wychowawczych.

W uzasadnieniu nagrody Kapituła Konkursu napisała: "Za niezwykłą, pełną odwagi, wrażliwości serca, a przede wszystkim wytrwałości i poświęcenia dobroczynną działalność na rzecz byłych więźniów i wychowanków ośrodków wychowawczych. Za wsparcie, kreowanie właściwych postaw i wzorów wśród młodzieży niedostosowanej społecznie. Za działalność na rzecz integracji społecznej, współprace wybitnych osób i instytucji oraz zaangażowanie ludzi młodych i studentów do pracy na rzecz innych."

Gosia Wróbel od początku jest koordynatorem prowadzonego przez Sursum Corda projektu pn. "Chata", czyli domu dla młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, która jest sierotami lub nie ma wsparcia w rodzinie. W Chacie do tej pory usamodzielniało się kilkunastu podopiecznych. "Chata" jest alternatywnym pomysłem na uzupełnienie luki w polskim systemie resocjalizacyjnym, gdzie często osoba opuszczająca zakład karny lub jakiś ośrodek nie ma się gdzie podziać. Jest to propozycja dla osób, które doświadczyły w życiu wiele zła, ale chcą w sposób konsekwentny pracować nad zmianą swojego życia na lepsze. "Chata" jest otwarta właśnie dla takich osób. Ideę i działalność "Chaty" wspiera dr Wanda Półtawska, wielotetni przyjaciel Jana Pawła II oraz o. Stanisław Majcher, jezuita-rekolekcjonista.

Nagroda "Amicus Hominum" została Małgosi Wróbel przyznana w kategorii "polityka społeczna", w tej samej, w której dwa lata temu Stowarzyszenie zostało laureatem nagrody "Kryształy Soli".

Wręczenie nagród odbyło się w Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie, uczestniczyli w nim m.in. Kardynał Franciszek Macharski, Marszałek Marek Nawara, Wojewoda Stanisław Kracik oraz samorządowcy.


   


 

Lider działalności PRO PUBLICO BONO 
nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza dla Marcina Kałużnego ze Stowarzyszenia Sursum Corda

06.10.2014


 

Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia Sursum Corda, otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta dla lidera działalności pro publico bono.

6 października 2014r. w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza w trakcie Forum Organizacji Pozarządowych wręczona została tegoroczna Nagroda Prezydenta Miasta dla lidera działalności pro publico bono. Laureatem nagrody został Marcin Kałużny, który w znakomity sposób rozpalił w młodych sądeczanach iskrę wolontariatu młodzieżowego. Kierowane przez niego Stowarzyszenie „SURSUM CORDA” jest liderem organizacji wolontariatu młodzieżowego i realizacji programów w oparciu o wolontariat, nie tylko o zasięgu lokalnym, ale i regionalnym.

 


    
|   Wizyty: teraz 1 , dzisiaj 2 , miesiąc 79 , rok 1397  |   Ostatnia aktualizacja: 31-03-2020   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |