Ta witryna używa cookies. Zamknij
Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 
Nieco historii...Stowarzyszenie SURSUM CORDA
( z łac. "w górę serca") powstało w 2000r. na bazie osób tworzących od 1994r. "grupę wsparcia" dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej, w środowisku osób w przeważającej części skupionych kiedyś wokół duszpasterstwa młodzieżowego przy "kościółku kolejowym", czyli przy jezuickiej parafii NSPJ w Nowym Sączu.
Jesteśmy pozarządową, apolityczną organizacją non profit (nie działającą dla zysku) zajmującą się szeroko rozumianą pomocą społeczną, profilaktyką i edukacją.
Opieramy się na wysokich kwalifikacjach członków i doświadczonych współpracownikach, zapewniając profesjonalne działanie oraz poszanowanie godności człowieka.
Działalność Stowarzyszenia rozwijają członkowie, do których należą osoby zajmujące się działalnością opiekuńczo-wychowawczą, resocjalizacyjną, socjalną, terapeutyczną oraz oświatową. Współpracuje z nami dodatkowo szerokie grono wolontariuszy o różnych specjalnościach.
Swoim zasięgiem obejmujemy głównie Województwo Małopolskie.

W roku 2004, postanowieniem Sądu Rejonowego w Krakowie, uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to efekt charakteru naszej działalności, dotychczasowych dokonań i spełnienia wymogów formalnych określonych przez Ustawę z dn. 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.).


Chcesz pomagać innym - zgłoś się do nas !!!


Jesteś profesjonalistą - dołącz do nas !!!


             
Cele działania


Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności charytatywnej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i inne podmioty
Stowarzyszenie realizuje swoje cele na rzecz ogółu społeczności, zwłaszcza zaś na rzecz dzieci i młodzieży.

 
|   Wizyty: teraz 1 , dzisiaj 1 , miesiąc 137 , rok 1623  |   Ostatnia aktualizacja: 28-05-2020   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |