Ta witryna używa cookies. Zamknij
Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 

PRZEBIEG MEDIACJI1. Zgłoszenie sprawy do mediacji


Mediacje cywilne – rodzinne, gospodarcze, pracownicze, oświatowe, społeczne itd. - kierowane są z sądów okręgowych i rejonowych (na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego) lub prowadzone są na podstawie zgłoszenia osób prywatnych, firm, instytucji itd.

Mediacje karne – kierowane są z sądów (na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego), prokuratury, policji.

Mediacje między nieletnim sprawcą czynu karalnego a pokrzywdzonym – kierowane z sądów rodzinnych na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego.
 

2. Sesje/posiedzenia mediacyjne wstępne-informacyjne


Prowadzone są z każdą ze stron osobno. W trakcie tych spotkań mediator informuje strony, na czym polega proces mediacji, jakimi kieruje się zasadami, jakie ma cele i jakie mogą osiągnąć korzyści z rozwiązania konfliktu na drodze mediacji. Strony potwierdzają dobrowolność swojego uczestnictwa w mediacji.

Mediator dowiaduje się o tym, co jest przedmiotem sporu oraz jaki jest punkt widzenia strony na zaistniałą sytuację, a także jakie według niej muszą zaistnieć warunki, aby było możliwe rozwiązanie konfliktu i zawarcie satysfakcjonującej obie strony ugody.


3. Sesje/posiedzenia mediacyjne


Jeśli strony wyrażają gotowość spotkania ze sobą „twarzą w twarz”, dochodzi do sesji wspólnej stron, przy udziale mediatora.
 
Jeśli któraś ze stron z ważnego dla niej powodu nie wyraża zgody na spotkanie bezpośrednie z drugą stroną, jednakże dąży do porozumienia, istnieje możliwość prowadzenia mediacji pośredniej - wtedy mediator spotyka się wyłącznie oddzielnie z każdą ze stron, będąc pośrednikiem w przekazywaniu punktu widzenia i oczekiwań stron.
 
W trakcie sesji mediacyjnych, trwających zwykle ok. 1,5 godziny strony wyjaśniają sobie najważniejszych dla nich kwestie oraz wspólnie poszukują rozwiązania konfliktu między nimi.
 
Mediatorzy stosują podczas mediacji wiele pomocnych technik (m.in. tzw. aktywnego słuchania, wyjaśniania, odzwierciedlania uczuć, a także spotkań na osobności), ułatwiających stronom komunikację. Jeśli stronom uda się wyjaśnić przyczyny sporu, dojść do porozumienia, bądź poczynić ustalenia na przyszłość (zależnie od rodzaju mediacji) – podpisują ugodę.
 
Liczba sesji mediacyjnych uzależniona jest od rodzaju mediacji, można uznać, iż średnio jest ich od 2 do 4.
 

4. Podpisywanie ugody


Mediacje mogą kończyć się zawarciem ugody, brakiem ugody, lub ugodą częściową. Ugoda stanowi odrębny, istotny etap  postępowania mediacyjnego, w którym ważną rolę odgrywa właściwe przygotowanie mediatora. Jest on bowiem zobowiązany dopilnować realności i konkretności podpisywanego porozumienia.

Ugoda to ustalenia, które wypracowały i zaakceptowały w trakcie trwania mediacji obie strony. Ma ona formę pisemnego porozumienia. Jest ono honorowane przez Sąd i zawiera wyłącznie postanowienia pomediacyjne, co daje gwarancję zachowania poufności postępowania.

Jeśli stronom nie udaje się wypracować satysfakcjonującego je porozumienia, sprawa zostaje odesłana do organu, który skierował sprawę do mediacji, w celu arbitralnego rozstrzygnięcia.
W przypadku mediacji tzw. "prywatnych"  stronom pozostaje szukać innych sposobów osiągnięcia porozumienia. Mediator zawsze stara się pomóc w uświadomieniu sobie innych możliwości i alternatyw.


 


Powrót na stronę główną Sądeckiego Centrum Mediacji

|   Wizyty: teraz 1 , dzisiaj 1 , miesiąc 16 , rok 182  |   Ostatnia aktualizacja: 28-02-2020   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |