Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzêtu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciĤlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wp³aty online:
P³atnoĥci.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliĥmy Nagrodê Kryszta³y Soli - dla najlepszej organizacji pozarzħdowej w Woje- wództwie Ma³opolskim, w kategorii polityka spo³eczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwoĥĉ, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarzħdowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Ma³gosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 

MULTIMEDIA - ZDJÊCIAObóz szkoleniowo-integracyjny w Piwnicznej dla wolontariuszy Klubów Wolontariatu  |   Ostatnia aktualizacja: 13-12-2018   |   Zg³oĥ b³ħd na stronie: mail   |