Ta witryna używa cookies. Zamknij
Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 

CENNIK 

 
 

 Mediacje sądowe 
w sprawach cywilnych, tj. o prawa majątkowe oraz o prawa niemajątkowe oraz w sprawach rodzinnych 

w sytuacji skierowania na mediacje przez Sąd, koszty mediacji stanowią koszty sądowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku.

W praktyce oznacza to, że strony zgłaszające się na mediacje z postanowienia Sądu nie wnoszą żadnych opłat w Sądeckim Centrum Mediacji.

 

UWAGA !

Jeżeli dojdzie do zawarcia ugody, która jest wynikiem mediacji, strona otrzymuje zwrot 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. 

W sprawie o rozwód lub separację, jeżeli dojdzie do pojednania przed sądem pierwszej instancji i cofnięcia pozwu, strona otrzymuje zwrot 100% opłaty sądowej (600 zł), którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu.

Jeżeli pojednanie się stron nastąpiło przed zakończeniem postępowania przed sądem drugiej instancji, strona otrzymuje zwrot 50% uiszczonej opłaty od apelacji.

Jeśli nie dojdzie do zawarcia ugody lub któraś ze stron przerwie mediacje w sposób nieuzasadniony, koszty postępowania mediacyjnego są doliczane do kosztów sądowych i Sąd w wydawanym wyroku zdecyduje o zasadach poniesienia przez strony kosztów mediacji (np. solidarnie, strona przegrana w całości lub Skarb Państwa w sytuacji zwolnienia z kosztów sądowych).

 


 Mediacje przedsądowe / prywatne 


 

 • Opłata wstępna (administracyjna) za podjęcie postępowania mediacyjnego150 zł od strony inicjującej postępowanie mediacyjne
  W przypadku uzyskania zgody stron na prowadzenie postępowania mediacyjnego, koszt mediacji dla strony inicjującej jest pomniejszany o wniesioną opłatę wstępną (administracyjną).  

 

Mediacje rodzinne (w tym: rozwodowe, o opiekę nad dzieckiem)

 • Rozwodowe lub o separację - 400 zł od strony
 • Rodzinne plany wychowawcze (ustalenie opieki nad dziećmi) – 400 zł od strony. 
  Dla stron, które korzystały z przedsądowej mediacji rozwodowej - 250 zł od strony.


Mediacje cywilne i gospodarcze w sprawach o prawa majątkowe (np. o zapłatę, podział majątku, o alimenty)

 • 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 250 zł od strony
 • W sprawach o wartościach sporu powyżej 200 000 zł - opłata ustalana jest indywidualnie.
 • O alimenty - 250 zł od strony.

 

Mediacje cywilne i gospodarcze w sprawach o prawa niemajątkowe

 • 400 zł od każdej ze stron.

 

Mediacje w sprawach ze stosunku pracy

 • 250 zł od każdej ze stron.

 


SPORZĄDZENIE ODPISU UGODY - 50 zł od strony


 

Powrót na stronę główną Sądeckiego Centrum Mediacji

|   Wizyty: teraz 1 , dzisiaj 1 , miesiąc 26 , rok 479  |   Ostatnia aktualizacja: 28-02-2020   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |