Ta witryna używa cookies. Zamknij
Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 

Kurs

wychowawcy wypoczynku /
wychowawcy kolonijnego

 

najbliższe planowane terminy

w drugiej połowie maj 2020

 

 

Cel kursu


Zdobycie uprawnień wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży
(uprawnienia bezterminowe, zaświadczenia zgodne z wytycznymi MEN)


Wychowacą kolonijnym może być osoba, która:


 • Nie była karana
 • Ukończyła 18 lat
 • Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 • Ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku


Tematy zajęć (zgodnie z rozporządzeniem MEN)


 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • Ruch i rekreacja
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe
 • Zajęcia praktyczno-techniczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Kurs odbywa się wg obowiązujących wytycznych MEN, w tym zajęcia z pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantoma i defibrylatora.


Ilość godzin


36 godz. dydaktycznych (wykłady i zajęcia praktyczne)


Forma zaliczenia


Obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach + egzamin praktyczny i teoretyczny na zakończenie kursu


Harmonogram i miejsce


Harmonogram zajęć:

termin I

18.05.2019- od godz. 8.00 do 14.45

19.05.2019 - do godz. 8.00 do 17.00

25.05.2019 - od godz. 8.00 do 14.00

26.05.2019 - od godz. 8.00 do 14.45

Miejsce realizacji zajęć:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu, ul. Broniewskiego 1

Koszt


 • 120 zł wolontariusze Sursum Corda
 • 150 zł maturzyści, studenci
 • 170 zł pozostali
cena obejmuje:
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe i warsztatowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN

 
Płatność prosimy uregulować do 3 dni od zapisania się. Brak wpłaty traktowany jest jako rezygnacja z kursu. 

Wpłaty przyjmujemy na rachunek bankowy:

SURSUM CORDA sp.z.o.o  |14 8805 0009 0049 0012 2000 0010| w tytule: kurs wychowawcy, imię i nazwisko

 
 
Dlaczego warto robić kurs właśnie u nas ?

Bo prowadzą go specjaliści najwyższej klasy - praktycy, organizujący i uczestniczący w różnych formach wypoczynku dzieci i młodzieży, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Zajęcia są prowadzone w formie ćwiczeń, warsztatów i wykładów, a każdy uczestnik otrzymuje ciekawe i przydatne w późniejszej pracy materiały dydaktyczne oraz wzory dokumentów.
Po naszym kursie będziesz wiedzieć m.in. na czym polega odpowiedzialna praca wychowawcy, jak prowadzić dokumentację, z jakimi problemami może przyjść się zmierzyć, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Będziesz umieć udzielać pomocy w razie wypadku,  organizować atrakcyjne i aktywne zajęcia z dziećmi. Nauczysz się prowadzenia bezpiecznej rozgrzewki i ciekawych zajęć sportowo-ruchowych. Poznasz różne techniki prac plastycznych oraz sprawdzone pomysły na zajęcia z grupą.

Pracujemy w miłej atmosferze, chętnie odpowiadamy na pytania i lubimy wymianę doświadczeń. 
 
Kurs jest prowadzony za zgodą i pod nadzorem Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Zaświadczenia zgodne z wytycznymi MEN.
 
Priorytetem jest dla nas wysoka jakość i efektywność szkolenia, dzięki czemu nasi kursanci są chętnie zatrudniani jako wychowawcy.
 
Istnieje także możliwość zdobycia pracy na organizowanych przez nas koloniach i półkoloniach.

 

Zapisy i dodatkowe informacje


Warunkiem odbycia się kursu jest zebranie grupy min. 25 uczestników. W przypadku nie zbrania się grupy - dokonane wpłaty są zwracane przelewem na konta osób, które dokonały rezerwacji i wpłaty.

Dla grup zorganizowanych (min. 25 os.) dostosowujemy termin i miejsce realizacji do indywidualnych oczekiwań.

 


Podstawa prawna prowadzenia kursu: 

Zgoda Kuratorium Oświaty w Krakowie 


 

Zobacz inne nasze kursy >>

 • kierowników wypoczynku (kolonii)
 • wychowawcy kolonijnego / wypoczynku
 • kierownika wycieczek szkolnych 
 • warsztaty: animator zabaw dziecięcych 
 • z zakresu wolontariatu i NGO
 • dla uczniów, rodziców i rad pedagogicznych w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęcza

 

|   Wizyty: teraz 1 , dzisiaj 2 , miesiąc 92 , rok 2341  |   Ostatnia aktualizacja: 18-10-2019   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |